- Advertentie -
- Advertentie -
HomeNieuwsVlaanderen zet met Green Deal koers naar groenere binnenvaart

Vlaanderen zet met Green Deal koers naar groenere binnenvaart

- Advertentie -

Delen

Het streven van de Green Deal Binnenvaart is met gebundelde krachten tegen 2050 het label ‘zero emissie’ te verwerven. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters onderstreept het belang van de duurzame doelstellingen van de overheid én de sector. “Net als andere sectoren staat ook de binnenvaart voor grote uitdagingen in deze duurzame transitie.”

Wat is uw rol als minister in de opzet van de Green Deal?
“De Green Deal Binnenvaart past perfect in mijn ambitie om met het VIAVIA-project, wat staat voor Vrachtvervoer Intelligent Aanpassen en Vergroenen via een Integrale Aanpak, de weg naar zero-emissie voor het vrachtvervoer af te leggen. Eén van de vijf hoofdthema’s van VIAVIA is de vergroening van de binnenvaart.
Het is de verantwoordelijkheid van ons allemaal om volop in te zetten op de vergroening van ons goederen­vervoer. Dankzij gezamenlijke doelstellingen, realistische acties en concrete engagementen willen de partners van deze Green Deal Binnenvaart de vergroening in de Vlaamse binnenvaart realiseren. Iets waar ik als Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken uiteraard voor honderd procent achter sta.”


Green Deal Binnenvaart Vlaanderen

15 strategische doelstellingen met 1 ambitie: een emissieloze binnenvaart in 2050. Dat is de Vlaamse Green Deal Binnenvaart in een notendop. De initiatiefnemers zijn De Vlaamse Waterweg, Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), Port of Antwerp-Bruges, North Sea Port, Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen en de Federatie Belgische Binnenvaart.

In het voortraject hebben zij samen met diverse stakeholders de kansen en uitdagingen van de binnenvaart op het vlak van vergroening in kaart gebracht. Dit leidde tot een ambitietekst en bijhorende (strategische en operationele) doelstellingen. Deze zijn geënt op de Verklaring van Mannheim van de CCR en de Europese Green Deal. De acties zijn geclusterd binnen vier thematische werkdomeinen: technologische oplossingen, financiële oplossingen, beleid en implementatie voor een groene binnenvaart.
In een serie van vier artikelen komen die werkdomeinen aan de orde.
Deel 3: Beleid


 

Waarom is het zo belangrijk om op grote schaal in te zetten op logistieke vergroening?
“De binnenvaart in Vlaanderen dient zich uiteraard te aligneren op de Europese doelstellingen inzake klimaat- en milieubeleid. Dat is een must voor ons als hoofdstad van Europa én een absolute prioriteit voor mij als minister. Het einddoel is een zero-emissie logistieke sector en dus ook zero-emissie binnenvaart tegen 2050.
Kortom: met deze Green Deal Binnenvaart beogen we de vergroening van de Vlaamse binnenvaart. Meer bepaald een emissiereductie die zowel ons klimaat als onze luchtkwaliteit ten goede komt door de vermindering van CO2, stikstof en fijnstof.
De uitdaging is groot en zal ambitie en inspanningen vergen van de brede binnenvaartsector. Hierbij denk ik aan de binnenvaartondernemers zelf, maar ook marktspelers, overheden, havenbedrijven, watergebonden bedrijven, financiële instellingen, kennisinstellingen …”

Er spelen dus ook heel wat stakeholderbelangen mee. Hoe dragen zij hiertoe bij?
“Klopt. Samen met de geëngageerde stakeholders willen we met de Green Deal de inspanningen en realisaties voor een groene binnenvaart zichtbaar maken. Visibiliteit maakt het verschil, zo willen we bijvoorbeeld ook inzetten op demoprojecten en ambassadeurs uit de sector zelf.  Het is dan ook belangrijk dat alle partijen actief hun betrokkenheid uitspreken door de engagementsverklaring te ondertekenen en te kiezen onder welke strategische doelstellingen ze hun schouders zetten.”

Hoe kwam de Green Deal Binnenvaart tot stand?
“Het concept van de Green Deal Binnenvaart Vlaanderen is het resultaat van een participatief traject met heel wat stakeholders. Het is immers van essentieel belang om iedereen aan boord te krijgen.
In het traject zijn de knelpunten en drempels die de vergroening van de binnenvaart in de weg staan en mogelijke oplossingen hiervoor in kaart gebracht. Vervolgens zijn deze omgezet in strategische en operationele doelstellingen op vier domeinen: technologie, financiering, beleid en implementatie van een groene binnenvaart. De krijtlijnen werden uitgetekend en nu gaan we aan de slag, want er is geen tijd te verliezen.”


Iedereen aan boord!

Op de website van De Vlaamse Waterweg staat de volledige ambitietekst van de Green Deal Binnenvaart Vlaanderen en kun je de engagementsverklaring invullen.

Hierdoor zit je mee in het vervolgtraject en blijf je op de hoogte van de resultaten van alle werkpakketten. Op 23 juni wordt de Green Deal Binnenvaart in het Havenhuis Antwerpen officieel gelanceerd en kun je samen met de partners en minister Lydia Peeters je handtekening onder het logo zetten.


 

Hoe gaan jullie nu verder concreet te werk?
“De stakeholders die hun engagement tonen door de engagementsverklaring op de website te ondertekenen, zullen een uitnodiging krijgen voor de officiële lancering van de Green Deal Binnenvaart in juni. Daarna zullen de trekkers van de Green Deal hen uitnodigen om deel te nemen aan specifieke overlegmomenten, werkgroepen, proefprojecten over de doelstellingen waarvoor de stakeholders zich geëngageerd hebben.
In dit traject willen we in de eerste plaats bestaande drempels opheffen en zichtbare verandering creëren. Dat al in de eerstvolgende jaren, zodat de bal aan het rollen gaat en een zero-emissievaart tegen 2050 mogelijk wordt. We leveren op die manier ook een mooie bijdrage aan de Vlaamse ambities in klimaat- en luchtbeleid.
Tot slot kan de Green Deal een leidraad vormen voor het beleid op korte en middellange termijn én kunnen we het traject gebruiken als referentiekader voor toekomstige initiatieven. Een win-winsituatie dus!”

⇒ deel 1: technische oplossingen
⇒ deel 2: implementatie

Delen

- Advertentie -

Meer

Laat een reactie achter

Vul uw opmerking in!
Vul je naam in

- Advertentie -
- Advertentie -

- Advertentie -
- Advertentie -