Nieuws

De nieuwe edities van de tien kalenders van het maritieme luchtfotobedrijf Flying Focus zijn er weer. Naast de al jaren bekende Visserij- en Scheepvaartkalender die hun 28e editie beleven, kan er voor 2021 ook gekozen worden uit de Wadden-,...
Duurzaamheid wordt steeds belangrijker om de aarde ook voor de volgende generaties leefbaar te houden. Daarom komen er ook steeds meer groene initiatieven in de binnenvaart. Op dit moment is de Nederlandse transportsector verantwoordelijk voor 21 procent van de...
In het brugwachtershuisje aan de Kalkhaven in Dordrecht is van 1 tot 30 november een serie kunstwerken van Dordtse havenkades te zien. Het zijn maritieme diorama’s van Erik Smit, met onderwerpen als vuurtorens en kustbakens, zeemonsters en andere voorstellingen...
Op donderdagavond 22 oktober is op de Moezel een lege binnenvaarttanker tegen de verkeersbrug in Longuich-Kirsch gevaren. Dat gebeurde rond 22.45 uur. Bij het passeren van de brug week het achterschip van de tanker naar stuurboord uit, zo bericht de...
Vanaf maandag 26 oktober zijn slechts twee van de drie kolken van sluis Belfeld beschikbaar. Dat komt doordat Heijmans in opdracht van Rijkswaterstaat de nivelleerschuiven herstelt. De hinder voor de scheepvaart duurt tot september 2021. De westkolk van sluis Belfeld...
De twee enorme sluisdeuren van samen 60 ton zijn deze week op hun plek teruggehangen in de sluis van Schijndel. Het was de laatste grote klus van de bedrijven Mammoet en SPIE Nederland in deze periode. De stremming heeft drie...
Jooren Scheepsschroeven ontvangt een bijdrage uit het MKB-katalysatorfonds Drechtsteden. Het Dordtse bedrijf gebruikt deze cofinanciering voor de verdere ontwikkeling van de groene schroefrand voor scheepsschroeven. Met deze innovatie kunnen schepen dezelfde snelheid bereiken met minder schroefomwentelingen. Dat levert brandstofbesparing...
Na klachten van schippers heeft de ASV Rijkswaterstaat gevraagd iets te doen aan de onveiligheid van de ligplaatsen aan het Kanaleneiland in Utrecht. De locatie aan het Amsterdam-Rijnkanaal is volgens de organisatie door twee oorzaken onveilig: “Vanwege de inbraken...
In de haven van Rotterdam is in het derde kwartaal 103,4 miljoen ton overgeslagen. Tot en met september bedroeg de overslag 322,3 miljoen ton. Dat is 8,8 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De daling was vooral...
In het Rotterdamse verzorgingshuis Maasveld aan de Maashaven is maandag 19 oktober de 77-jarige Ruud de Jong overleden. Wegens de coronamaatregelen wordt in besloten kring afscheid van hem genomen. Zonder die maatregelen zou zijn afscheid hebben geleid tot verkeersopstoppingen rond...
Frans Papp begint op 1 november als havenmeester van Harlingen. Op 29 september ging het Harlinger college van B&W op voorstel van Port of Harlingen akkoord met deze kandidaat. Papp heeft ruime ervaring in de maritieme sector, waarin hij sinds...
Op 30 september heeft het mts Noordpark zijn proefvaart met verve uitgevoerd. De geslaagde missie werd beklonken met champagne. De tanker, uitgevoerd met een 29 meter lange bunkergiek, is eigendom van de familie Besjes. Het schip gaat varen voor...
Bouwer Holland Shipyards Group leverde op 7 oktober IJveer 65 met Stage V-generatoren af aan het Amsterdamse GVB. Nog één pont te gaan; de verwachting is dat IJveer 66 begin volgend jaar wordt afgeleverd. Het zesde schip uit de serie...
Sardonyx is een kwartsvariëteit. Deze edelsteen zou integriteit en deugdzaamheid bevorderen en geluk en stabiliteit in relaties brengen. Daarmee is het een positieve naam voor een schip. Vrijdag 9 oktober bewees de tanker tijdens de officiële proefvaart dat de...
Oeverwerken B.V. heeft een nieuw schip laten bouwen: deze Stormvogel is ontstaan vanuit de wens om de nieuwe milieuwet- en regelgeving (ook de Duitse) voor te zijn, in combinatie met een groter hijsvermogen. Dat maakt het 86 x 11,45...