- Advertentie -
- Advertentie -
HomeNieuwsRotterdam weer in de plus: meer containers dan ooit overgeslagen

Rotterdam weer in de plus: meer containers dan ooit overgeslagen

- Advertentie -

Delen

In de eerste zes maanden van 2021 bedroeg de overslag in de Rotterdamse haven 231,6 miljoen ton. Dat is 5,8 meer dan in periode vorig jaar.

Ondanks de toename is het overslagvolume nog niet hersteld van de coronadip van vorig jaar, stelt Havenbedrijf Rotterdam. In het eerste halfjaar was er vooral meer aan- en afvoer van ijzererts, kolen en containers.

Bemoedigende cijfers

Allard Castelein, CEO van Havenbedrijf Rotterdam, zei bij de presentatie van de halfjaarcijfers: “Het is bemoedigend om te zien dat het totale overslagvolume kwartaal op kwartaal toeneemt. Dat betekent evenwel niet dat de Rotterdamse haven de coronadip van vorig jaar al helemaal heeft goedgemaakt.”

De financiële resultaten van het Havenbedrijf waren goed. “Die stellen ons in staat om te blijven investeren in de haven van de toekomst, in de transitie naar schonere energie en in goede bereikbaarheid”, aldus Castelein. “Zodat we onze klanten helpen om meer lading naar Rotterdam te halen. Onze overtuiging is dat onze investeringen aanzienlijke impact hebben op werkgelegenheid, duurzaamheid en maatschappij.”

De omzet groeide met 7,5 procent naar 387,6 miljoen euro. Het resultaat na belastingen kwam uit op 116,7 miljoen euro.

Meer erts en kolen

De overslag van droog massagoed bedroeg 37,7 miljoen ton, een groei van 22,5 procent ten opzichte van het eerste halfjaar 2020. De opleving van de Duitse staalproductie leidde tot een grotere vraag naar ijzererts en schroot (+34,4 procent). In de slipstream steeg ook de vraag naar cokeskolen voor hoogovens.

Opvallend was de grote vraag naar energiekolen voor stroomopwekking. Dat had te maken met de opleving van de economie en met de tegenvallende stroomproductie uit wind. Hoge gasprijzen zorgden ervoor dat energieopwekking met kolen concurrerend was, ondanks de gestegen prijzen voor CO2-uitstootrechten.

De totale kolenoverslag steeg met +35,8 procent. Over de langere termijn neemt het kolenvolume echter af: in de periode 2015-2020 daalde die 44 procent.

overslag van schroot in binnenvaartschip in Rotterdam
De opleving van de Duitse staalproductie leidde tot een grotere vraag naar ijzererts en schroot. ( Tekst & Toebehoren)

Minder agribulk

De overslag van agribulk daalde met 8,9 procent. Dat had te maken met het hoge volume van vorig jaar. Toen lag de overslag van granen, oliezaden en veevoeders op een hoog peil door de onzekerheid over mogelijke verstoringen in de aanvoer van voedingsmiddelen. Dat leidde ertoe dat handelaren en importeurs aanvankelijk veel agribulk inkochten. Sinds oktober vorig jaar daalde de overslag doordat in de loop van het jaar grote voorraden waren opgebouwd, onder andere van soja en mais.

Meer activiteit van raffinaderijen

De totale overslag van nat massagoed groeide met 1,1 procent naar 100,9 miljoen ton. Er waren lichte toenames in de overslag van minerale olieproducten (+3,7 procent) en ruwe aardolie (+0,4 procent). LNG toonde daarentegen een lichte daling (-4,7 procent).

Bij de ruwe olie speelde mee dat de raffinageactiviteit in Nederland en Duitsland vanaf het begin van het tweede kwartaal weer boven die van 2020 lag. Vorig jaar was een dalende tendens te zien als gevolg van het begin van de coronacrisis.

De overslag van olieproducten was in het eerste kwartaal hoger dan in 2020 en in het tweede kwartaal lager. Per saldo was er meer overslag. De hogere overslag is vooral veroorzaakt door meer aanvoer van stookolie en nafta. Er kwam meer stookolie uit Rusland naar Rotterdam. Meer vraag vanuit de chemische industrie leidde tot meer import van nafta.

Bij de overslag van gasolie was er sprake van minder import en meer export. Zo is er meer naar de Verenigde Staten getransporteerd, onder andere vanwege de extreme kou daar. De overslag van kerosine daalde flink door de lage vraag.

Recordaantal containers

Gemeten in tonnen groeide de containeroverslag met 4,4 procent en qua TEU’s zelfs met 8,7 procent. Met 7.612.000 TEU boekte Rotterdam een halfjaarrecord.

Het verschil in groei tussen tonnen en TEU kent twee oorzaken. Ten eerste werden vooral in het eerste kwartaal meer lege containers overgeslagen dan in dezelfde periode in 2020. De tweede oorzaak is dat het gemiddelde gewicht van volle containers al enige tijd een dalende tendens laat zien. De toegenomen vraag naar consumentengoederen in combinatie met verstoringen in de logistieke ketens (onder andere door de stremming van het Suezkanaal, de corona-uitbraak en lockdown in de havens van het Chinese Shenzhen) zorgde wereldwijd voor vertragingen en hoge vrachttarieven. De afwikkeling van de containerstromen verliep in Rotterdam desondanks vrij goed, blikt het Havenbedrijf terug.

Brexit

De roll-on-roll-off-overslag is goed hersteld in het tweede kwartaal na een sterke daling net na de Brexit begin 2021. Het tweede kwartaal was zelfs iets beter dan 2019. Het volume lag 8,8 procent boven dat van 2020. Vorig jaar werd deze markt hard geraakt door de eerste coronalockdown in het tweede kwartaal.

De overslag van het overig stukgoed nam toe met 14,7 procent. Dat was met name te danken aan de toename van non-ferro metalen en staal.

Uitdagingen en onzekerheden

De economie en de wereldhandel trekken aan. Dat ziet Havenbedrijf Rotterdam als “positieve drijvende krachten achter verder herstel van het overslagvolume”. Daarop volgt de opmerking dat er “uitdagingen en onzekerheden” zijn, vooral over het verdere verloop van de pandemie.

“Per saldo verwachten wij dat de groei van het overslagvolume in de tweede helft van 2021 aanhoudt.  Havenbedrijf Rotterdam wil de (nieuwe) regering graag ondersteunen bij het realiseren van de klimaatdoelen. Daarvoor moet het nieuwe kabinet wel grote investeringen in infrastructuur helpen mogelijk maken. Ook heeft de Rotterdamse haven snel meer stikstofruimte nodig voor verschillende projecten op het vlak van de energietransitie. Blijft dit uit, dan kunnen onze ambities niet tijdig worden gerealiseerd en stagneert de verduurzaming van de industrie.”

 

 

 

 

Delen

- Advertentie -

Meer

Laat een reactie achter

Vul uw opmerking in!
Vul je naam in

- Advertentie -
- Advertentie -

- Advertentie -
- Advertentie -