- Advertentie -
- Advertentie -
HomeNieuwsOp de schop

Op de schop

- Advertentie -

Delen

Heeft u ook de aflevering van Zembla gezien over het storten van granuliet? Het was een schokkend programma omdat de integriteit van de overheid niet in orde blijkt te zijn.

En op die integriteit is heel onze democratie gebaseerd. Als wij niet zeker kunnen zijn dat de overheidsdienaren onkreukbaar zijn en uitgaan van het algemeen belang, dan zijn wij verworden tot een land waar de zaken geregeld kunnen worden met een zak geld of de juiste contacten.

Het is niet de eerste keer dat het ministerie van I&W de Kamer onjuist informeert en informatie achterhoudt. Het is ook niet de eerste keer dat het ministerie zelfs de eigen staatssecretaris en de minister niet tijdig en volledig informeert.

Het is dan ook niet zo vreemd dat tijdens het radioprogramma OP1 aan Çem Laçin (SP) en Suzanne Kröger (GL) werd gevraagd of het hele ministerie niet eens op de schop moest. Terughoudend werd gereageerd, alsof dit een incident is. Maar dit is geen incident, dit komt keer op keer terug. Denk aan de reportage Beerput Nederland over hetzelfde ministerie, waarbij men ook op de hoogte was en zelfs faciliteerde wat er gebeurde zonder in te grijpen.

Het aan de schandpaal genagelde bedrijf heeft gewoon weer een vergunning gekregen van hetzelfde ministerie; dus kennelijk komt men ermee weg. Ook al zijn de feiten overduidelijk en alom bekend. Welke keuzes maakt een ministerie dat tegelijkertijd het midden- en kleinbedrijf in de binnenvaart volop controleert en vervolgt. En waarom maakt het die keuzes?

De ASV vindt al tijden dat het ministerie van IenW een onjuiste voorstelling van zaken geeft zonder dat ze daar verantwoording voor af hoeft te leggen. De ASV heeft meermalen aan de bel getrokken bij diverse Kamerleden over het feit dat het ministerie de Kamer onjuist informeert en/of informatie achterhoudt. Maar kennelijk zijn ambtenaren onaantastbaar en hebben Kamerleden moeite om te benoemen dat daar nu eens de bezem door moet. 

Er zijn heel wat zaken op divers binnenvaartgebied langsgekomen in de afgelopen jaren. We denken aan het feit dat certificaten van onderzoek volgens het ministerie van IenW in alle landen op dezelfde manier behaald zouden worden. Als ASV het tegendeel bewijst is dat een “incident”.  Dat het ministerie zelf bij een Belgisch rapport genoemd staat waarbij men de conclusie trekt dat in de verschillende landen verschillend gecertificeerd wordt, wil men kennelijk niet weten.

We denken aan het feit dat het ministerie maar vol bleef houden dat er draagvlak zou zijn voor het verafschuwde huisvuilbeleid.

We denken aan het feit dat de Kamer verkeerd voorgelicht wordt als men zegt dat Frankrijk van Europa geen (50 procent) subsidie mag geven aan scheepseigenaren (terwijl dat al tientallen jaren gebeurt). Een officieel Europees document bewijst het tegendeel.

We denken aan het feit dat gezegd werd dat “de sector” betrokken zou zijn geweest bij het tot stand komen van het strengere handhavings- en boetebeleid.

We denken aan de opmerkingen van het ministerie dat juist de Nederlandse delegatie haar uiterste best doet om de CCR-regelgeving behapbaar te houden voor de binnenvaart, terwijl in CCR-stukken landen als Duitsland, Frankrijk en België het opnemen voor de (kleinere) binnenvaart en de Nederlandse schriftelijke inbreng dat nauwelijks laat zien.

We denken aan de mededeling dat 9.000 schippers tégen en slechts 100 leden van de ASV vóór een veilingsysteem voor de binnenvaart zouden zijn.

We denken aan het feit dat het ministerie vaststelde dat er meer dan genoeg organisaties zouden zijn die ervoor zorgen dat de binnenvaartmarkt  transparant is.

We denken aan het feit dat gezegd is dat een verplichting tot deelname aan het veilingsysteem Agora strijdig zou zijn met het vrije verkeer van goederen en diensten in Europa.

Dit waren zomaar wat voorbeelden van “vergissingen”, of ronduit onwaarheden, waar we gedurende vele jaren mee geconfronteerd zijn. Dit gedrag past in een bedrijfscultuur die helaas niet bij wisselingen van ministers verandert.

De ASV heeft (ondanks deze berichten) nog steeds vertrouwen in minister Van Nieuwenhuizen. Wij hopen van harte dat het disfunctioneren van het ministerie IenW niet zal leiden tot het opofferen van een minister die het goed voor heeft met de binnenvaart. Maar dat dit alles nu eens eindelijk zal leiden tot een schoonmaakactie die zorgt dat wij ook weer vertrouwen kunnen hebben in een ministerie waar we zo afhankelijk van zijn.

Namens het bestuur en de denktank van de ASV,
Sunniva Fluitsma

Delen

- Advertentie -

Meer

Laat een reactie achter

Vul uw opmerking in!
Vul je naam in

- Advertentie -
- Advertentie -

- Advertentie -
- Advertentie -