- Advertentie -
- Advertentie -
HomeNieuwsNieuwe EBU-voorzitter: “Fit for 55 kan modal shift dwarsbomen”

Nieuwe EBU-voorzitter: “Fit for 55 kan modal shift dwarsbomen”

- Advertentie -

Delen

Philippe Grulois is de nieuwe voorzitter van de Europese Binnenvaart Unie Hij is opvolger van Paul Goris. Bij de overdracht uitte Grulois zijn zorgen over de plannen van de Europese Commissie om accijns in te voeren op gasolie voor de binnenvaart.

Goris, voorzitter van de Nederlandse brancheorganisatie KBN, hanteerde vier jaar de EBU-hamer. In die periode richtte de EBU samen met de ESO het Europees IWT Platform voor vervoer over de binnenwateren op. Daarvan is de Nederlander ook voorzitter, en in die functie blijft hij actief op Europees niveau. “Het IWT Platform is als uitvoerend orgaan van de twee sectororganisaties sterk betrokken bij alle technische gebieden die van groot belang zijn voor de sector, zoals de vaststelling van technische standaarden, digitalisering en innovatie van de sector. Wij beschouwen deze samenwerking als cruciaal om de rol van de binnenvaart op Europees en internationaal niveau te versterken en zo bij te dragen aan de vergroting van het aandeel van de binnenvaart in de logistieke keten”, zei Goris.

Voortbouwen

“Ik ben mijn voorganger veel dank verschuldigd voor het effenen van de weg naar deze ontwikkelingen”” zei zijn opvolger dr. Philippe Grulois, die voorzitter is van de Belgische Unie der Continentale Vaart en van de Europese IVR. “In de komende twee jaar zal ik als voorzitter van de EBU voortbouwen op deze belangrijke verwezenlijking en de samenwerking tussen de betrokken organisaties versterken. Met het oog op de uitdagingen die voor ons liggen zal het zwaartepunt, naast de bijdrage aan de algemene beleidsagenda, liggen op de arbeidsmarkt en de energietransitie en vergroening van de sector.”

Fit for 55

De prioriteiten van de nieuwe voorzitter sluiten nauw aan bij de beleidsagenda van de Europese Unie. Vorig jaar heeft de Commissie het Fit for 55-pakket uitgebracht om de uitstoot drastisch te verminderen. Het NAIADES III-programma met een Actieplan voor de binnenvaart 2021-2027 legt de nadruk op twee kerndoelstellingen: meer goederenvervoer overhevelen naar de vaarwegen en de sector op een onomkeerbaar pad zetten naar emissieloos varen, gepaard gaand met verdere digitalisering.

De EBU steunt de voorgestelde focus en het idee dat de binnenvaart moet worden versterkt, om te voldoen aan de Green Deal-doelstellingen. “De voorgenomen verhoging van de modal shift te gunste van de binnenvaart zal aanzienlijk bijdragen tot een algemene daling van de broeikasgas-emissies van het vervoer, terwijl de sector nu al een zeer positieve staat van dienst heeft op milieugebied”, aldus Grulois. De binnenvaartsector is bereid de nodige stappen te zetten op weg naar zero uitstoot en veel grotere volumes vracht en passagiers over de waterwegen te vervoeren als aan de juiste randvoorwaarden wordt voldaan.”

Omgekeerde modal shift onder druk

EBU vindt dat het Fit for 55-pakket niet is afgestemd op de doelstellingen van de Europese Green Deal en de strategie voor duurzame en slimme mobiliteit (SSMS). Grulois: “De EU Green Deal, SSMS en NAIADES III zijn gericht op een modal shift naar binnenvaart en spoorvervoer. Het Fit for 55-pakket houdt echter geen rekening met deze doelstelling en kan door bepaalde maatregelen – met name de voorstellen om de richtlijn voor energiebelasting aan te passen – deze doelstelling zelfs ondermijnen.”

Het draait om de voorgenomen invoering van accijns op gasolie voor de binnenvaart. Daarmee zou vervoer over water slechter kunnen concurreren met het wegvervoer, en dreigt lading van het water naar de weg te verschuiven.

 

Delen

- Advertentie -

Meer

Laat een reactie achter

Vul uw opmerking in!
Vul je naam in

- Advertentie -
- Advertentie -

- Advertentie -
- Advertentie -