- Advertentie -
- Advertentie -
HomeNieuwsNBKB wil, samen met Transafe, liefst verder met expertisebureaus

NBKB wil, samen met Transafe, liefst verder met expertisebureaus

- Advertentie -

Delen

Het bestuur van NBKB bestrijdt dat het bureau op omvallen staat, zoals Koninklijke Binnenvaart Nederland vorige week in een brandbrief aan minister Harbers schreef. “Er is en wordt juist hard gewerkt om de organisatie te moderniseren en deze toekomstbestendig te maken”, staat in een op 9 februari verzonden verklaring.

“Het NBKB staat op het randje van de afgrond door het massale vertrek van inspecteurs en expertisebureaus” stelde Koninklijke Binnenvaart Nederland. De organisatie vraagt in een op 8 februari verstuurde brandbrief aan minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat om onmiddellijk in te grijpen.

Vandaag, dinsdag 13 februari, heeft KBN een gesprek met de inspecteur-generaal van de Inspectie Leefomgeving en Transport over de schorsing van NBKB en de gevolgen daarvan. KBN waarschuwt voor een crisis in de binnenvaart. Om die af te wentelen wil de organisatie van de overheid de garantie dat schepen tijdig hun verplichte certificaten kunnen verkrijgen. ILT heeft tot twee keer toe de certificaten van schepen automatisch met zes maanden verlengd.

Schorsing

NBKB stelt na de schorsing van de accreditatie direct de benodigde stappen te hebben gezet om de schorsing op te laten heffen. Het ging om “meerdere non-conformiteiten op het gebied van risicoanalyse, beheersmaatregelen en aantoonbaarheid die ook raakten aan de eis van aantoonbare onafhankelijkheid en onpartijdigheid in zowel het interne kantoor- als het externe inspectieproces”, aldus NBKB in een verklaring. “Uitgangspunt van alle wijzigingen is dat NBKB volledige regie voert op de uitvoering van inspecties”, met aantoonbare onafhankelijkheid en onpartijdigheid als voorwaarden.

Het Nederlands Bureau voor Keuringen in de Binnenvaart is voor de ILT en de Nederlandse binnenvaartsector de belangrijkste uitvoerder van onderzoeken/inspecties en certificering van binnenschepen. “Een wettelijk vastgelegde overheidstaak die met mandaat wordt uitgevoerd door commerciële uitvoeringsorganisaties”, aldus KBN. “Met een uitgehold inspectieapparaat staat de toekomst van het NBKB en daarmee van tijdige certificeringen van binnenvaartschepen op het spel. Dit treft de vele scheepseigenaren van wie het Certificaat van Onderzoek binnenkort verloopt.”

Ook de ASV roept via Facebook het ministerie van IenW op in te grijpen. Voor kwalitatieve en betaalbare expertise zou de overheid “haar verantwoordelijkheid voor de uitvoering daarvan moeten nemen en de regierol weer op moet pakken. Vooralsnog is er afgewacht hoe de zaak ‘vanzelf’ opgelost wordt maar dat gaat dus niet goedkomen. Wij vragen aan het ILT én aan de minister om dit zo snel mogelijk op te gaan lossen, want een schip zonder certificaat is niks meer waard!”

Verergerd

Zoals bekend werd de accreditatie van het NBKB op 26 oktober 2023 geschorst omdat het niet meer conform de wettelijke voorschriften zou werken. Het bureau heeft als reactie daarop de manier van werken en de procedures aangepast. Op woensdag 7 februari deed de Raad voor Accreditatie in Rotterdam een kantooraudit om te bepalen of de schorsing kan worden opgeheven. De uitslag daarvan wordt op korte termijn verwacht.

De problemen voor NBKB en de binnenvaart verergerden vorige week, toen vijf expertisebureaus die via het NBKB werken, de samenwerking opzegden. Ze geven een gebrek aan vertrouwen op als reden om hun contract per direct te ontbinden.

Dat hangt samen met het besluit van NBKB om samen te gaan werken met Transafe. Met dat bedrijf heeft het bestuur een intentieverklaring getekend, met als doel te werken aan een toekomstbestendige organisatie. “Dit alles met het idee dat ook voor de aangesloten bureaus nog steeds plaats zou zijn binnen de nieuw vorm te geven organisatie waarbij het uitgangspunt is dat de regie weer volledig bij NBKB komt te liggen. De bureaus zijn uitgenodigd zelf met concrete voorstellen te komen om de nieuwe organisatie vorm te geven, maar van die uitnodiging is geen gebruik gemaakt.” Daarop besloot het bestuur van NBKB verder te gaan met Transafe.

Onverantwoord

NBKB betreurt de breuk met de vijf bureaus “omdat dat niet alleen de jarenlange prettige samenwerking raakt maar dit ook een negatieve invloed heeft op de inspectiecapaciteit en mogelijkheid voor scheepseigenaren de schepen te laten (her)certificeren. Naar mening van het bestuur van NBKB is opzegging van de samenwerking richting de markt onverantwoord en draagt dit zeker niet bij aan het proces van het opheffen van de schorsing. NBKB zal echter open blijven staan voor gesprekken en samenwerking met alle bureaus.”

Transafe wil op de eerste plaats inzetten op de kwaliteit van de NBKB-inspecties, de processen en de beschikbare capaciteit van NBKB. “In overleg met het NBKB-bestuur is een transitieteam samengesteld dat zich onverminderd zal blijven inzetten. Ondanks de uitdagingen blijft de intentie en het vertrouwen het NBKB op een hoog niveau te brengen en bij te dragen aan een veilige binnenvaart.”

 

 

Delen

- Advertentie -

Meer

Laat een reactie achter

Vul uw opmerking in!
Vul je naam in

- Advertentie -
- Advertentie -

- Advertentie -
- Advertentie -