- Advertentie -
- Advertentie -
HomeNieuwsMonitoring wijst uit: CO2-uitstoot NPRC-vloot lager dan gedacht

Monitoring wijst uit: CO2-uitstoot NPRC-vloot lager dan gedacht

- Advertentie -

Delen

De daadwerkelijke uitstoot van NPRC-schepen is tot 28 procent lager dan tot nu toe werd gedacht. De binnenvaartcoöperatie heeft samen met de Topsector Logistiek een pilot uitgevoerd naar het inzichtelijk maken van uitstootgegevens van binnenvaartschepen. Daaruit blijkt dat de tot nu toe gehanteerde kengetallen voor de binnenvaart niet representatief zijn voor de NPRC-vloot.

“CO2-monitoring speelt zich af op het snijvlak van duurzaamheid en digitalisering”, vertelt Margriet Geluk, Supply Chain Engineer bij NPRC. “Omdat dit speerpunten zijn binnen de NPRC-strategie gaan dit soort projecten ons nauw aan het hart. De afgelopen jaren heeft de binnenvaart veelvuldig bewezen een reductie in CO2-uitstoot te kunnen realiseren. De uitkomsten van de pilot bevestigen de goede milieuprestaties van de binnenvaart en gaven aanleiding tot een vervolgtraject met de Topsector.”

Duurzaamheid van de keten

Topsector Logistiek is één van de negen topsectoren die door het kabinet en bedrijfsleven in het leven is geroepen. Zij heeft zich tot doel gesteld om goederenstromen duurzamer en de CO2-uitstoot binnen ketens inzichtelijk te maken. De Topsector kijkt naar alle stappen in de keten, zoals opslag, overslag en last mile-logistiek. De pilot in de binnenvaart dekt een klein gedeelte van de hele logistieke keten.

Er zijn veel factoren van invloed op het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot. Dankzij digitalisering en het combineren van diverse databronnen ontstaat een beter beeld. Binnen het NPRC-project worden bijvoorbeeld gegevens over de stroomrichting meegewogen. Het ligt voor de hand dat een sterkere stroming van invloed is op het brandstofverbruik.

Inzicht in milieuprestaties

Zo hoopt de Topsector Logistiek te komen tot een betrouwbare en volledige benchmark binnen de sector. Programmamanager Herman Wagter legt uit: “Uiteindelijk is het doel dat je straks bij de aanschaf van een product in de supermarkt de hoeveelheid CO2 kan terugvinden die uitgestoten is bij de productie en tijdens het transport. Wat is er vervoerd en hoeveel brandstof is daarbij verbruikt? In de berekening wordt op gestandaardiseerde en gecertificeerde manier de uitstoot van de brandstof toegewezen aan elk transport. Dat laat haarfijn zien hoe effectief de binnenvaart is en wat het effect van gedane investeringen is.”

Met de CO2-monitoring in de binnenvaart ontstaat meer inzicht in de milieuprestaties van de modaliteit. Het project geeft inzicht in de uitstoot per transport. Verladers vragen steeds vaker om inzicht in uitstootgegevens voor hun eigen CO2-boekhouding. Door te vergelijken tussen verschillende binnenvaartschepen en operators komen snel verbeterpunten in beeld en kunnen die worden toegepast.

Nek uitsteken

Momenteel werkt NPRC aan een vervolgproject om de CO2-gegevens nog nauwkeuriger te kunnen bepalen. “Juist door deze samenwerking met Topsector Logistiek hoopt NPRC bij te dragen aan de ontwikkeling van een standaard voor CO2-monitoring in de binnenvaart. De gegevens worden onderdeel van iBarge, een app waarmee binnenvaartondernemers en bevrachters gemakkelijk informatie over transporten kunnen uitwisselen. Dit betekent dat alle stakeholders inzicht krijgen in de CO2-uitstoot per transport.”

“Met de deelname aan dit project steekt NPRC haar nek uit en ontwikkelen wij samen een standaard die een oplossing biedt voor de hele binnenvaartsector, van droge bulkschepen tot tankers,” aldus Margriet Geluk.

Delen

- Advertentie -

Meer

Laat een reactie achter

Vul uw opmerking in!
Vul je naam in

- Advertentie -
- Advertentie -

- Advertentie -
- Advertentie -