- Advertentie -
- Advertentie -
HomeNieuwsMinisters: "Storten granuliet is niet schadelijk"

Ministers: “Storten granuliet is niet schadelijk”

- Advertentie -

Delen

Het toepassen van granuliet bij het project Over de Maas vindt plaats volgens de geldende regels. De ministers Van Veldhoven en Van Nieuwenhuizen schrijven aan de Tweede Kamer dat er geen schadelijke gevolgen voor het milieu en de cleefomgeving zijn. Er is volgens hen geen reden om die praktijk stop te zetten.

In de brief wordt antwoord gegeven op een aantal vragen die naar voren kwamen na een uitzending van Zembla begin februari 2020. In die uitzending werd aandacht besteed aan het gebruik van granuliet in het verondiepingsproject Over de Maas.

Onrust

De uitzending heeft vragen en onrust oproepen bij de omwonenden, maar ook bij de Tweede Kamer. Over de Maas is een privaat zandwin- en natuurontwikkelingsproject in de uiterwaarden van de Maas tussen Alphen en Dreumel in de gemeente West Maas en Waal.

Kan granuliet gezien worden als een grond- of bouwstof?, is de centrale vraag bij dit onderwerp. De ministers concluderen dat er geen redenen zijn om af te wijken van het standpunt om granuliet te beschouwen als grondstof. Granuliet wordt al enkele decennia in diverse projecten in binnen- en buitenland toegepast.

Toegestaan

In alle gevallen geldt dat toepassen van granuliet moet voldoen aan de eisen uit het Besluit bodemkwaliteit. Een belangrijke doelstelling van dat besluit is om het milieu te beschermen en tegelijk hergebruik van (licht verontreinigd) materiaal mogelijk te maken. De ministers concluderen op basis van diverse rapporten dat toepassing van granuliet in het project aan alle wettelijke eisen voldoet.

Delen

- Advertentie -

Meer

2 reacties

  1. De ZEMBLA uitzending begon met het storten van vervuild havenslib uit de diverse havens als Antwerpen en Rotterdam! In de discussie hoor ik daar niets meer over en richt men zich alleen op Granuliet. Ook van Granuliet hebben diverse deskundigen gezegd dat dit goedje een vervuilende werking heeft en nooit in een toekomstige natuurplas gestort mag worden. Ook Rijkswaterstaat Zuid Nederland zal en wil geen vergunning verstrekken voor het storten van Granuliet en is overruled door de hoofddirectie Rijkswaterstaat Utrecht!!
    Vreemd dat nu twee Ministers als volgt beslissen. Het toepassen van granuliet bij het project Over de Maas vindt plaats volgens de geldende regels. De ministers Van Veldhoven en Van Nieuwenhuizen schrijven aan de Tweede Kamer dat er geen schadelijke gevolgen voor het milieu en de leefomgeving zijn. Er is volgens hen geen reden om die praktijk stop te zetten.
    Nu ben ik toch benieuwd wat de kamer hierover gaat zeggen!

  2. Zemba, onderdeel van de populistische linksch media. Weinig kennis van zaken, te mager veldwerk. Dat is het nadeel van leden gerelateerde omroepen . Goed onderzoek kost tijd. En bij het lanceren van een scoop is dater niet.

Laat een reactie achter

Vul uw opmerking in!
Vul je naam in

- Advertentie -
- Advertentie -

- Advertentie -
- Advertentie -