- Advertentie -
- Advertentie -
HomeNieuwsMinister handelt onfatsoenlijk met afvalabonnement

Minister handelt onfatsoenlijk met afvalabonnement [INGEZONDEN]

- Advertentie -

Delen

Ron Breedveld stelt namens de ASV dat minister Schultz onfatsoenlijk omgaat met de bezwaren van de binnenvaart tegen de invoering van betaalde afgifte van bedrijfsafval nu ze het abonnementensysteem gewoon doorzet.

Het is bijna 1 november en zoals u wellicht heeft vernomen gaat op die datum de afgifte van bedrijfsafval en huisvuil voor de binnenvaart drastisch veranderen. Onder het mom van ‘de vervuiler betaalt heeft onze Minister een systeem uitgedacht met abonnementen, afgesloten containers en minder afgiftelocaties dat óp 1 november ingaat. 

De ASV heeft het afgelopen jaar weerstand geboden tegen dit systeem. Middels brieven naar de minister en de petitie ‘binnenvaart weigert mee te werken aan schending van het Scheepsafvalstoffenverdrag’ hebben wij gepoogd minister Schultz-van Haegen te bewegen deel C van het CDNI-verdrag op een rechtmatige en internationaal uniforme wijze in te voeren. Dit alles op een passende termijn. Met andere woorden: zich te houden aan de afspraken met de CCR-lidstaten en Luxemburg in het CDNI-verdrag (Scheepsafvalstoffenverdrag).

De ASV stond hier niet meer alleen in. Wij hebben bijval gekregen van Koninklijke Schuttevaer, het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart, BinnenvaartBrancheUnie en de Landelijke Vereniging voor het Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig. Dit heeft geleid tot een eensluidend standpunt van de sector, verwoord in een door Koninklijke Schuttevaer opgestelde brief richting de minister. Ook de Europese Schippers Organisatie heeft aangegeven niets te zien in het voornemen van Nederland om dit eenzijdig in te voeren.
Bij een dergelijke weerstand (met argumenten onderbouwd) zou je denken dat de minister op z’n minst overleggen had opgestart met de brancheorganisaties op zoek naar draagvlak voor haar beleid.

Niets is echter minder waar. De minister heeft na het verzenden van eerder genoemde gezamenlijke brief geenszins de intentie getoond met de sector te willen overleggen. Deze conclusie kun je wel trekken na het antwoord dat zij heeft gegeven en het moment waarop. Drie maanden heeft het geduurd alvorens de minister met haar antwoord kwam en daaruit is gebleken dat het voor de binnenvaart slikken of stikken was: of wij konden kiezen uit een abonnementsvorm of zij ging dat voor ons doen. Wij hebben niet gekozen om niet in te stemmen met slecht beleid en schending van een internationaal verdrag.

Wij als ASV vinden de manier waarop de minister is omgegaan met de bezwaren van de sector onfatsoenlijk, een belediging van het petitierecht en ontkenning van het internationale karakter van de binnenvaart. Dat gezegd hebbende zal deze gang van zaken ons er niet van weerhouden de weerstand door te zetten. Daarvoor zijn onze zorgen te groot dat, door de beleidskeuze van de minister, afvalstromen van de binnenvaart bij anderen terechtkomen, zoals gemeenten en/of onze buurlanden. Of erger: dat er een significante stijging van zwerfafval zal ontstaan.

We zullen de minister voor de gevolgen verantwoordelijk houden. Daarnaast zijn de verdragsluitende staten medeverantwoordelijk, omdat men de handelwijze van Nederland toelaat. Afsluitend wil het ASV-bestuur via deze weg iedereen nadrukkelijk bedanken voor het tekenen van de petitie en de brancheorganisaties voor het gezamenlijk optrekken in deze lastige materie.

Ron Breedveld,
vicevoorzitter ASV

Delen

- Advertentie -

Meer

Laat een reactie achter

Vul uw opmerking in!
Vul je naam in

- Advertentie -
- Advertentie -

- Advertentie -
- Advertentie -