- Advertentie -
- Advertentie -
HomeNieuwsLNG als oplossing voor het milieu?

LNG als oplossing voor het milieu?

- Advertentie -

Delen

Nog steeds gaan er geluiden op dat LNG zou kunnen bijdragen aan een schoner milieu bij (goederen)transport. Maar Transport Online heeft al in september 2019 gepubliceerd dat vrachtwagens aangedreven door vloeibaar aardgas (LNG) de lucht tot vijfmaal meer vervuilen dan dieselvrachtwagens; dat zou blijken uit tests die zijn uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse overheid. Deze resultaten staan haaks op de beweringen van vrachtwagenfabrikanten dat gastrucks de uitstoot van stikstofoxide (NOx) met meer dan 30 procent verminderen.

Het is niet de eerste maal dat er onderzoek is gedaan naar de aangenomen milieuvoordelen van LNG, maar ondanks de vele vraagtekens wordt er nog volop ingezet op het varen op LNG.

Eerder lazen wij in een schrijven met betrekking tot ‘Wijziging Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied en Havenreglement Noordzeekanaalgebied betreffende overslag LNG voor scheepvaart‘: “LNG is zuiniger en heeft minder emissies bij verbranding. In het kader van schonere scheepvaart is het faciliteren van deze ontwikkeling wenselijk.”

De ASV heeft daarover in maart 2019 een brief geschreven aan Zaanstad waarbij wij stelden: “Dit ‘duurzaam alternatief’ wordt momenteel zwaar ter discussie gesteld. Gezien de productiemethode van LNG en gezien het vervuilende methaanslip waar men mee in zijn maag zit lijkt het maar zeer de vraag of dit de ‘duurzaamheid’ is die we wensen. Tenslotte dient ook een gemeente in dit kader o.i. te kijken naar de hele footprint, en niet slechts naar de uitstoot op dat moment in die eigen gemeente.”

In een studie die werd uitgevoerd door drs. Edwin Verberght bij professor Edwin van Hassel van de Universiteit van Antwerpen, maakte de auteur een kostenbatenanalyse voor een 110-meter-tanker: “LNG is op het vlak van emissies zoals zwavel, fijnstof en stikstof, goed voor het milieu en de volksgezondheid. Maar door de zogenoemde methaanslip scoort deze brandstof op het vlak van broeikasgassen niet goed. Als men veronderstelt dat methaan 25 keer slechter is voor het klimaat dan CO2, dan is volgens de berekeningen een dual fuel-motor slechts 5 procent klimaatvriendelijker dan een dieselmotor.”

Recente rapporten tonen aan dat methaan (CH4) zelfs 34 keer schadelijker is dan CO2. Dan scoort LNG zelfs 0,2 procent slechter dan diesel als het gaat om het tegengaan van klimaatverandering.

Het verbaast ons dan ook niet dat Transport en Environment (T&E), dat de testresultaten publiceerde waarover Transport Online berichtte, zegt dat EU-regeringen moeten stoppen met het stimuleren van de vervuilende LNG-vrachtwagens door een einde te maken aan de extreem lage belastingtarieven die fossiel gas voor transport in de meeste landen heeft. Zeker als we ons realiseren dat degenen die heel innovatief hiermee gestart zijn in de binnenvaart op hun schreden terugkeren en weer “gewoon” op diesel (gasolie) varen.

Het verbaast ons wel dat kennelijk nog steeds zo weinig beleidsmakers op de hoogte zijn van de harde cijfers – of er in ieder geval niet naar handelen.

In het recente rapport stootten de drie geteste LNG-vrachtwagens twee tot vijf keer meer giftige NOx uit dan de dieselvrachtwagens met het laagste testresultaat bij het rijden in een combinatie van stedelijke gebieden, regionale routes en snelwegen. Bij het rijden in dorpen en steden bleken de gastrucks 2 tot 3,5 keer meer NOx af te geven dan de geteste dieselvrachtwagens met de laagste uitstoot.

We zijn allemaal op zoek naar een schonere manier van vervoeren maar daarbij moeten we oppassen niet in tunnelvisies terecht te komen, en ons voortdurend afvragen: biedt dit de juiste oplossing, ook op termijn?

Namens bestuur en denktank van de ASV
Sunniva Fluitsma,
woordvoerder Algemeene Schippers Vereeniging

Delen

- Advertentie -

Meer

Laat een reactie achter

Vul uw opmerking in!
Vul je naam in

- Advertentie -
- Advertentie -

- Advertentie -
- Advertentie -