- Advertentie -
- Advertentie -
HomeNieuwsBinnenvaarttafel voor het eerst bijeen

Binnenvaarttafel voor het eerst bijeen

- Advertentie -

Delen

Op woensdag 31 januari zijn de deelnemers aan de nieuw opgerichte Binnenvaarttafel voor het eerst bijeengekomen. Het overleg is opgezet door het ministerie van I en W en bedoeld om, in samenwerking en samenhang met de hele logistieke keten, te werken aan een toekomstbestendige binnenvaart.

Voorzitter Jeroen de Haas ontving de vertegenwoordigers uit de sector samen met Ruth Clabbers, Directeur-Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken van het ministerie van IenW. Zij verving minister Mark Harbers, die zelf niet aanwezig kon zijn. Hij heeft de Binnenvaarttafel ingesteld. Het is een uitvloeisel van de Toekomstvisie voor de Binnenvaart, die hij in 2022 presenteerde en onderdeel van de Actieagenda van afgelopen november.

Dwarsverbanden

“De binnenvaartsector heeft goud in handen”, herhaalde Jeroen de Haas de woorden van minister Harbers toen die de Binnenvaartvisie lanceerde. “Er zit economisch veel potentie in vervoer over water, omdat de weg en het spoor vol raken. De expertise van de Binnenvaarttafel is belangrijk om het langetermijnbeleid voor de binnenvaart goed aan te laten sluiten op de praktijk en de behoeften van de gebruikers.”

De Binnenvaarttafel is ondergebracht bij het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving. Aan tafel zit een brede vertegenwoordiging van de sector. DG Ruth Clabbers: “De kracht van deze tafel is de samenstelling ervan. Vele publiek-privaat dwarsverbanden. En precies daarin zit de meerwaarde. De binnenvaart van de toekomst staat niet op zichzelf, maar is een onderdeel van een logistiek systeem. Dat kan heel mooi worden. Maar daar is wel heel goede samenwerking voor nodig. Een Binnenvaarttafel dus.”

Het gaat om vertegenwoordigers van brancheorganisaties uit de binnenvaart, het verladend bedrijfsleven, inland terminals en zee- en binnenhavens. Daarnaast nemen ook regionale overheden, de rijksoverheid en andere relevante partijen deel, zoals financiële en kennisinstellingen deel.

Deelnemende organisaties:

Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN)
Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB)
Algemeene Schippers Vereeniging (ASV)
Evofenedex
Vereniging van Waterbouwers
Netherlands Maritime Technology
Brancheorganisatie Zeehavens (BOZ)
Waterrecreatie Nederland
VITO
Interprovinciaal Overleg (IPO)
Ministerie van EZK
Ministerie van I en W
Rijkswaterstaat
Innovatieve marktpartijen

De bedoeling is dat de Binnenvaarttafel vier keer per jaar vergadert om de uitvoering van de Actieagenda toekomst binnenvaart te bespreken. Daarbij zijn vier thema’s leidend: energietransitie, toekomstbestendige vaarwegen, ketenoptimalisatie en digitalisering.

Delen

- Advertentie -

Meer

Laat een reactie achter

Vul uw opmerking in!
Vul je naam in

- Advertentie -
- Advertentie -

- Advertentie -
- Advertentie -