Ruim 100 extra banen voor Duitse vaarwegen

0
De verruiming van de Moezelsluis in Trier. (foto WSV)

De Duitse vaarwegbeheerder (WSV), de Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) en de Bundesanstalt für Wasserbau (BAW) mogen in 2020 ruim honderd extra personeelsleden in dienst nemen. Dit heeft de begrotingscommissie in het parlement beslist. Voor de binnenvaart, binnenhavens en verladers is dit een opsteker, al wordt het een uitdaging om de vacatures ingevuld te krijgen.

BDB-directeur Jens Schwanen spreekt van een mooie dag voor de ontwikkeling van rivieren en kanalen in Duitsland. De BDB dringt al lang aan op personele versterking voor de WSV. In de conceptbegroting 2020 waren hiervoor amper middelen voorzien.

De BDB is dan ook opgetogen over de beslissing van de begrotingscommissie. “Hiermee kunnen bouwvallige sluizen gesaneerd worden en belangrijke vaarwegprojecten van start gaan”, aldus Schwanen, die hoopt dat de WSV de vacatures snel ingevuld krijgt. Wat een uitdaging wordt, gezien het huidige tekort aan vakkrachten.

Vacatures

Voor maatregelen op de Rijn kunnen tien nieuwe vacatures worden uitgeschreven, voor het saneren van sluizen eveneens tien en voor het verlengen van de Neckar-sluizen vijf. Voor het West-Duitse kanalengebied mogen de instanties 42 extra medewerkers werven, van wie voor bouwtoezicht, 21 voor het Wesel-Datteln-Kanaal en twaalf voor onderhoud aan en sanering van bruggen, duikers en sluizen.

Daarnaast kunnen acht extra mensen gaan meewerken aan het voltooien van het Dortmund-Ems-Kanaal in Munster. Er komen 23 extra banen voor onderhoud aan vaarwegen en tien voor digitalisering en informatiemanagement. 29 extra krachten kunnen zich gaan bezighouden met milieu- en natuurbescherming.

 

Laat een reactie achter

Vul uw opmerking in!
Vul je naam in