- Advertentie -
- Advertentie -
HomeNieuwsRaad van State akkoord met doorgaande vaarweg Reevediep naar Drontermeer 

Raad van State akkoord met doorgaande vaarweg Reevediep naar Drontermeer 

- Advertentie -

Delen

Het plan voor een doorgaande vaarroute van de IJssel naar het Drontermeer via het Reevediep bij Kampen is in orde. Dat oordeelt de Raad van State. Ook de bouw van 600 woningen, waarmee het dorp Reeve ontstaat, kan starten.
De uitspraken betekenen het sluitstuk van jarenlange procedures van Stichting Werkgroep Zwartendijk en Natuurverenging IJsseldelta tegen de aanleg van zowel de doorgaande vaarroute als de woningbouw.

Vogels

De aanleg van het Reevediep en de woningbouw in Reeve hebben een lange voorgeschiedenis. In 2013 stelde de toenmalige minister van Infrastructuur en Milieu een projectplan vast voor de aanleg van een hoogwatergeul bij Kampen: het Reevediep. Daarmee kon er onder meer een doorgaande vaarroute komen tussen de IJssel en het Drontermeer. Na een eerdere uitspraak van de Raad van Stater (afdeling Bestuursrechtspraak) in november 2015 kon de vaarweg weliswaar worden aangelegd, maar mocht die niet op het Drontermeer worden aangesloten vanwege de bescherming van twee vogelsoorten. In 2017 stelde de minister een nieuw projectplan vast om de doorgaande vaarweg naar het Drontermeer alsnog mogelijk te maken. In april 2019 werd de vaarweg voor het eerst in gebruik genomen.

Rieteilanden

In de procedure over de vaarweg stond de vraag centraal of deze vaarweg twee beschermde vogelsoorten, de roerdomp en de grote karekiet, zou verstoren of niet. Naar het oordeel van de Raad van State blijkt uit de zogenoemde passende beoordeling (dat is de ecologische onderbouwing van het projectplan) dat de grote karekiet niet wordt verstoord.
Dat ligt anders voor de roerdomp. Omdat niet uitgesloten is dat die visuele hinder van de vaarweg zou kunnen ondervinden, is besloten beschermingsmaatregelen te nemen in de vorm van de aanleg van rieteilanden en rietkragen. Hierdoor wordt de roerdomp afgeschermd van de vaarweg. Hiermee heeft de minister afdoende gemotiveerd dat het projectplan geen nadelige gevolgen heeft voor beide beschermde vogelsoorten.

Dorp Reeve

De gemeente Kampen stelde in 2013 een bestemmingsplan vast voor de bouw van het nieuwe dorp Reeve. Het was de bedoeling om ten noorden van het Reevediep 1.300 woningen en een jachthaven met 1.100 ligplaatsen te bouwen. De Raad van State  vernietigde dit bestemmingsplan in 2015.
In 2018 kwam Kampen met een nieuw bestemmingsplan om het dorp alsnog, maar in afgeslankte vorm mogelijk te maken. Het bestemmingsplan ‘Reeve’ regelt nu de bouw van 600 woningen en een jachthaven met zeventig ligplaatsen.
Volgens de Raad van State heeft de gemeente voldoende onderbouwd dat het bestemmingsplan in afgeslankte vorm niet leidt tot een overaanbod van woningen. Ook de andere bezwaren van de natuur- en landschapsorganisaties tegen de woningbouw zijn geen reden voor de Raad van State om de bouw tegen te houden.

Delen

- Advertentie -

Meer

Laat een reactie achter

Vul uw opmerking in!
Vul je naam in

- Advertentie -
- Advertentie -

- Advertentie -
- Advertentie -