- Advertentie -
- Advertentie -
HomeNieuwsOpwaarderen Friese vaarwegen “te duur”

Opwaarderen Friese vaarwegen “te duur”

- Advertentie -

Delen

Het is nog allerminst zeker of de vaarwegen naar Heerenveen en Drachten geschikt worden gemaakt voor klasse Va-schepen. Dat blijkt uit de discussienotitie Uitwerking besluit Havens en Vaarwegen voor beroepsvaart van de provincie Friesland.

Daarin wordt het opwaarderen van de vaarwegen te duur genoemd. Daarnaast wordt het toestaan van 110 meter lange en 11,40 meter brede schepen niet toegestaan uit het oogpunt van veiligheid voor de recreatieve gebieden Terherne en Eernewoude.

Om de vaarwegen begaanbaar te maken voor grotere schepen, is verbreding nodig en moeten ze ook worden uitgediept. Al jaren buigt de provincie zich over de vraag hoe de vaarwegen geschikt gemaakt kunnen worden voor deze grotere vrachtschepen.

Nog geen finaal besluit

Eerder al concludeerden Provinciale Staten van Friesland dat de kosten voor het opwaarderen van de vaarwegen via een alternatief tracé – om zo Terherne en Eernewoude te ontzien – niet opwegen tegen de baten, als alleen naar de beroepsvaart wordt gekeken.

Over de vaarweg naar Drachten is nog geen finaal besluit genomen. Eerst wordt uitgezocht wat een gebiedsgerichte aanpak van de Hegewarren oplevert, al dan niet in combinatie met een alternatief tracé voor de vaarweg naar Drachten.

 Fly-by terminal

Voor Heerenveen is ondertussen al besloten dat de ontheffingen voor klasse Va-schepen per 2021 worden stopgezet en dat onderzocht wordt of er een andere oplossing is voor de bedrijven in Heerenveen die afhankelijk zijn van aan- en afvoer over water. Daarbij wordt gedacht aan een fly-by terminal (een veredelde loskade) langs het Prinses Margietkanaal voor containers en alternatieve vervoersconcepten voor bulklading.

Het opwaarderen van de vaarweg zelf wordt door Provinciale Staten bestempeld als te duur. “Omdat de gemeente Heerenveen tijdens de hoorzitting over dit onderwerp aangaf wel degelijk kansen te zien voor een alternatief tracé, kreeg de gemeente middels een ‘right to challenge’ de kans om dit aan te tonen. Ook voor dit onderdeel ligt in oktober een startnotitie voor”, zo staat in de discussienota.

 Besluitvorming

De definitieve besluitvorming vindt plaats tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 30 oktober. Aan bod komen dan ook het uitvoeringsprogramma voor het Van Harinxmakanaal en voorstellen voor het verbeteren van de veiligheid op het water.

tekst: Jitze Hooghiemstra

Delen

- Advertentie -

Meer

Laat een reactie achter

Vul uw opmerking in!
Vul je naam in

- Advertentie -
- Advertentie -

- Advertentie -
- Advertentie -