- Advertentie -
- Advertentie -
HomeNieuwsKosten rijzen ook dit jaar de pan uit voor binnenvaart

Kosten rijzen ook dit jaar de pan uit voor binnenvaart

- Advertentie -

Delen

Binnenvaartondernemers krijgen dit jaar forse kostenstijgingen voor hun kiezen. Dat geldt vooral voor eigenaren van schepen die relatief veel vaaruren maken – en bijvoorbeeld internationaal en volcontinu varen. Dat komt met name door de veel duurdere brandstof.

Dat blijkt uit de nieuwste kostenrapportages voor de binnenvaart die onderzoeksinstituut Panteia jaarlijks berekent in opdracht van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart.

De gestegen bedrijfskosten zijn geen verrassing. In 2021 namen de vervoerskosten voor binnenvaartondernemingen ook al sterk toe. Ook toen was de stijging voornamelijk het gevolg van hogere gasolieprijzen: die lagen gemiddeld 30 procent boven de tarieven van 2020. Maar ook arbeids-, verzekerings-, reparatie- en onderhoudskostennamen namen fors toe.

5,5 tot 14,2 procent meer kosten

“Personeel in de binnenvaart is schaars, en de combinatie van toegenomen vraag (meer transporten en nieuwbouwprojecten) met veel uittreders (pensionering) maakt dat geschikte arbeidskrachten moeilijk te vinden zijn”, constateert Panteia. “De kosten voor reparatie- en onderhoud namen toe door stijgende loonkosten bij werven, duurder materiaal en een grote vraag naar werfcapaciteit. De verzekeringskosten namen toe doordat de schades groter worden.”

De kosten stegen in 2021 met 5,5 tot 14,2 procent toe, afhankelijk van het type schip, het vaargebied en de exploitatiewijze. In het bouwstoffenvervoer stegen de kosten met 6,2 tot 10,6.

2022 niet veel beter

Ook voor 2022 voorzien de onderzoekers van Panteia een stijging van de kosten voor vervoer per binnenvaartschip verwacht. Het gaat om alle kostenposten behalve die voor kapitaal. Er wordt een kostenstijging verwacht van 5,8 tot 10,1 procent. Voor beunschepen (met bouwstoffen) gaat het om een stijging van 6,4 tot 8,8 procent.

Panteia schrijf over de variatie: “Hierbij geldt dat schepen in de internationale markten een grotere kostenstijging kennen dan schepen actief op de binnenlandse markt, door de relatief sterk stijgende brandstofprijzen. Bij vervoer over korte afstanden zijn de arbeidskosten bepalender voor de uiteindelijke prijs van het vervoer, terwijl bij langere afstanden het aandeel van de brandstofkosten in de totale kosten juist toeneemt.”

Gasolietoeslag

In de binnenvaart wordt gebruik gemaakt van diverse contractvormen. Binnenvaartondernemers die hun schip voor langere termijn verhuurd hebben, krijgen doorgaans een brandstofafhankelijke opslag op de afgesproken prijs. Zodoende hebben zij in 2022 te maken met een gematigder kostenstijging: toch nog altijd minimaal 4,2 procent.

Delen

- Advertentie -

Meer

Laat een reactie achter

Vul uw opmerking in!
Vul je naam in

- Advertentie -
- Advertentie -

- Advertentie -
- Advertentie -