- Advertentie -
- Advertentie -
HomeNieuwsGreen Deal moet binnenvaart snel duurzamer maken

Green Deal moet binnenvaart snel duurzamer maken

- Advertentie -

Delen

De langverwachte en meermaals uitgestelde Green Deal voor Zeevaart, Binnenvaart en Havens is alsnog rond gekomen. Op dinsdag 11 juni ondertekende de Rijksoverheid het afsprakenpakket voor verduurzaming met tal van partijen uit de scheepvaart, havens en aanverwante branches.

Met de Green Deal slaan de Rijksoverheid (naast het ministerie van IenW ook die van Economische Zaken en Defensie), provincies, havens, maritieme brancheorganisaties, verladers, vervoerders, banken en kennisinstellingen de handen ineen voor verduurzaming van de scheepvaart. In het document staan tientallen acties om de uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen door de binnenvaart en zeevaart fors terug te dringen.

40 procent minder CO2-uitstoot in 2030

De binnenvaart moet in 2030 minimaal 40 procent minder CO2 uitstoten en in 2050 “nagenoeg klimaatneutraal” zijn. Voor de zeevaart is afgesproken dat die in 2050 70 procent minder uitstoot.

Minister Van Nieuwenhuizen stelt 15 miljoen euro beschikbaar voor de binnenvaartsector om innovaties te stimuleren. De subsidieregeling zal onder meer worden ingezet voor de aanschaf van schone motoren.

Er komt ook een nieuw duurzaamheidslabel voor binnenvaartschepen. Schippers kunnen daarmee in de toekomst bijvoorbeeld korting krijgen op havengeld en het label gebruiken voor de financiering voor hun schip.

Verduurzamingsfonds

Het pakket aan maatregelen vraagt actie van de overheid, de maritieme sector en van andere betrokken partijen, zoals havens. Het gaat om afspraken over onder meer brandstofbesparing, biobrandstoffen en innovaties voor het bundelen van lading en kortere wachttijden bij sluizen.

De overheid gaat zich in internationaal verband hard maken voor een Europees verduurzamingsfonds voor de binnenvaart. In overleg met de banken wordt gekeken naar nieuwe financieringsmodellen voor verduurzaming van de sector. Met kennisinstellingen wordt meer onderzoek in gang gezet voor elektrisch aangedreven motoren.

De ondertekenaars. (foto ministerie van IenW)

Breekpunten

Uit de binnenvaart hebben brancheorganisaties CBRB en BLN-Schuttevaer de Green Deal ondertekend. De ASV heeft dat niet gedaan, ondanks een positief gesprek met minister Van Nieuwenhuizen op diezelfde dag.

De ASV vindt dat in een Green Deal “pertinent moet worden opgenomen dat de bestaande oudere vloot op een of andere wijze gevrijwaard moet worden voor nieuwbouweisen, waarvan nut, noodzaak en financiële c.q. technische haalbaarheid niet is aangetoond.”

Men is ons in een paar zaken wel tegemoetgekomen, erkent de ASV. “Ook betreffende het onderwerp ‘motoren’ en uitstoot, maar niet betreffende het voortbestaan van de vloot, milieuzones, het gebruik (misbruik) van een labeling-systeem en de invulling van het fonds: in eerste instantie een dotatie door de overheid, maar daarna?”


ASV positief over Van Nieuwenhuizen

Hoewel de ASV de Green Deal niet heeft ondertekend en veel kritiek heeft op de overeenkomst, is de ASV uitgesproken positief over minister Van Nieuwenhuizen. De schippersorganisatie heeft “heel veel vertrouwen in de inzet van deze Minister om stappen te zetten richting het oplossen van de genoemde struikelblokken, specifiek richting CCR/CESNI. Of deze stappen voldoende en op tijd zullen zijn dat valt nog niet te overzien.
De ASV heeft inmiddels meerdere malen met de Minister mogen spreken. De doortastende wijze van handelen, de oprechte interesse en zorg geven de ASV de indruk dat áls er een verschil gemaakt kan worden dat verschil door deze Minister (en voor zover mogelijk met onze hulp) gemaakt kan worden. De ASV heeft hoop dat deze Minister een stimulans biedt zodat er weer vertrouwen in de binnenvaartsector komt en waardoor we kunnen werken aan een prachtige, schone, volwaardige binnenvaart in al zijn geledingen.”


Zeevaart

De partijen hebben ook afspraken gemaakt voor de verduurzaming van de zeevaart. Ze willen vaart maken voor de komst van emissieloze schepen. De sector spant zich ook in voor de komst van een schip met zero emissie aandrijving in 2030. De Rijksrederij wil daar als launching customer een belangrijke rol in spelen. Voor onderzoek naar nieuwe technieken voor verduurzaming van de zeevaart trekt de minister 5 miljoen euro uit. Nederland gaat zich sterk maken voor een mondiale brandstofheffing voor de zeevaart.

Vooroplopen

Minister Van Nieuwenhuizen is trots: “Deze Green Deal is de opmaat naar een systeemsprong waarbij schepen in de toekomst niets meer uitstoten en de scheepvaart volledig energieneutraal is. Heel mooi dat we als Nederland bij deze verandering vooroplopen en volop inzetten op groene innovaties. We zijn het als varende natie ook aan onze stand verplicht. Het is goed voor de concurrentiekracht van de sector en daarmee voor ons land.”

 

 

 

Delen

- Advertentie -

Meer

1 reactie

  1. `Nederland gaat zich sterk maken voor een mondiale brandstofheffing voor de zeevaart`!
    Dit betekent dus, dat er veel producten weer duurder gaan worden voor de consument of zijn er reders en andere grote bedrijven die dit gewoon als verlies aannemen? (Is belasting niet een Nederlandse uitvinding? Nederland behoort immers tot de beste incasseerders ter wereld!)

Laat een reactie achter

Vul uw opmerking in!
Vul je naam in

- Advertentie -
- Advertentie -

- Advertentie -
- Advertentie -