- Advertentie -
- Advertentie -
HomeNieuwsDeltalinqs: aandacht voor duurzame verdienmodellen

Deltalinqs: aandacht voor duurzame verdienmodellen

- Advertentie -

Delen

Als ondernemersvereniging van de haven- en industriële bedrijven in de mainport Rotterdam is Deltalinqs nauw betrokken bij de duurzaamheidsdoelstellingen van het Havenbedrijf Rotterdam. Zo wil de belangenorganisatie 10 megaton CO2-uitstoot voorkomen voor 2030.

Alice Krekt, programmadirecteur van het Climate Program van Deltalinqs, vertelt over de duurzaamheidsdoelstellingen van de Rotterdamse mainport en hoe bedrijven als Hendrik Veder Group daarin een rol spelen. Het Rotterdamse bedrijf maakt het huren, verhuren en recyclen van kabels en hijsoplossingen mogelijk, waardoor bedrijven minder CO2 uitstoten.

Deltalings

Deltalinqs maakt zich sterk voor het herstel van de economische activiteiten in de Rotterdamse haven. “Wij proberen niet alleen werkgelegenheid in Nederland te realiseren – Rotterdam is immers een uitstekende vestigingsplaats – maar daarbij ook aandacht te vragen voor verdienmodellen die duurzaam zijn. Zo versterken duurzaamheid en economische ambities elkaar”, aldus Krekt.

Deltalinqs richt zich op het versterken van de internationale concurrentiepositie en de duurzame ontwikkeling van het Rotterdamse haven- en industriegebied. 95 procent van de bedrijven in en rondom de haven is lid van Deltalinqs. Krekt: “We opereren op het kruispunt van duurzaamheid, innovatie en een juiste businesscase. Tijdens de huidige coronacrisis betekent dat bijvoorbeeld: hulp realiseren voor bedrijven die het lastig hebben, maar dat budget ook aanwenden om te verduurzamen.”

Hoe kunnen wij bijdragen aan een beter klimaat?

Krekt stelt dat er steeds meer aandacht ontstaat voor klimaat. “Dankzij de klimaatakkoorden, de merkbare klimaatverandering en de veranderende publieke opinie, merk je dat werkgevers en werknemers zich de vraag stellen: hoe kunnen wij bijdragen aan een beter klimaat? Dat is mooi om te zien. Deltalinqs faciliteert en versnelt die ambities, bijvoorbeeld door financiering en infrastructuur voor (groene) innovaties te (helpen) organiseren.”

Deltalinqs heeft een klimaatprogramma opgezet met bedrijven en overheden en zit de Rotterdamse Klimaattafel van Haven en Industrie voor. Het Climate Program, waar Krekt directeur van is, heeft als doel om 10 megaton CO2 die de haven uitstoot vóór 2030 te voorkomen.

“Dat is een flinke uitdaging. Om dit te bereiken, zetten we in op grote projecten met lange investeringstermijnen. We hebben haast, dus op de korte termijn zetten we in op het afvangen van CO2-uitstoot, het benuttigen van restwarmte, de inzet van duurzame brandstoffen en de aanbouw van een CO2-neutrale waterstoffabriek. Er werken veel verschillende partijen aan deze grote projecten. Samen maken we duurzame, innovatieve businesscases en besparen we megatonnen aan CO2-uitstoot.”

Alice Krekt, programmadirecteur van het Climate Program van Deltalinqs.

Afval als grondstof

“We zoeken nu al naar mogelijkheden om vanaf 2030 een circulaire economie vorm te geven. Daarvoor is het verduurzamen van grondstoffen, waarbij afval weer als grondstof dient, essentieel. Voor deze nieuwe economie hebben we bedrijven als Hendrik Veder Group nodig. Bedrijven in de haven bereiden zich nu al voor op deze nieuwe realiteit. Daarom is de grondstofbenadering van Hendrik Veder Group relevant en urgent. De nieuwe economie krijgt vorm dankzij dit soort ideeën.”

Hendrik Veder Group is een in Nederland gevestigde onderneming die producten en diensten levert op het gebied van staaldraad en vezelkabels voor onder meer de offshore en maritieme industrieën. “We zien dat traditionele sectoren worstelen met duurzaamheidsdoelstellingen. Daarom hebben we oplossingen ontwikkeld die economisch en ecologisch relevant zijn”, zegt CEO Egbert Vennik.

De circulaire oplossingen van Hendrik Veder Group volgen de zogenoemde ‘grondstof-benadering’. Krekt: “Dat betekent dat Hendrik Veder materiaal hergebruikt, ongeschikte kabels omzet in grondstoffen en andere circulaire oplossingen levert. Wij onderhouden producten en hercertificeren deze, waardoor producten een langere levenscyclus krijgen. Daarbij is de compliance geborgd.”

“Ook is het mogelijk om gecertificeerde kabels te huren of te verhuren, waardoor er minder geproduceerd hoeft te worden. Zo gaan duurzaamheid en kostenbesparing hand in hand.”

Delen

- Advertentie -

Meer

Laat een reactie achter

Vul uw opmerking in!
Vul je naam in

- Advertentie -
- Advertentie -

- Advertentie -
- Advertentie -