- Advertentie -
- Advertentie -
HomeNieuwsDe huisvuilsoap: is dit democratie in de Nederlandse binnenvaart?

De huisvuilsoap: is dit democratie in de Nederlandse binnenvaart? [OPINIE]

- Advertentie -

Delen

In opdracht van het ministerie is er uit dé brancheorganisatie een klankbord groep gevormd. Op de vraag van de ASV en Vibia aan het ministerie om ook plaats te kunnen nemen in deze klankbord groep kregen wij deze onvoorstelbare mail terug. Mag je in Nederland alleen nog meepraten als je het er mee eens bent?

 

Van u beiden heb ik op 7, resp. 8 december per mail een brief gekregen waarin u verzoekt om ASV en VIBIA een plaats te geven in de klankbordgroep die is ingesteld bij de evaluatie van het afvalabonnementensysteem. U geeft aan dat het van belang is dat het geluid van de particuliere binnenvaart gehoord wordt en dat de gewenste samenwerking in de binnenvaart niet mogelijk is als uw organisaties gepasseerd worden. Teven voegt u een petitie toe waarin u zich tegen iedere vorm van betaling keert.

Ik ben het met u eens dat de evaluatie een zo breed mogelijk beeld moet geven van de ervaringen met het systeem. Wij zullen het bureau dat het onderzoek gaat doen dan ook vragen door middel van interviews, eventueel aangevuld met een enquête, de ervaringen te verzamelen van binnenvaartondernemers (zowel abonnementhouders als niet-abonnementhouders), maar ook andere betrokkenen zoals RWS en SAB. Daarbij zal uiteraard ook uw achterban geraadpleegd worden. U kunt ons daarbij behulpzaam zijn met het aanleveren van namen van personen die bereid zijn zich te laten interviewen. Ik zal onze opdrachtnemer, die waarschijnlijk eind januari kan starten, vragen om u hierover te benaderen. Ik wil u er echter wel op wijzen, dat het geen zin heeft om personen voor te dragen die vasthouden aan het afschaffen van het betaalde systeem. De evaluatie zal plaatsvinden binnen de uitgangspunten van de minister, nl. een vrijwillig en kostendekkend systeem.

De klankbordgroep bestaat uit drie vertegenwoordigers van de binnenvaartbranche, te weten de heer Vogelaar van CBRB, mw. Van Toorenburg van Koninklijke BLN-Schuttevaer en de heer Overveld van Interstream Barging. Omdat we de klankbordgroep klein en slagvaardig willen houden, zullen we daar geen andere leden aan toevoegen. De oproep tot samenwerking die de minister aan u heeft gedaan, is in te vullen door het aanleveren van uw ervaringen en ideeën aan de bovengenoemde vertegenwoordigers.

Ik neem aan hiermee uw vragen beantwoord te hebben. Wij zullen (via het onderzoeksbureau) begin 2016 nader contact met u opnemen over de interviews. Was getekend in  opdracht van Minister M. Schultz-Verhagen.

 

Zowel ASV als Vibia vinden niet dat dit getuigt van democratie en snappen dan ook niet dat men alleen mag meepraten als men het met het gevoerde beleid eens is.

Wij als verenigingen ASV en VIBIA distantiëren ons hiervan en weigeren binnen de aangewezen kaders mee te werken. Vanwege de grote achterban weten wij hoe de schipper er over denkt. Mede door de petitie van de ASV en de handtekeningenactie van Vibia en alle andere vormen van steun.

Momenteel kunnen wij u als schipper alleen adviseren om kritisch naar uw eigen brancheorganisatie te kijken en daar uw stem te laten horen.

 

Piet Bennik,
namens de ASV en de Vibia

Delen

- Advertentie -

Meer

Laat een reactie achter

Vul uw opmerking in!
Vul je naam in

- Advertentie -
- Advertentie -

- Advertentie -
- Advertentie -