- Advertentie -
- Advertentie -
HomeNieuwsCCR: “Geen boetes bij nieuwe vaardocumenten”

CCR: “Geen boetes bij nieuwe vaardocumenten”

- Advertentie -

Delen

Zolang het Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP) nog niet is aangepast, zouden handhavers bemannings­leden niet moeten beboeten op de Rijn als hun vaardocumenten zijn afgegeven op basis van de nieuwe Europese richtlijn voor erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart (EU 2017/2397).

Dat vraagt de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) aan de overheden van de aangesloten landen. De Europese richtlijn voor erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart trekt de beroepskwalificaties binnen de Europese Unie gelijk. Hij geldt sinds 18 januari van dit jaar, maar nog niet alle landen hebben de bepalingen verwerkt in nationale wet- en regelgeving. Als de kwalificatiecertificaten en dienstboekjes zijn afgegeven op basis van de nieuwe Richtlijn zouden die formeel dus nog niet geldig zijn.

Nieuw RSP-reglement

De Rijnvaartcommissie vraagt haar lidstaten (Nederland, België, Duitsland, Luxemburg, Frankrijk en Zwisterland) ervoor te zorgen dat kwalificatiecertificaten, dienstboekjes en vaartijdenboeken die afgegeven worden op grond van het huidige RSP bij controles buiten de Rijn ook zonder problemen aanvaard worden. 

Zelf heeft de CCR het nieuwe RSP-personeelsreglement nog niet aangenomen. “Momenteel loopt een coördinatieprocedure met betrekking tot de goedkeuring van het RSP tussen de Europese Unie en de CCR. Wanneer deze procedure afgerond zal zijn, is nog niet bekend.”

“Uitzonderlijke maatregel”

De CCR spreekt zelf van een “uitzonderlijke maatregel”. Die is aan een termijn gebonden en geldt tot het nieuwe RSP van kracht wordt of, als de CCR dat niet eerder heeft goedgekeurd, tot 30 september 2022. De maatregel kan indien nodig nog wel worden verlengd. “Het doel is om de dek­bemanningsleden de mogelijkheid te bieden kwalificatiecertificaten te blijven gebruiken, ongeacht of zij werden afgegeven op grond van de EU-richtlijn of het RSP.”

Brussel nam de Europese Richtlijn over erkenning van de beroepskwalificaties in 2017 aan. De lidstaten hadden ruim vier jaar de tijd. De nieuwe regelgeving moest namelijk op 17 janu­ari van dit jaar zijn ingevoerd. Nederland is een van de landen die de richtlijn niet op tijd heeft omgezet in nationale wetgeving. Dat leverde onder meer problemen op bij de examens voor het nieuwe EU-kwalificatiecertificaat schipper, dat het groot vaarbewijs en het Rijnpatent vervangt.

“Geen problemen”

Afgelopen december schreef toenmalig minister Barbara Visser van Infrastructuur & Waterstaat de Tweede Kamer dat ze geen problemen voorzag. Wél stelde de richtlijn nog een aantal administratieve eisen, die ze in de wetgeving moest verwerken. “Ten aanzien van reeds afgegeven vaarbevoegdheden geldt op grond van de Europese richtlijn een overgangstermijn. Voor docu­menten die worden afgegeven vanaf 18 januari 2022 is in internationaal verband tot een afspraak gekomen om tot een pragmatische overgangsmaatregel te komen. Dit principebesluit houdt in dat totdat de Europese richtlijn geïmplementeerd is in de nationale wetgevingen er niet gehandhaafd wordt.”  

Tot de Nederlandse wet- en regelgeving is aangepast, geldt een gedeeltelijke implementatie. Deze noodregeling is 22 februari in de Staatscourant gepubliceerd. Voor de volledige invoering is wijziging nodig van de Binnenvaartwet, het Binnenvaartbesluit, de Binnen­vaartregeling plus nog enkele andere regelingen. “De volledige implementatie van de Richtlijn heeft vertraging opgelopen door de complexiteit van de te regelen aspecten”, schreef minister Mark Harbers van Infrastructuur & Waterstaat in de toelichting.

Delen

- Advertentie -

Meer

1 reactie

 1. “Zolang het Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP) nog niet is aangepast, zouden handhavers bemannings­leden niet moeten beboeten…..”, staat er. “Zouden moeten”, is niet erg gerusstellend voor degene die afhankelijk is van de clementie van handhavers.

  En dat wordt dan uitgesproken door de CCR die keihard vasthoudt aan de uitvoering van regelgeving en wee je gebeente als je, door wat voor omstandigheid dan ook, te laat bent met het verlengen van je certificaat! Zeker ook de Nederlandse handhavers hebben geen boodschap aan excuses, en nu wel?

  Sinds er allerlei zaken zijn veranderd rond vaarbewijzen en patenten voor de binnenvaart gaat er heel wat mis. Dat is al erg genoeg. Maar de ASV heeft tegenover (een Rijnvaartcommissaris van) het Ministerie I&W benadrukt dat vooral het gebrek aan communicatie vanuit de overheid naar de sector toe onverteerbaar is.

  Zo moet men ontzettend lang wachten op de vaarbewijzen/ patenten. Geeft het CBR een vaarbewijs uit wat volgens de Wasserschutz als vodje papier bestempeld moet worden en is er juridisch gesteggel tussen Europa en de CCR waardoor er wel zaken ingevoerd zijn, die niet uitgevoerd kunnen worden.

  Dit is een onwerkbare situatie omdat de schipper/bemanning nergens op terug kan vallen. Een oproep van de CCR om “terughoudend te zijn met handhaven” stelt de sector niet bepaald gerust, en heeft natuurlijk ook geen enkele juridische waarde voor degene die in het buitenland tegen problemen aanloopt.

  Als men iets invoert dan moet men zorgen dat alles op elkaar afgestemd is. En daarbij komt bovendien dat het weer oorverdovend stil blijft vanuit de overheid/ het Ministerie met het geven van informatie hierover. De schippers komen bij ons (de ASV) om te vragen hoe het zit en te melden wat ze tegenkomen. De overheid neemt kennelijk geen/onvoldoende verantwoording voor de uitvoering van de zaken die zij oplegt aan de sector.
  En dat terwijl nota bene, juist deze Nederlandse overheid in de vorm van o.a. uitvoeringsorgaan ILT weinig compassie toont met bepaalde omstandigheden (juist omdat het om bestuurlijke boetes gaat, en je of wel of niet voldoet waarbij omstandigheden geen rol spelen) terwijl er door de overheid zelf fouten worden gemaakt. Daarbij horen we allerlei excuses maar daar hebben wij niets mee te maken, want WIJ moeten wel voldoen aan alle eisen.
  Zo wordt gesteld dat de discussies tussen Europa en de CCR al jaren lopen. Maar als je het niet op tijd geregeld hebt, dan stel je alles maar uit, in plaats van het toch in te voeren en de sector voor de problemen op laat draaien.
  De ASV heeft er op aangedrongen hier beter over te communiceren, en de sector (ook de ASV) op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.
  WIJ RADEN IEDEREEN AAN DE OUDE DOCUMENTEN TE BEWAREN!

Laat een reactie achter

Vul uw opmerking in!
Vul je naam in

- Advertentie -
- Advertentie -

- Advertentie -
- Advertentie -