- Advertentie -
- Advertentie -
HomeNieuwsTweede Kamer komt op voor binnenvaart

Tweede Kamer komt op voor binnenvaart

- Advertentie -

Delen

Diverse partijen in de Tweede Kamer willen dat het kabinet meer doet voor de binnenvaart om de klappen door de coronacrisis te verzachten. Tijdens het Algemeen Overleg Binnenvaart en Maritiem op 14 mei, dat als gevolg van de coronamaatregelen deze keer schriftelijk plaatsvond, stelden ze in hun vragen voor om onderdelen van het noodpakket voor bedrijven ook open te stellen voor binnenvaartondernemers.

D66 merkte bijvoorbeeld op dat de binnenvaart met financiële problemen kampt door de corona­crisis en tussen wal en schip dreigt te vallen bij het noodpakket dat het kabinet voor bedrijven heeft ingesteld. De Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW-regeling) blijkt bijvoorbeeld voor gezinsbedrijven niet van toepassing, omdat zij meestal geen vast personeel in dienst hebben. Ook de TOGS-regeling (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren) is vaak niet toepasbaar, omdat de problemen niet direct, maar indirect als gevolg van vraaguitval voortvloeien uit de coronamaatregelen.

“Alhoewel de sector steun ontvangt door de opschorting van rente en aflossing op de scheepshypotheek en de Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC), worden de liquiditeitsproblemen hiermee grotendeels doorgeschoven naar de toekomst”, aldus D66. “Een toekomst die door de voortdurende crisis toch al onzeker is.” De partij wil weten of minister Van Nieuwenhuizen onderzoekt “of de TOGS- of NOW-regeling met terugwerkende kracht verbreed kan worden om de gevolgen voor de maritieme sector zoveel mogelijk te verzachten?“

Crisishardheidsclausule

Ook de SGP vraagt daarom. “In de goederenvaart dreigen donkere wolken, omdat bij verschillende schippers de omzet over de laatste maanden gehalveerd is. Sommige schepen zijn stilgelegd. Contracten worden ontbonden of in het nadeel van de schipper aangepast. Zowel de NOW als de TOGS zijn (vaak) niet van toepassing. Er zijn maatregelen getroffen om acute liquiditeitsproblemen te voorkomen, maar dat is alleen uitstel van betaling.”

“Het omvallen van op zichzelf gezonde bedrijven moet wat deze leden betreft met het oog op de gewenste modal shift van de weg naar de binnenvaart (en het spoor) voorkomen worden. Is de minister bereid aanvullende maatregelen te nemen, onder meer door de TOGS uit te breiden en het mogelijk te maken dat binnenvaartbedrijven er ook voor in aanmerking komen?”

De SGP stelt ook voor om in de richtlijnen van de CCR/CESNI een crisishardheidsclausule op te nemen.

Green Deal

D66 pleit voor een economisch herstelplan voor de gehele mari­tieme sector. Die wordt zwaar getroffen door de coronapandemie én mogelijk langer dan andere sectoren: “Omdat maritiem Nederland bij uitstek te maken krijgt met de gevolgen van hoe andere landen omgaan met het al dan niet openstellen van grenzen, kan het zo maar zijn dat juist deze sector de gevolgen van deze crisis voor een langere periode gaat ondervinden.”

Bij zo’n economisch herstelplan wil de partij wel dat er aandacht wordt besteed aan de vergroening van de sector. De coronacrisis mag van D66 geen oorzaak zijn voor een vertraging van de ambities uit de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens. Het geven van economische steun in deze crisis zou moeten worden aangegrepen om een impuls te geven aan de vergroening. Bijvoorbeeld door de oprichting van een ”innovatief groeifonds”.

“Subsidies moeten ook bij kleine schepen terecht”

De ChristenUnie spreekt haar zorgen uit dat eigenaren van kleine schepen achter het net vissen bij de regelingen uit de Green deal. De partij vraagt de minister hoe ze gaat voorkomen dat deze doelgroep “subsidies voor verdere verduurzaming mislopen omdat zij, in tegenstelling tot grote multinationals, geen financiële ruimte hebben om hun schepen schoner en duurzamer te maken? Deelt de minister de notie dat dit de subsidieregelingen juist averechts zou doen laten werken, aangezien juist kleine bedrijven zonder grote winstmarges en daarmee financiële ruimte die subsidies bieden extra hard nodig hebben?”

Andere onderwerpen waarover meerdere partijen in het algemeen overleg van 14 mei schriftelijke vragen stelden, waren de voorgenomen maatregelen tegen ongevallen met fosfinegas en andere giffen, varend ontgassen en de handhaving daarvan en de voor de scheepvaart te lage hoogte van de nieuwe Merwedebruggen.

Delen

- Advertentie -

Meer

Laat een reactie achter

Vul uw opmerking in!
Vul je naam in

- Advertentie -
- Advertentie -

- Advertentie -
- Advertentie -