- Advertentie -
- Advertentie -
HomeNieuws“Allemaal de schouders onder Vlaamse Green Deal Binnenvaart”

“Allemaal de schouders onder Vlaamse Green Deal Binnenvaart”

- Advertentie -

Delen

Tijdens de Open Scheepvaartdagen in Antwerpen is de conceptnota van de Green Deal Binnenvaart Vlaanderen gepresenteerd. De initiatiefnemers roepen iedereen uit de sector op om hun betrokkenheid kenbaar te maken en de Green Deal mede te ondertekenen.

In de Green Deal Binnenvaart komen doestellingen voor de afname van de uitstoot door schepen. Het concept is opgezet door de Vlaamse Waterweg, het departement Mobiliteit en Openbare Werken, Port of Antwerp-Bruges, North Sea Port, Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen en de Federatie Belgische Binnenvaart. Er is zo’n twee jaar lang aan gewerkt. Hierbij zijn de knel­punten, kansen en mogelijke oplossingen in kaart gebracht om de binnenvaart te vergroenen. Deze zijn vertaald in strategische en operationele doelstellingen op vier terreinen: technologie, financiering, beleid en implementatie.

Ambitie en inspanningen

“Het vergroenen van de binnenvaart is een enorme uitdaging en zal ambitie en inspanningen vergen van de sector, marktspelers, overheden en financiële instellingen”, zei Chris Danckaerts bij de presentatie tijdens de Open Scheepvaartdagen.

De gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Waterweg riep alle betrokkenen op om hun steun kenbaar te maken en zo de schouders te zetten onder de verdere uitwerking van de Green Deal Binnenvaart. De conceptnota en de engagements­verklaring zijn te vinden op www.vlaamsewaterweg.be/green-deal-binnenvaart. Daarin is onder meer te lezen dat het einddoel zero-emissie binnenvaart is in 2050. Er komen meetpunten in 2026, 2030 en 2050.

Nederland heeft al sinds juni 2019 een Green Deal. Die is voor de zeevaart, binnenvaart en havens. Daarin hebben de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Defensie, provincies, havens, maritieme brancheorganisaties, verladers, vervoerders, banken en kennisinstellingen afspraken vastgelegd voor de verduurzaming. De Nederlandse binnenvaart moet in 2030 minimaal 40 procent minder CO2 uitstoten en in 2050 “nagenoeg klimaatneutraal” zijn.

Zichtbare verandering

De Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters is opgetogen dat het nu in Vlaanderen ook staat te gebeuren. De opzet voor de Green Deal Binnenvaart sluit aan bij haar ambitie om toe te werken naar zero emissie voor alle vrachtvervoer. “Het is de verantwoordelijkheid van ons allemaal om volop in te zetten op de vergroening van ons goederenvervoer en dus ook van de binnenvaart.”

“Met deze Green Deal Binnenvaart beogen we vergroening van de Vlaamse binnenvaart en meer bepaald een emissiereductie die zowel ons klimaat (CO2-reductie) als onze luchtkwaliteit (reductie van luchtvervuilende emissies zoals stikstof en fijn stof) ten goede komt”, aldus Peeters. “In dit traject willen we bestaande drempels opheffen en zichtbare verandering creëren in eerstvolgende jaren, zodat een zero-emissievaart tegen 2050 mogelijk wordt.”

Ze vervolgt: “Op deze manier leveren we mee een bijdrage aan de Vlaamse ambities in klimaat- en luchtbeleid. Samen met de geëngageerde stakeholders willen we er een beweging van maken die de inspanningen en realisaties voor een groene binnenvaart zichtbaar maakt.”

De Green Deal Binnenvaart kan volgens Peeters een leidraad worden voor het beleid op korte en middellange termijn. Ook kan het traject gebruikt worden voor toekomstige initiatieven.

In juni staat de lancering van de definitieve Green Deal gepland. De initiatiefnemers hopen op zo breed mogelijke steun vanuit de binnenvaart.

Delen

- Advertentie -

Meer

Laat een reactie achter

Vul uw opmerking in!
Vul je naam in

- Advertentie -
- Advertentie -

- Advertentie -
- Advertentie -