- Advertentie -
- Advertentie -
HomeNieuwsRotterdamse proef met ‘gemengd afmeren’

Rotterdamse proef met ‘gemengd afmeren’

- Advertentie -

Delen

Havenbedrijf Rotterdam begint op 5 april een proef met het gemengd afmeren van binnenvaartschepen met gevaarlijke lading. 1- en 2-kegelschepen mogen dan zonder afstand naast elkaar en naast schepen zonder gevaarlijke lading afmeren.

Uit onderzoek blijkt dat dit zonder meer kan, aldus het Havenbedrijf. Met de proef wil het er ervaring mee opdoen, de bestaande ruimte in de haven zo efficiënt mogelijk benutten en meer ligplaatsen voor de binnenvaart creëren. Havenbedrijf Rotterdam loopt hiermee vooruit op de nieuwe landelijke beleidsregel over gemengd afmeren die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voorbereidt en een toekomstige aanpassing van het Binnenvaartpolitiereglement (BPR).

Nieuwe regelgeving

Sinds de regels over minimale afmeerstanden in het BPR werden vastgelegd, is er veel veranderd in de binnenvaart als het gaat om veiligheid in scheepsconstructies voor het op- en overslaan van gevaarlijke stoffen. In 2020 heeft Havenbedrijf Rotterdam door een extern bureau laten onderzoeken of de voorgeschreven afmeerafstanden nog actueel zijn. Uit die risicoanalyse is geconcludeerd dat de afmeerafstanden voor schepen die bepaalde gevaarlijke stoffen vervoeren uit artikel 7.07 lid 1 BPR achterhaald zijn.

Daarom is de havenmeester van Rotterdam, samen met Rijkswaterstaat en alle betrokken partijen, gestart met een proces dat moet leiden tot afmeerafstanden die passen bij het huidige veiligheidsniveau in de binnenvaart. Het ministerie van IenW heeft aangegeven dat vóór het eind van 2021 een beleidsregel van kracht wordt totdat aanpassing van de regelgeving is gerealiseerd. Vooruitlopend daarop gaat Havenbedrijf Rotterdam bij wijze van proef alvast ervaring opdoen met gemengd afmeren in de Rotterdamse haven.

Gedragsregels

De havenmeester van Rotterdam heeft nu – in overleg met externe partners – een verkeersbesluit opgesteld met de locaties waar afgeweken zal worden van de huidige afmeerafstanden. Verder staan in het verkeersbesluit de gedragsregels waaraan schippers moeten voldoen als ze op die locaties afmeren. Die zijn gebaseerd op het veiligheidsrapport waar de binnenvaartbranche volgens het Havenbedrijf bij betrokken is geweest. Ze zijn afgestemd met Rijkswaterstaat, het ministerie, Havenbedrijf Amsterdam en het RIVM.

Havenbedrijf Rotterdam wil de proef laten lopen totdat de beleidsregel eind 2021 van kracht wordt. Er bestaat behoefte aan meer afmeermogelijkheden en ook de branche staat zeer positief tegenover dit initiatief. Op deze manier creëert het Havenbedrijf op zeer korte termijn meer ligplaatscapaciteit in de Rotterdamse haven en kunnen toezichthouders en de binnenvaartbranche alvast wennen aan de toekomstige regels rondom afmeerafstanden.

Locaties en uitzonderingen

De locaties voor de proef liggen in het Hartelkanaal ter hoogte van havennummers 6079 en 6081, aan de Antarcticakade (8244 en 8249), in de 2e petroleumhaven (3008) en in het Calandkanaal (5389, 5387, 5386 en 5384).

Niet alle schepen mogen op die locaties afmeren. De schepen die zijn uitgesloten van deelname aan de pilot, zijn:

  • binnenschepen die gevaarlijke goederen vervoeren waarvoor drie bijkomende tekens zoals bedoeld in artikel 3.14 lid 3 BPR gevoerd dienen te worden
  • binnenschepen die lading in droge bulk vervoeren waarbij de aanvullende eis VE03 uit randnummer 1.6.12 van het ADN van kracht is
  • binnenschepen geladen met bulklading in vaste vorm waarvan de lading met ontsmettingsmiddelen is behandeld en die nog onvoldoende vrij is van ontsmettingsmiddelen
  • een duwbak of duwbakken die niet aan een duwboot is of zijn gekoppeld
  • passagiersschepen
  • pleziervaartuigen
  • enkelwandige binnentankschepen die gevaarlijke stoffen vervoeren, uitgezonderd bilgeboten
  • binnenschepen, niet zijnde bunkerschepen die lading vervoeren met een vlampunt van 55 graden Celsius of hoger, waarbij de aan boord zijnde gevaarlijke lading niet is aangemeld in het IVS Next
  • zeeschepen waarvoor geen binnenvaartcertificaten zijn afgegeven

 

Delen

- Advertentie -

Meer

2 reacties

Laat een reactie achter

Vul uw opmerking in!
Vul je naam in

- Advertentie -
- Advertentie -

- Advertentie -
- Advertentie -