- Advertentie -
- Advertentie -
HomeNieuwsRotterdam incasseert daling overslag: 5,5 procent minder in eerste half jaar

Rotterdam incasseert daling overslag: 5,5 procent minder in eerste half jaar

- Advertentie -

Delen

De totale overslag in de Rotterdamse haven lag het eerste halfjaar 5,5 procent lager dan in dezelfde periode in 2022. Van 233,5 miljoen ton daalde die naar 220,7 miljoen ton. Dat kwam vooral door de verminderde overslag van kolen, containers en overig droog massagoed. De overslag van agribulk, ijzererts en schroot en LNG nam toe.

Ondanks de daling is Havenbedrijf Rotterdam positief over de toekomst. COO Boudewijn Siemons, die ook CEO is tot een opvolger is gevonden voor Allard Castelein, die deze maand afscheid heeft genomen, zei bij de presentatie van de cijfers: “Ondanks de economische onzekerheden en geopolitieke spanningen zijn er in het eerste halfjaar grote stappen gezet in de aanleg en uitgifte van nieuwe terreinen en kademuren om ruimte te maken voor onder meer de productie en import van groene waterstof en extra capaciteit in het containersegment. Een belangrijke stap is gezet met de uitgifte van de terreinen in de Prinses Amaliahaven aan APM Terminals en RWG.”

De uitbreiding op de Maasvlakte kan op termijn leiden tot een potentiële stroom van zo’n 4 miljoen TEU, verwacht het Havenbedrijf.

Nextlogic

De overslag van containers nam in het eerste halfjaar af met 9,3 procent tot 64,4 miljoen ton. In TEU’s gemeten gaat het om een daling van 8,1 procent. De afname van de containeroverslag kent twee hoofdoorzaken: het wegvallen van volumes van en naar Rusland en de daling van import uit Azië.

De betrouwbaarheid van de vaarschema’s van containerschepen is verder toegenomen, signaleert Havenbedrijf Rotterdam. Dit leidde tot verbetering van de afhandeling van in de haven en naar het achterland.

Daarnaast is Nextlogic in januari officieel van start gegaan. Deze integrale planningtool moet ervoor zorgen dat binnenvaartschepen sneller afgehandeld worden en terminals hun kades optimaal benutten. Nextlogic verwacht dat met de aansluiting van meer barge operators in de loop van dit jaar meer dan 90 procent van het binnenvaartvolume op de deepsea-terminals via deze integrale planning gaat lopen.


Solide omzet en bedrijfsresultaat

De financiële resultaten van Havenbedrijf Rotterdam waren solide in het eerste halfjaar van 2023. De opbrengsten, voornamelijk uit zeehavengelden en huur- en erfpachtopbrengsten namen toe met 4,3 miljoen euro tot 416,5 miljoen. De operationele lasten stegen met 10,2 miljoen naar 134,6 miljoen. Het nettoresultaat daalde met 26,1 miljoen tot 116,5 miljoen euro. Dat komt door twee eenmalige posten: afwaardering van verworven stikstofrechten en een garantiepremie voor Porthos, het project om CO2 te transporteren en op te slaan.
De investeringen bedroegen in het eerste halfjaar 135,7 miljoen euro. Met 38,3 miljoen euro is de aanleg van de nieuwe kademuur in de Amaliahaven de grootste investering.


Minder kolen

De overslag binnen het goederensegment droog massagoed daalde met 11,7 procent in het eerste half jaar. De overslag van kolen ging met 14,5 procent omlaag tot 12,4 miljoen ton. Dit heeft vooral te maken met de lage vraag naar energiekolen voor stroomproductie. Zowel in Nederland als Duitsland, de belangrijkste bestemming van kolen, werden duurzame bronnen zoals wind en zon meer gebruikt voor stroomproductie in het afgelopen halfjaar.

De overslag van ijzererts en schroot steeg met 8,9 procent naar 13,0 miljoen ton. De vraag naar ijzererts door de staalfabrieken in het achterland van Rotterdam is laag, maar de export van schroot is flink gestegen. Schroot gaat nu voornamelijk naar Turkije, waar de staalproductie na de aardbeving in februari weer snel is opgepakt.

Agribulk nam toe met 8,5 procent. Dit heeft vooral te maken met de gegroeide aanvoer van oliezaden uit Zuid-Amerika.

Meer LNG

In het eerste halfjaar is er 0,6 procent minder nat massagoed overgeslagen. Er werd 51,8 miljoen ton ruwe olie overgeslagen (1,4 procent minder). De aanvoer van Russische olie is inmiddels volledig vervangen door ruwe olie uit de Verenigde Staten, Noorwegen, West-Afrika en het Midden-Oosten.

De overslag van minerale olieproducten daalde in het eerste halfjaar met 1,9 procent naar 27,3 miljoen ton. De overslag van LNG steeg met 9,8 procent naar 5,9 miljoen ton. LNG wordt grotendeels (62 procent) ingevoerd vanuit de Verenigde Staten.

Het roll-on/roll-off-verkeer is afgenomen met 3,2 procent, tot 13,3 miljoen ton. Dat komt door hoge inflatie, opgebouwde voorraden en de zwakke Britse economie.

Het segment overig stukgoed daalde met 11,5 procent naar 3,4 miljoen ton. De voornaamste oorzaak hiervan is dat veel stukgoedlading weer in containers wordt verscheept door de lage containertarieven.

Investeren in infrastructuur

Over het hele jaar verwacht Havenbedrijf Rotterdam een beperkte daling van de overslagvolumes. Daarbij gaat he tuit van een beperkte groei van de Nederlandse economie en recessies in het buitenland. Dat zorgt voor dalende wereldhandel en lagere industriële productie.

Wat verder speelt is dat door de val van het Nederlandse kabinet maatregelen op thema’s als klimaat en stikstof lange tijd stil dreigen te vallen. “Havenbedrijf Rotterdam kan en wil een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van de Nederlandse klimaatdoelen. Daarvoor moeten grote investeringen in infrastructuur langjarig mogelijk gemaakt worden.”

“Ook heeft de Rotterdamse haven stikstofruimte en voldoende netcapaciteit nodig voor verschillende projecten op het vlak van de energietransitie. Treedt hier vertraging op dan kunnen de ambities niet tijdig worden gerealiseerd en stagneert de verduurzaming van de industrie en daarmee de verduurzaming van Nederland. Havenbedrijf Rotterdam blijft zich de komende tijd inzetten op het verder brengen en uitvoeren van deze concrete projecten.”

 

Delen

- Advertentie -

Meer

Laat een reactie achter

Vul uw opmerking in!
Vul je naam in

- Advertentie -
- Advertentie -

- Advertentie -
- Advertentie -