- Advertentie -
- Advertentie -
HomeNieuwsMinister Harbers: NBKB krijgt één kans om onder schorsing uit te komen

Minister Harbers: NBKB krijgt één kans om onder schorsing uit te komen

- Advertentie -

Delen

Het NBKB heeft de komende zes maanden eenmalig de mogelijkheid om bewijzen aan te leveren dat de gebreken zijn opgelost. “Indien het NBKB er niet tijdig in slaagt de schorsing op te laten heffen, volgt intrekking van de accreditatie.” Dat schrijft demissionair minister Mark Harbers aan de Tweede Kamer.

De reden van de schorsing vloeit voort uit gebreken in de borging van de onpartijdigheid en gebreken in de bedrijfsuitoefening, aldus de minister van Infrastructuur en Waterstaat in de brief aan de Kamer. Die stelt hij daarmee op de hoogte van de problemen bij het Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart en de gevolgen voor de binnenvaart. Het NBKB werd 26 oktober geschorst door de Raad voor de Accreditatie. Harbers: Het NBKB heeft de mogelijkheid de schorsing op te laten heffen door het nemen van maatregelen die de reden van de schorsing opheffen. De RvA beoordeelt instanties op hun competenties, consistentie in de bedrijfsuitoefening en onpartijdigheid en onafhankelijkheid. Het NBKB heeft meermaals de mogelijkheid gehad de gebreken op te lossen, maar is hier niet tijdig in geslaagd.”

In belang van schippers accreditatie niet ingetrokken

De minister schetst de stand van zaken: “Het hebben van een geldige accreditatie is voorwaarde om aangewezen te worden voor het verrichten van onderzoek ten behoeve van certificering. Artikel 3.32 van de Binnenvaartregeling zegt dat de minister de aanwijzing kan intrekken op het moment dat niet meer aan deze voorwaarden wordt voldaan.”

“Het gaat hier nadrukkelijk om een kan-bepaling waar ik op dit moment in het belang van de binnenvaartschippers geen gebruik van zal maken. Het schorsen door de RvA zorgt er namelijk al voor dat het NBKB haar belangrijkste werkzaamheden (het doen van keuringen) niet meer kan uitvoeren. Door het niet intrekken van aanwijzing en mandaat zal de markt ook direct weer door het NBKB bediend kunnen worden op het moment dat de RvA de schorsing van de accreditatie intrekt.”

7.940 schepen

Het belang van NBKB en het drastische gevolgen van de schorsing – laat staan intrekking – blijken uit de cijfers die Harbers in zijn Kamerbrief geeft: het bureau heeft een marktaandeel van 62 procent. 7.940 binnenvaartschepen vallen onder hun keuring. De overige keuringsinstanties hebben op dit moment onvoldoende capaciteit om alle schepen te bedienen die op zoek moeten naar een andere partij. Het gaat om Register Holland (marktaandeel van 18 procent) en Bureau Scheepvaart Certificering (7 procent).

De drie klassenbureaus (DNV, Lloyd’s Register en Bureau Veritas) zijn samen goed voor 13  procent van de markt. Zij certificeren doorgaans alleen schepen die (verplicht) onder klasse gecertificeerd moeten worden. “Zij hebben aangegeven niet of nauwelijks extra capaciteit beschikbaar te hebben”, aldus Harbers.

Certificeren

Doordat het NBKB aangewezen blijft als keuringsinstantie kan het zelf nog enkele werkzaamheden voortzetten, aldus Harbers. “Het gaat hier nadrukkelijk om administratieve werkzaamheden die geen keuring meer op een schip vragen zoals het aanpassen van eigenaar of adres. Ook wordt het NBKB in staat gesteld om schepen waar de volledige keuring van is afgerond nog wel te kunnen certificeren. Hiermee wordt voorkomen dat deze schippers het schip opnieuw moeten aanbieden bij een andere partij en daardoor vertraging oplopen in hun certificering. De ILT zal op deze dossiers een risicogerichte check uitvoeren, waarbij wordt gekeken of NBKB haar onderzoek juist en volledig heeft uitgevoerd.”

Schippers waar het schip nog in onderzoek was bij NBKB of waar het plan was dit schip in de komende maanden bij het NBKB aan te bieden voor onderzoek kunnen zich maar beter bij een van de andere keuringsinstanties melden, raadt Harbers aan. “De ILT gaat hierover met de andere instanties in gesprek. Hierbij wordt ook de mogelijkheid bekeken om in bijzondere gevallen op basis van de binnenvaartregeling, het certificaat voor een periode van 6 maanden te verlengen.”

 

 

Delen

- Advertentie -

Meer

Laat een reactie achter

Vul uw opmerking in!
Vul je naam in

- Advertentie -
- Advertentie -

- Advertentie -
- Advertentie -