“Met de binnenvaart is heel Nederland op de goede weg”

0

Was 2017 een goed jaar?
De binnenvaart is definitief herkend en erkend, heel Nederland is op de goede weg. De binnenvaart is in beeld. Het lijkt alweer lang geleden maar we begonnen de verkiezingen met vermelding van de binnenvaart in de verkiezingsprogramma’s van alle politieke partijen. En dat heeft tot gevolg gehad dat voor het eerst sinds mensenheugenis de binnenvaart expliciet werd vermeld in het regeerakkoord als oplossing voor het probleem van de files op de weg en het spoor. En je zag ook dat het uiteindelijk leidde tot geld voor een Green Deal met de sector.

Denk je dat die erkenning standhoudt?
Ook vanuit de Malietoren (de Haagse huisvesting van werkgevers­organisatie VNO/NCW – red.) wordt actie ondernomen om die Green Deal vorm te geven. We spraken met VNO/NCW als MKB-Nederland en kwamen gezamenlijk tot de conclusie dat de Green Deal moet inhouden dat we hard moeten werken aan de transitie van weg naar water.
Dat betekent dat je naar structureel schoner vervoer gaat met een halvering van de CO2-uitstoot. Die transitie op zich is al heel mooi, maar nog mooier wordt het als je de uitstoot van de binnenvaart nog verder omlaag kan krijgen. Kan je die ook halve­ren, dan heb je nog maar een kwart van de huidige uitstoot.
Maar er is nog een tweede ding dat we in 2017 hebben bereikt. Nederland denkt anders over hoe we moeten vervoeren. Als je op de A15 richting Gorinchem stilstaat en je ziet dat op die Merwede nog zoveel plek is, dan snap je niet waarom we daar niet meer gebruik van maken door vervoer multimodaal te doen. Je hebt echter de infrastructuur nodig om vervoersmodaliteiten te kunnen combineren.

Je hebt in een eerdere editie van De Binnenvaartkrant gesproken over de synchromodale kaart van Nederland…
Op dit moment zijn er alleen kaarten met snelwegen of spoor­wegen of vaarwegen. Een kaart voor multimodaal vervoer is er niet. Wat we nodig hebben is een visiekaart van Nederland. Een kaart waarop de knelpunten staan aangegeven die moeten worden opgelost om te komen tot multimodaal vervoer.
Alle transferpunten die nodig zijn. Ik vertelde net over MKB-Nederland en VNO/NCW – die nemen dit mee in hun lobby. Ik ben echt blij dat iedereen in de Tweede Kamer nu ook uitstraalt dat we toe moeten naar meer multimodaal vervoer.
Vorige week kregen we nog eens een verrassende herbevestiging van de erkenning van de binnenvaart. Bij het Algemeen Overleg werd Kamerbreed de vraag gesteld: “Wanneer gaan we de binnenvaart inzetten?” Zelfs Remco Dijkstra (VVD-Kamerlid, woordvoerder scheepvaart – red.) vond dat een significant deel van het vervoer naar de binnenvaart zou moeten. Ik hoorde ook Liesbeth van Tongeren (Groen Links – red.) warme dingen over de binnenvaart zeggen.

Dus we ronden 2017 mooi af. En nu naar 2018.
Ik vind dat wat er nu is gebeurd, een fantastisch compliment voor alle medewerkers van Koninklijke BLN-Schuttevaer. Maar je kan jubelend zijn over het afgelopen jaar, we zijn nog niet klaar. Nu hebben we de opdracht om de binnenvaart daadwerkelijk te inte­greren. 2018 wordt het jaar van de realisatie, onder andere van de Green Deal.
Dit zijn grote dingen en hartstikke belangrijk, maar laten we niet vergeten dat juist ook de kleinere dingen belangrijk zijn voor de binnenvaart. Elke bestuursvergadering bij BLN-Schuttevaer reserveren we een uur voor een gesprek met één van de maatschappelijke organisaties, zoals het KSCC, LOVT of het Steunpunt Binnenvaart.
Dit is een warme branche met een grote sociale bewogenheid. De overheid heeft niet de faciliteiten om een trekkende beroepsbevolking bij te kunnen staan, daar moeten we zelf voor zorgen. Een groot compliment voor alle individuele mannen en vrouwen die daar met passie en bevlogenheid aan werken.
Die gezinnen aan boord zijn wel de mensen die het doen. Daar hebben we ook oog voor. Ik hoop ook dat zich weer mensen zullen opgeven voor het besturen van een organisatie als de LOVT, die dringend om bestuursleden verlegen zit. Die organisatie, en zeker de kinderen voor wie ze actief zijn, verdienen dat.

Nog even de actualiteit: is Koninklijke BLN-Schuttevaer tevreden met de veranderde eisen aan oudere schepen, zoals voorgesteld door de Nederlandse overheid?
Kleine schepen – ook oudere – zijn harstikke nodig voor het logistieke systeem dat we beogen. Dan kun je aan een 600-tonner van 1970 niet dezelfde eisen opleggen als aan een nieuwe 3.000-tonner. Dan duw je die 600-tonner uit de markt en ben je niet goed bezig.

Wordt de Port-Liner – het volledig elektrisch aangedreven schip met nul emissie – de toekomst?
Ik hoop dat het lukt om op die enorme accu’s te varen, bejubel elke ontwikkeling waardoor schepen schoner worden. Er komt wel heel wat voor kijken om dit logistiek te laten werken.
Maar ik ben ook al heel blij met de dieselelektrische aandrijving waardoor het brandstofverbruik al flink is geoptimaliseerd door de inzet van elektromotoren aangedreven door generatorsets. We moeten onze ‘claim to fame’ dat we de schoonste zijn wel waarmaken. Daarom ben ik ook zo blij met die Green Deal van het kabinet.

Article bottom ad

Laat een reactie achter

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.