- Advertentie -
- Advertentie -
HomeNieuwsKosten blijven dit jaar redelijk stabiel

Kosten blijven dit jaar redelijk stabiel

- Advertentie -

Delen

De kosten voor het vervoer per binnenvaartschip stabiliseren dit jaar min of meer. Wel zijn er verschillen te zien tussen scheepstypen, en groottes. De kostenontwikkeling varieert van -2,9 tot +1,4 procent. Dat blijkt uit de nieuwste kostenrapportages die Panteia voor de binnenvaart heeft gemaakt in opdracht van het CBRB.

Schepen die veel vaaruren maken, zien als gevolg van de verwacht lagere brandstofprijzen (-7,1 procent) hun kosten mogelijk zelfs iets dalen. Daar staat tegenover dat schepen met weinig vaaruren, zoals op de binnenlandse en Noord-Zuid-markt, met hogere kosten te maken hebben. Dit komt door de stijging van de verzekeringskosten, arbeidskosten en kosten voor reparatie en onderhoud.

Verzekeringskosten stegen in 2019 het hardst

In 2019 stegen de kosten voor de binnenvaart over de gehele linie. Op de rentelasten na, noteerden alle kostencomponenten een stijging. Daarvan was de stijging van de verzekeringskosten het grootst, maar ook de bijdrage van de arbeidskosten en kosten voor reparatie en onderhoud was niet bepaald gering. De totale kostenstijging in het jaar 2019 bedroeg 1,9 tot 2,7 procent.

In de binnenvaart wordt gebruik gemaakt van diverse contractvormen. Panteia zegt daarover: “Binnenvaartondernemers die hun schip hebben verhuurd, kennen langdurige vervoerscontracten en krijgen opslag op de afgesproken prijs afhankelijk van de hoogte van de brandstofprijzen. Voor hen is de kostenontwikkeling exclusief brandstof van belang. Daar zien we voor het komende jaar een duidelijke stijging: van minimaal 2,4% tot maximaal 3,3%.”

Stikstof en PFAS

Specifiek voor dit jaar heeft Panteia ook een inschatting gemaakt van de effecten van de stikstof- en PFAS-crisis. Hierdoor namen de bouwvolumes in het vierde kwartaal van 2019 sterk af: met 18 procent. Hierdoor hebben schepen in de zand- en grindvaart 2,8 miljoen ton minder lading vervoerd.

Dit gaat gepaard met een omzetderving van 12.000 euro per schip, heeft Panteia becijferd. Op sectorniveau was dat 2,8 miljoen.

“Voor het komende jaar verwachten wij andermaal een daling van het bouwstoffenvolume (-3 miljoen ton) en een omzetverlies van € 18.000 per schip. Op sectorniveau betekent dat een inkomstenderving van € 9 miljoen euro. Ook 2021 wordt een slecht jaar in het bouwstoffenvervoer; voor 2022 en 2023 worden echter bovengemiddeld goede jaren verwacht.”

Delen

- Advertentie -

Meer

Laat een reactie achter

Vul uw opmerking in!
Vul je naam in

- Advertentie -
- Advertentie -

- Advertentie -
- Advertentie -