Havenbedrijven Amsterdam gaan stroom delen

0
(foto Port of Amsterdam)

Havenbedrijven in Amsterdam gaan onderling stroom aan elkaar leveren. Met dat doel is  het Shared Energy Platform opgericht. SEP is een initiatief van Port of Amsterdam in samenwerking met Entrnce, een dochter van netwerkbedrijf Alliander.

Bedrijven in de Amsterdamse haven lopen tegen de grenzen van de capaciteit op het bestaande elektriciteitsnet aan. Door zich aan te sluiten bij SEP kunnen zij onderling stroom delen.  Hierdoor besparen de bedrijven kosten en wordt de beschikbare elektriciteitsinfrastructuur in de haven beter benut.

Dat laatste is de reden waarom Port of Amsterdam SEP heeft opgericht. SEP kan helpen de energievoorziening in het havengebied te optimaliseren. “Dit draagt bij aan een verbeterd en duurzaam vestigingsklimaat.”

Samenwerken

Peter Molengraaf, directeur van SEP en voormalig CEO van Alliander vertelt: “In de Amsterdamse haven wordt de elektriciteitsinfrastructuur de komende jaren fors uitgebreid. Maar het duurzame aanbod en de vraag naar elektriciteit groeit sneller. Er ontstaat ook meer volatiliteit op het energienet, bijvoorbeeld op momenten waarop het hard waait, of als de elektrische bedrijfswagens opgeladen moeten worden. Door bedrijven onderling te laten delen en op piekmomenten slim te laten samenwerken, wordt de bestaande elektriciteitsinfrastructuur beter benut en kunnen kosten worden bespaard.”

Vraag en aanbod

De software waar SEP gebruik van maakt is ontwikkelend door Entrnce, een volle dochteronderneming van netwerkbedrijf Alliander. Naast de stroom van aangesloten bedrijven, wordt ook de elektriciteit van windpark Ruigoord en afvalverbrander AEB op het platform aangeboden. Het platform zorgt elke vijftien minuten dat vraag en aanbod van de aangesloten bedrijven op elkaar worden afgestemd. Als er een match is, zijn beide bedrijven beter uit.

Contract met je buren

“In de haven zijn steeds meer bedrijven die veel energie verbruiken”, zegt Robin Schipper, oprichter van SEP en gedetacheerd vanuit Port of Amsterdam. “Denk aan bedrijven in de circulaire economie die bijvoorbeeld afval- en reststromen omzetten in nieuwe producten. Met SEP verbinden we deze bedrijven met elkaar. We doen dat op een laagdrempelige manier, met gewoon een energiecontract. In plaats van een contract met de gebruikelijke energieleveranciers, heb je nu een contract met je buren. Dit maakt de stap mogelijk kleiner om ook op andere onderdelen samen te werken in de energietransitie.”

 

Laat een reactie achter

Vul uw opmerking in!
Vul je naam in