- Advertentie -
Meer
  - Advertentie -
  HomeNieuwsAntwerpen: onzekerheid wereldwijde logistiek bewijst noodzaak fusie

  Antwerpen: onzekerheid wereldwijde logistiek bewijst noodzaak fusie

  - Advertentie -

  Delen

  De totale goederenoverslag in Antwerpen kwam in het eerste kwartaal uit op 58,3 miljoen ton. Dat is een daling van 1,5 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

  Voor het bestuur van Port of Antwerp is de afname een bevestiging van het belang om te fuseren met de haven van Zeebrugge. Op 28 april is het officieel zo ver.

  De tegenvallende kwartaalcijfers laten volgens het Antwerpse havenbedrijf zien dat het nodig is om gezamenlijk een antwoord te bieden op de huidige uitdagingen en de positie in de internationale logistieke keten verder te versterken. “De daling in het containersegment die gedeeltelijk het gevolg is van capaciteitsproblemen onderschrijft bovendien de urgentie voor extra containercapaciteit.”

  Grote daling bij containers

  De wereldwijde verstoringen in de logistieke keten doen de Antwerpse containersector pijn. Ondanks de moeilijke omstandigheden hield dit segment in 2021 nog stand. In het eerste kwartaal van 2022 noteert de containertrafiek echter een daling van 11,6 procent (in TEU’s gerekend) in vergelijking met dezelfde periode in 2021, wat het tweede beste kwartaal ooit was voor containers.

  “De ontregelde containerlijnvaart, vertragingen en hoge import callsizes  zorgen voor aanhoudende operationele uitdagingen, die de werking van de containerterminals bemoeilijken”, luidt de analyse van Port of Antwerp. “Bovendien zette het conflict Rusland-Oekraïne en de ingestelde sancties het aantal behandelde containers ook onder druk.”

  Staal

  Conventioneel stukgoed groeide met 49,1 procent ten opzichte van het zwakke eerste kwartaal van 2021. Staal, de belangrijkste goederengroep binnen dit segment, houdt goed stand aan de afvoerzijde.

  De sancties die sinds half maart de invoer van staal vanuit Rusland en Wit-Rusland verbieden, hebben maar een beperkt effect op de overslag. Deze stromen worden namelijk vervangen door import uit andere landen, aangezien de EU de importquota voor staal uit Rusland en Wit-Rusland heeft herverdeeld over andere staal exporterende landen.

  Bij het roro-vervoer was een lichte groei (+2,4 procent) zichtbaar. Maar vergeleken met het sterke laatste kwartaal van 2021 is er een aanzienlijke terugval in tonnage. Dat komt door de problemen bij de productie van nieuwe voertuigen, onder andere door tekorten aan elektrochips. Die problemen wegen nog steeds door op de overslagvolumes.

  (illustratie Port of Antwerp)

  Sancties

  Na een sterk 2021, waarin het eerste kwartaal een van de beste ooit was, daalde de overslag van meststoffen nu: met 19,6 procent. Dat is deels te wijten aan de sancties tegen Rusland, maar ook aan de fors gestegen prijzen. Dankzij de stijging van de overslag van ertsen, kolen en vooral granen groeide het droge bulksegment desondanks met 11 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

  Ook vloeibare bulk vertoont een stijging (15,3 procent) tegenover het eerste kwartaal van 2021. Bij aardoliederivaten was de groei 16,6 procent. De overslag van chemicaliën blijft sterk met eenzelfde groei – ondanks de hoge grondstoffenprijzen. Opvallend binnen dit segment noemt Port of Antwerp de verdubbeling van het volume biobrandstoffen.

  Fusie met Zeebrugge

  In vergelijking met het eerste kwartaal van 2021 vertonen alle cargotypes, behalve de containers, groei. Toch zijn er zorgen. De bekendmaking van de kwartaalcijfers gebeurde aan de vooravond van de fusie met Port of Zeebrugge. En die is zeer gewenst in de onzekere markt, vinden ze in Antwerpen.

  Jacques Vandermeiren, CEO van Port of Antwerp, zegt: “De aanhoudende uitdagingen in de logistieke keten vertalen zich in de cijfers. Dit zijn de laatste cijfers die we bekendmaken als Port of Antwerp en ze bevestigen dat we met de fusie sterker staan voor de toekomst. Samen met Zeebrugge hebben we de mogelijkheid om, in de huidige complexe geopolitieke en macro-economische context, onze positie in de internationale logistieke keten verder te versterken.”

  Ook Port of Zeebrugge presenteerde de kwartaalcijfers. Daar boekte men een groei van 15,2 procent. Daarmee kwam de overslag in de eerste drie maanden van 2022 uit op bijna 14 miljoen ton. Vooral de goederenstormen met de belangrijkste handelspartners namen toe: het Verenigd Koninkrijk en Ierland. De im- en export uit en naar dat laatste land groeide maar liefst met 31 procent.

  28 april

  De fusie van de Antwerpse en Zeebrugse havens wordt donderdag 28 april officieel. Dat wordt mogelijk nadat het Antwerpse en het Brugse stadsbestuur in maart de fusie goedkeurden. Het Vlaamse parlement nam het decreet daarvoor al in februari aan. realisatie. Zodoende kunnen de naamloze vennootschappen, die formeel ‘het Havenbedrijf Antwerpen NV van publiek recht’ en de ‘Maatschappij van de Brugse Zeehaven’ heten, definitief samengaan.

  De havenbedrijven willen samen hun positie als wereldhaven versterken binnen de globale bevoorradingsketens en denken ook hun koers naar duurzame groei beter te kunnen uitvoeren. De combinatie van het industriële cluster in Antwerpen en de ligging van Zeebrugge aan de kust creëert bovendien kansen op het gebied van de energietransitie. Zo wil de haven van Antwerpen-Brugge een leidende positie verwerven als importhub voor groene waterstof en een pioniersrol spelen in de waterstofeconomie.

  Extra containercapaciteit

  Havenschepen Annick De Ridder haalde de plannen voor uitbreiding van de containeroverslag aan: “De economische urgentie voor extra containercapaciteit wordt met deze terugvallende cijfers en door de congestieproblemen opnieuw en, vooral, meer dan ooit, aangetoond. Extra containercapaciteit is onontbeerlijk om onze positie als wereldhaven te verzekeren.”

  “Dankzij de recente positieve uitkomst van de onderhandelingen rondom het project ECA hebben we alvast een uiterst belangrijke stap gezet. De ééngemaakte haven zal zo verder de internationale concurrentie kunnen aangaan en als motor van de Vlaamse economie duurzaam blijven groeien.”

   

  Delen

  - Advertentie -

  Meer

  Laat een reactie achter

  Vul uw opmerking in!
  Vul je naam in

  - Advertentie -
  - Advertentie -

  - Advertentie -
  - Advertentie -