- Advertentie -
- Advertentie -
HomeRubriekOp koersVoorbereiden op laagwater

Voorbereiden op laagwater

- Advertentie -

Delen

In deze rubriek belicht Koninklijke Binnenvaart Nederland actuele onderwerpen uit de sector.

Laagwater is een fenomeen van alle tijden. Toch weten we dat veranderingen in het klimaat de duur en intensiteit van deze perioden kan vergroten. Laagwater heeft effect op de scheepvaart omdat schepen dan minder diep geladen kunnen worden en minder mee kunnen nemen. De scheepvaartsector boet hiermee in op betrouwbaarheid en kan haar logistieke functie minder goed vervullen.

Koninklijke Binnenvaart Nederland werkt aan een visie op de ontwikkelingen met betrekking tot laagwater, de gevolgen daarvan voor de binnenvaart en de (gewenste) oplossingsrichtingen. KBN beoogt hiermee bij te dragen aan betrouwbaar, toekomst- en klimaatbestendig goederen- en personenvervoer over water.

Met het schrijven van zo’n visie is de oplossing logischerwijs nog niet gerealiseerd. Een dergelijk document geeft echter wél enige richting om met de veranderende omstandigheden van laagwater om te gaan. Een combinatie van betere informatievoorziening, optimalisatie van schepen, flexibilisering van logistieke processen en het inrichten van een toekomstbestendige vaarweg zal nodig zijn om de binnenvaart een betrouwbare vervoersmodaliteit te houden.

Bij die verschillende oplossingsrichtingen heeft iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid. De binnenvaartondernemer is verantwoordelijk voor zijn eigen schip of schepen, de ontwikkeling van een klimaatbestendige vaarweg ligt bij overheden. Verladers en logistiek dienstverleners zullen moeten samenwerken om het transport efficiënter te organiseren. Denk hierbij aan de inzet van multimodaal vervoer, maar zeker ook de efficiëntie van de binnenvaart.

Op dit laatste punt kan met name een betere informatievoorziening van waterstanden op langere termijn (inclusief seizoensverwachtingen) waardevol zijn. De ontwikkeling daarvan kan dan weer door kennisinstellingen worden opgepakt.

Als KBN nemen wij onze verantwoordelijkheid door mee te denken over (en richting te geven aan) deze ontwikkelingen en staan wij onze leden bij, door hen van de laatste informatie te voorzien over deze ontwikkelingen.

Geert Snoeij. (foto KBN)

Geert Snoeij,
beleidsadviseur nautische techniek,
water en infrastructuur

Delen

- Advertentie -

Meer

Laat een reactie achter

Vul uw opmerking in!
Vul je naam in

- Advertentie -
- Advertentie -

- Advertentie -
- Advertentie -