- Advertentie -
- Advertentie -
HomeNieuwsTop 5 overtredingen, maar dan van Rijkswaterstaat

Top 5 overtredingen, maar dan van Rijkswaterstaat

- Advertentie -

Delen

Het is inmiddels lente en misschien is dat de reden dat RWS wel heel erg mooi weer aan het spelen is. Na het lezen van het artikel over overtredingen moet je haast wel denken wat een onverantwoorde mensen die schippers toch zijn. Ze spotten met de veiligheid, want “wie wil er eind van de dag nu niet veilig thuiskomen?” aldus de veronderstelling in de laatste zin van Brenda Polman (adviseur RWS).

Schippers slapen doorgaans op hun schip. Dus dat veilig thuiskomen heeft hiermee niets te maken en dit geeft meteen aan hoever veel mensen bij RWS afstaan van de praktijk in de binnenvaart.

In het artikel is te lezen dat met name de regels rondom de vaar- en rusttijden zijn overtreden.” Alsof dát er als verrassing uit sprong tijdens de controles. Maar even verderop lezen we dat juist daar ook de focus op lag bij deze controles. Dus ja, waar je naar zoekt zal je hier en daar ook wel vinden lijkt me.

Dan presenteert RWS vol euforie een Top 5. Wow! Waarbij vier van de vijf punten nog helemaal niet zeggen of er werkelijk een overtreding is begaan. Enkel is er in vier van de vijf punten iets niet (op tijd) ingevuld. Wat dus helemaal NIETS zegt over de feitelijke bezetting en de genomen rusttijden.  Dit neigt toch sterk naar kwaadsprekerij en zwartmakerij. Wat wil RWS hiermee aantonen?

Misschien wordt het hoog tijd dat deze knappe koppen eens bij zichzelf te rade gaan en hoe één en ander kan gebeuren? Waardoor wordt een schipper soms gedwongen de vaartijd overtreden?

De RWS heeft een voorbeeldfunctie maar helaas is er veel mis.

RWS controleert de schipper, maar heeft zelf zijn zaakjes niet op orde.

Top 5 van in gebreke blijven van Rijkswaterstaat:

  1. Te weinig ligplaatsen. Rijkswaterstaat heeft de plicht te zorgen voor voldoende overnachtingsplaatsen om de maximaal drie uur varen. Het huidige beleid echter sluit ligplaatsen en tovert deze om tot wachtplaatsen. Zo is bijvoorbeeld onlangs gebleken dat de palen bij de Volkeraksluizen officieel geen ligplaatsen zijn maar wachtplaatsen. Zodra er een sluis uitligt dan mag daar niet meer overnachten. Ook de 3-uursregel haalt de RWS op verschillende strekken niet. RWS verruimt wel de vaarwegen waardoor er met grotere schepen gevaren kan worden, maar past het formaat en hoeveelheid van de ligplaatsen er niet op aan. Ligplaatsen die er zijn, zijn dus sneller vol, waardoor een schipper gedwongen wordt door te varen naar een volgende ligplaats.
  2. Schades en storingen aan sluizen en andere kunstwerken. Door ernstig achterstallig onderhoud is momenteel de praktijk dat de ene na de andere sluis kapotgaat. Denk aan sluis Weurt, St Andries, Grave, Bosscheveld en Empel. De ene na de andere sluis bezwijkt. Maar daarnaast zijn er ook de kleine storingen en onvoorzien oponthoud. En denk bijvoorbeeld ook aan een sluis als Terneuzen die ‘ineens’ als spuisluis dient en dus niet meer kan schutten. En nu is het toevallig een heel grote bouwput in Terneuzen, aangezien er een nieuwe zeesluis gebouwd wordt. Op aandringen van diverse belangenorganisaties om meteen een spuikanaal aan te leggen, zegt RWS doodleuk dat dit niet nodig is. Terwijl gewoon in de praktijk is gebleken dat de binnenvaartsluis 48 uur lang gestremd werd omdat die als spuisluis moest dienen. Dit geeft allemaal onvoorzien oponthoud waardoor er langer gevaren moet worden om de afspraken met verladers en ontvangers na te komen, soms zelfs in combinatie met omvaren.
  3. Vaarwegen verkrachten. Denk hierbij aan de langskribben en het uitdiepen van een aantal binnenbochten op de Waal waardoor de natuurlijke rem van een rivier verdwijnt en de Waal een afvoerkoker is geworden, met lagere waterstanden op de Waal, Neder-Rijn en Gelderse IJssel tot gevolg. Hierdoor moet er vracht achtergelaten worden en eerder omgevaren worden. (in het geval van IJssel- en Maasbestemmingen) Verder ook de ontstening van de oevers aan de Maas en IJssel. Terwijl ons voorgeslacht mooie oevers met stenen heeft aangelegd heeft Rijkswaterstaat deze op verschillende plaatsen weggehaald. Schippers en belangenorganisaties riepen al dat dat verkeerd zou gaan. Oevers worden weggespoeld bij hoogwater en door de waterverplaatsing van schepen. Nu de oevers zover afkalven dat zelfs de stukken grond van boeren in de Maas verdwijnen, komen er steeds meer tegengeluiden en klachten en gaat RWS op die locaties een aantal stenen terugleggen. Ondertussen zijn veel grond en bomen in de rivier terechtgekomen, waardoor het extra opletten is met de diepgang en extra zuigwerking door de ondiepere oevers.
  4. Te weinig personeel waardoor een sluis ‘ineens’ beperkt of niet schut. Onlangs weer bij de Kreekraksluis. Te weinig personeel waardoor er maar één sluis bediend werd. Dit met lange wachttijden tot gevolg. Die onnodige vertraging dient ingehaald te worden om de gemaakte afspraken met klanten en ontvangers te halen.
  5. Onbetrouwbaarheid door afstandsbediening. Camera’s zijn op meerdere complexen ‘ineens’ slecht, oud en versleten, waardoor de sluismeester het ‘ineens’ niet meer veilig vindt om schepen te schutten in het donker of bij slecht zicht. Hier zit natuurlijk meer achter, maar feit is dat er op een aantal locaties per direct in het donker niet meer geschut wordt. Het wachten op nieuwe camera’s duurt heel erg lang. Ook als er bijvoorbeeld een stuk hout tussen de deuren zit, kan de sluismeester dit niet zelf even weghalen, omdat hij of zij daar simpelweg niet meer aanwezig is. Er moet iemand langs gestuurd worden waarbij ook de aanrijdtijden aanzienlijk zijn. Ook hier hebben de belangenorganisaties al voor gewaarschuwd. Bij problemen of uitzonderlijke situaties moet er direct ter plaatse bediend kunnen worden om de continuïteit te waarborgen, maar hier zijn geen mensen meer voor beschikbaar. Gevolg is dat de schipper soms de vaartijd moet overtreden om de vertraging in te halen, of om op tijd door een bepaalde sluis te zijn.

Rijkswaterstaat, het zou u sieren eerst de hand in eigen boezem te steken en uw eigen problemen aan te pakken voordat u de schipper controleert op minimale ‘foutjes’ en deze uitvergroot publiceert.

Eddie van de Vliet,
lid ASV-denktank

Delen

- Advertentie -

Meer

Laat een reactie achter

Vul uw opmerking in!
Vul je naam in

- Advertentie -
- Advertentie -

- Advertentie -
- Advertentie -