- Advertentie -
- Advertentie -
HomeRubriekGeen blad voor de mondProductsplit in prijsindexen wegens ontgassingsverbod?

Productsplit in prijsindexen wegens ontgassingsverbod?

deel 3 (van 3)

- Advertentie -

Delen

In deze rubriek krijgen lezers de ruimte om hun mening te geven en hun gedachten te delen.

Met het ingaan van de nieuwe ontgassingswetgeving wordt verwacht dat meer binnenvaarttankers zullen opereren binnen vaste productenpools. Dit brengt de vraag met zich mee of er behoefte is bij Spotbarge om aparte prijsindexen te creëren voor verschillende producttypen. Bij het bestuderen van de markt voor schone aardolieproducten (CPP), kan deze worden verdeeld in drie verschillende segmenten, elk met verschillende statistische kansen om een geschikte vervolglading te vinden.

  1. FAME, biodiesel, HVO

FAME als voorlading biedt minder flexibiliteit in vergelijking met distillaten en lichte producten. Bij het zoeken naar een vervolglading zijn de opties beperkt tot zowel FAME of distillaten. Dit komt voornamelijk doordat de meeste bedrijven FAME niet toestaan als voorlading voor lichte producten vanwege verontreinigings- en contaminatie zorgen.

  1. Distilaten: diesel, gasolie

Distillaten als voorladingen zijn het meest flexibel, omdat het de lading van distillaten, fame en lichte producten als een vervolglading toestaat. Er zijn enkele uitzonderingen; bijvoorbeeld wanneer het zwavelgehalte in distillaten extreem hoog is, maar deze gevallen komen niet veel voor.

3. Lichte producten: benzine, nafta, reformaat

Lichte producten als voorlading bieden ook flexibiliteit bij het laden van vervolgladingen. Sommige bedrijven staan het laden van FAME en distillaten als vervolglading toe na lichte producten. Echter, er kan een beperking van kracht zijn voor het laden van FAME en diesel, waardoor het schip verplicht is gasvrij te arriveren bij bepaalde laadhavens.

Zoals blijkt uit het bovenstaande, is het gasvrij zijn niet de enige beperking die de flexibiliteit van de barges en de indexprijzen beïnvloedt; de voorlading is een nog significantere factor. Daarnaast zijn er ook talloze kleine details binnen de specificaties van de voorlading, zoals het zwavelgehalte (ppm), bio-vrij en oxy-vrij, die de vervolgladingopties verder kunnen beperken.

Bovendien accepteren sommige charterers zelfs geen nafta als een voorlading van een andere oliemaatschappij, hoewel ze zelf nafta laden.

Veel bevrachters en charterers hebben hun spot barges al opereren binnen specifieke productcategorieën, met sommige gewijd aan bepaalde ladingtypes. Bevrachters specialiseren zich vaak in verschillende gebieden. Sommige focussen meer op lichte producten, terwijl andere zich concentreren op FAME of distillaten. Seizoensfluctuaties kunnen leiden tot een toename van de vraag naar bepaalde producten in verschillende momenten van het jaar, zoals tijdens een seizoenswisseling. Echter, deze fluctuaties leiden doorgaans niet tot drastische prijsschommelingen binnen categorieën; er zijn slechts kleine pieken waargenomen. Daarom hebben deze kleine variaties geen significante invloed op prijsverschillen tussen producten op de markt.

Seizoensfluctuaties kunnen leiden tot een toename van de vraag naar bepaalde producten in verschillende momenten van het jaar. (foto Flying Focus Luchtfotografie)

Als gevolg van de nieuwe ontgassingsvoorschriften kunnen sommige barges minder efficiënt gepland worden. Dit wordt veroorzaakt door minder terugvrachten en een toename van de lege vaartijd. Als gevolg hiervan kunnen schepen relatief minder reizen uitvoeren dan voorheen en is er meer capaciteit nodig, wat potentieel kan leiden tot hogere prijzen in het algemeen – in plaats van dat specifieke productgroepen worden beïnvloed.

Voor de meeste van de routes is de liquiditeit van de prijsrapportages momenteel al laag; als producten verder worden opgesplitst in verschillende indexen, zal dit alleen maar bijdragen aan het nog illiquider maken van de prijsrapportages. Veel van de routes zullen waarschijnlijk 0 prijzen ontvangen en sommige 1 of misschien 2 prijzen per dag. In een situatie waarin de spotmarkt een hogere liquiditeit had, bijvoorbeeld met 70-100 prijzen per dag voor alle routes, zou het een realistischer benadering zijn geweest om een splitsing in productindexen te creëren.

Factoren die prijsverschillen bepalen

Het is een uitdaging om te bepalen of prijsveranderingen het gevolg zijn van een toename van de vraag of van andere beïnvloedende factoren. Als voorbeeld: er zijn fluctuaties waargenomen in de Spotbarge-prijsrapportages binnen hetzelfde product, routes en charterer, met prijsvariaties variërend van 0 tot 50 cent per ton. Tal van factoren kunnen van invloed zijn op de prijs van een barge, waardoor het moeilijk is om één enkele oorzaak aan te wijzen voor een bepaalde verandering.

Sommige charterers onderhouden relaties met een kleine groep bevrachters en zoeken niet actief naar de goedkoopste barge-opties op de markt. Ze blijven trouw aan hun gekozen bevrachters tijdens gunstige en uitdagende tijden, wat kan resulteren in niet altijd de laagste of hoogste tarieven. Een bevrachter kan een naftalading boeken boven de prijs van een diesellading, terwijl een andere bevrachter deze naftalading onder de prijs van een diesellading kan boeken met dezelfde charterer.

Bij het boeken van een nieuwe reis, weten de charterer en de bevrachter mogelijk nog niet of er een VRU beschikbaar zal zijn voor de volgende reis van de barge.

Als de charterer en de makelaar ervoor kiezen om de barge te ventileren op een ontgassingsinstallatie, zal een premium toevoegen op een andere index geen zin hebben, aangezien de barge weer gasvrij zal zijn na de reis.

Wat zal er veranderen?

De impact zal bijzonder significant zijn op de Rijn vanwege de verschillende productstromen stroomopwaarts en stroomafwaarts, alsmede de langere vaartijden in vergelijking met de ARA-regio. In Duitsland is het al verboden om te ontgassen, wat heeft geleid tot barges die naar Nederland varen voor het ontgassen en het meenemen van nieuwe lading of ontgast terug varen naar Duitsland. Deze situatie kan potentieel leiden tot een toename in time charters en Contracts of Affreightment (COAs) vanwege de behoefte aan het meer varen van vaste productgroepen op de Rijn.

In de loop der jaren is er een significante toename geweest in de bargecapaciteit in de ARA- en de Rijnregio, een trend die wordt verwacht door te zetten in de komende jaren. Deze uitbreiding zal resulteren in een goed gebalanceerde vloot, waardoor schepen zich kunnen specialiseren in specifieke productgroepen. Daarom wordt verwacht dat de prijzen voor deze groepen relatief ongewijzigd zullen blijven.

De implementatie van nieuwe ontgassingsregelgeving zal in het komende jaar inzicht geven in de uitvoering van de markt, inclusief potentiële prijswijzigen.

Op dit moment zien we geen noodzaak om verschillende prijsindexen te creëren, voornamelijk vanwege de volgende redenen:

  • lage liquiditeit in verschillende indexen, wat het moeilijk maakt om een betrouwbare prijsbenchmark te vestigen.
  • grote prijsvariaties, waardoor het moeilijk is om te bepalen of deze fluctuaties worden veroorzaakt door de vraag of door andere bijdragende factoren.
  • bovendien zijn er tal van aanvullende factoren die van invloed zijn op de prijs van een barge, en het introduceren van een splitsing in de indexen zou een al ingewikkeld systeem alleen maar onnodig complexer maken.

Om ervoor te zorgen dat we blijven bijbenen met de ontwikkelingen op de markt, zal Spotbarge de komende jaren de markt nauwlettend blijven volgen. We zullen open communicatielijnen onderhouden met charterers en bevrachters om inzichten en feedback te verzamelen, zodat we geïnformeerde beslissingen kunnen nemen en onze klanten de best mogelijke service kunnen bieden.

Sebastiaan Kosman,
mede-oprichter van Spotbarge.com

 

- Advertentie -

Meer

Laat een reactie achter

Vul uw opmerking in!
Vul je naam in

- Advertentie -
- Advertentie -

- Advertentie -
- Advertentie -