- Advertentie -
- Advertentie -
HomeNieuwsOverslag in Rotterdam blijft groeien

Overslag in Rotterdam blijft groeien

- Advertentie -

Delen

In Rotterdam is in het derde kwartaal 118,5 miljoen ton overgeslagen. Dat is 14,6 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Tot en met het derde kwartaal bedroeg de overslag 350,1 miljoen ton. Dat is een plus van 8,6 procent ten opzichte van 2020.

Bij nagenoeg alle goederensoorten is stevige groei te zien. Uitschieters zijn minerale olieproducten (+13,5 procent), ijzererts en schroot (+42 procent), kolen (+48,4 procent) en biomassa (+18,7 procent). De containers zitten ook nog steeds in de lift: +4,0 procent in tonnen, +7,8 procent in TEU). Alleen bij agribulk (-12,8 procent) en LNG (-1,8 procent) was sprake van een daling.

Op volle toeren

“Uit deze kwartaalcijfers spreekt dat de economie de reeds gevonden weg omhoog voortzet”, concludeert president-directeur Allard Castelein van Havenbedrijf Rotterdam. “Vorig jaar zat de hele wereld in lockdown vanwege de coronapandemie. Nu draaien fabrieken, ondernemingen en logistiek weer op volle toeren om aan de toegenomen vraag te voldoen. De mate waarin de groei doorzet, is echter mede afhankelijk van het tempo waarin nijpende schaarste in sommige schakels van de logistieke keten kan worden verminderd.”

“De haven van Rotterdam wil deze groei maximaal faciliteren. We zetten in op goede banen voor huidige én toekomstige generaties. We zetten in op toekomstig verdienvermogen in Nederland. Tegelijkertijd investeren we in de transitie naar een duurzamer energiesysteem met meer groene waterstof en minder CO2-uitstoot.”

Nat massagoed

Nat massagoed, in tonnen gemeten het grootste segment, liet ten opzichte van de eerste drie kwartalen vorig jaar een stijging zien van 6,4 procent naar 152,1 miljoen ton. De overslag van ruwe olie (+3 miljoen ton) en olieproducten (+5,7 miljoen ton) groeide flink.

Bij olie speelde dat marges de laatste weken gunstiger waren voor raffinaderijen. De raffinagevolumes in Nederland lagen in het tweede en derde kwartaal boven die in dezelfde kwartalen vorig jaar. Binnen olieproducten waren vooral stookolie, gasolie en nafta verantwoordelijk voor de groei.

De aanvoer van stookolie steeg, vooral vanuit Rusland. Productie en export uit Rusland was hoger dan in 2020. De vraag naar nafta, een typisch importproduct, lag hoger dan vorig jaar. Er was minder import van gasolie/diesel en meer export, vooral naar de Verenigde Staten, mede als gevolg van de koudegolven aldaar. Ook biobrandstoffen en chemische producten deden het goed. De overslag van LNG was vrijwel gelijk aan die in de eerste negen maanden van 2020.

Droog massagoed

De overslag van droog massagoed steeg ruim 27 procent vergeleken met de eerste drie kwartalen van 2020. Dat was vooral te danken aan ijzererts en kolen. In 2020 was de overslag van ijzererts ingezakt doordat er veel minder vraag naar staal was vanwege de coronacrisis. Dit jaar is de staalproductie weer sterk toegenomen.

Dat had ook impact op de overslag van cokeskolen. De totale kolenoverslag steeg met maar liefst 48,4 procent ten opzichte van de eerste negen maanden van 2020. Met name de vraag naar kolen voor energieproductie nam sterk toe als gevolg van toegenomen vraag naar energie.

Kolencentrales hebben relatief veel draaiuren gemaakt aangezien er in deze periode juist minder windenergie werd geproduceerd en gas schaars en duur was. De overslag van biomassa toonde een duidelijke groei in vergelijking met 2020 omdat meer biomassa werd bijgestookt in kolencentrales. Overig droog massagoed nam toe met ruim 12% vergeleken met de eerste negen maanden van 2020.

Voorraadtekorten

Industriële productie en bouwnijverheid zijn weer aangetrokken na coronajaar 2020. Daardoor is ook de vraag naar grondstoffen toegenomen.

Alleen het agribulkvolume bleef achter bij het niveau van vorig jaar. Toen was het juist de eigen soort droog massagoed met een plus. Destijds was er een ongebruikelijk grote vraag naar agrarische goederen uit angst voor dreigende voorraadtekorten. Het afgelopen kwartaal was er daarom minder aanvoer dan vorig jaar.

Verstoringen

De overslag van containers zit al sinds het najaar van 2020 op een hoog niveau. De groei in 2021 in de eerste negen maanden is 7,8 procent in TEU’s en 4,0 procent in gewicht gemeten. Consumenten besteden volop en de economie herstelt van de coronadip met volumes die hoger liggen dan in 2019. Door deze sterke vraag, gecombineerd met de verschillende verstoringen (de Suez-stremming en corona-uitbraken in Chinese havens) in 2021, blijft de druk op de logistieke keten hoog. Dit zorgt ook voor aanhoudend hoge transportprijzen op zee.

Lichtere containers

De overslag in TEU’s groeide harder dan die in tonnen. Dit had een paar oorzaken. Een klein effect was de toename van de overslag van lege containers. Het grootste effect werd veroorzaakt door de sterke daling van het gemiddelde gewicht van volle containers. Door de hogere prijs van het vervoer van een container gaan relatief zware goederen met lage waarde minder vaak per container. Dit effect was het sterkste bij exportcontainers maar trad ook op bij import.

De roro-overslag groeide met 5,2 procent ten opzichte van 2020.  De negatieve impact van Brexit was alleen in de eerste maanden van het jaar zichtbaar door hoge voorraadniveaus. Sindsdien was de vraag vanuit het Verenigd Koninkrijk hoog en lagen de volumes weer boven pre-Brexit en pre-coronaniveau.

 

Delen

- Advertentie -

Meer

Laat een reactie achter

Vul uw opmerking in!
Vul je naam in

- Advertentie -
- Advertentie -

- Advertentie -
- Advertentie -