- Advertentie -
- Advertentie -
HomeNieuwsMourik gaat renovatie Prinses Marijkesluis doen

Mourik gaat renovatie Prinses Marijkesluis doen

- Advertentie -

Delen

Half 2023 kan begonnen worden met de renovatie van de Prinses Marijkesluis. Rijkswaterstaat heeft de opdracht voor het werk aan het complex in het Amsterdam-Rijnkanaal, gelegen bij Ravenswaaij, definitief gegund aan Mourik Infra.

Het project wordt uitgevoerd in een twee-fasen-proces, waarbij in de eerste fase de risico’s in kaart worden gebracht vóórdat de definitieve prijs wordt bepaald en de uitvoering start.

Na de renovatie moet het sluizencomplex weer dertig jaar betrouwbaar en veilig functioneren. Tijdens de werkzaamheden, die naar verwachting medio 2023 starten, blijft de vaarweg zoveel mogelijk beschikbaar voor het scheepvaartverkeer.

Acceptabele risico’s

Het twee-fasen proces is een van de maatregelen uit het transitieprogramma Op weg naar een vitale infrasector, waarbij Rijkswaterstaat en marktpartijen samenwerken “aan een sector die duurzaam en innovatief is en waarin risico’s goed worden beheerst”.

In fase 1, de voorbereidingsfase, worden onderzoeken uitgevoerd naar de staat van het complex en wordt het ontwerp gemaakt. Deze fase duurt ongeveer een jaar. Op basis van dit ontwerp wordt aan het einde van fase 1 de definitieve prijs overeengekomen – met een risicoprofiel dat voor Rijkswaterstraat en Mourik Infra acceptabel is. Daarna wordt het project in fase 2, de realisatiefase, uitgevoerd. Die fase start naar verwachting half 2023.

Aanbesteding

Bij de aanbesteding van dit project heeft Rijkswaterstaat gezocht “naar een partner die met inbreng van kennis en kunde en vanuit een visie die aansluit bij het project, optimale resultaten kan boeken voor een eerlijke prijs”. Goede samenwerking is een belangrijke voorwaarde bij het twee-fasen-proces, aldus Rijkswaterstaat.

In de inschrijffase was een samenwerkingsassessment een belangrijk onderdeel van de gunningscriteria. “Daarin heeft Mourik het vertrouwen gegeven een goede samenwerkingspartner te zijn, waarin vooral het zich flexibel kunnen aanpassen aan wisselende omstandigheden er positief uitsprong”, legt de opdrachtgever uit. Andere belangrijke criteria voor de gunning waren de prijs voor de voorbereidingsfase, een plan voor optimale prijs/kwaliteit in de realisatiefase en CO2-reductie. Mourik Infra kwam daarbij met de beste mix van scores uit de bus.

Aan de slag

Ivens Krist, projectmanager bij Rijkswaterstaat zegt: “De aanbesteding van dit project was intensief, voor zowel Rijkswaterstaat als de gegadigden. We zijn blij dat we met Mourik Infra een partner hebben gevonden om samen te zorgen dat de Prinses Marijkesluis de komende decennia blijft doen wat het moet doen. Wij hebben zin om aan de slag te gaan!”

Directeur Walter Deelen van Mourik Infra voegt daar aan toe: “De renovatie van de Prinses Marijkesluis past perfect in de strategische bedrijfsdoelstellingen van Mourik, omdat wij voorop willen lopen in samenwerking vanuit een vitale infrasector die duurzaam en innovatief is.”

Vervanging en renovatie

De renovatie van de Prinses Marijkesluis is onderdeel van de Vervanging en Renovatie opgave van Rijkswaterstaat. Veel bruggen, tunnels, sluizen en viaducten stammen uit de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. Hierdoor neemt de kans op storingen toe en daarom worden ze nu versterkt, vernieuwd of vervangen. Voor deze opgave maakt Rijkswaterstaat zoveel mogelijk gebruik van slimme en duurzame technieken.

Prinses Marijkesluis

Het complex van de Prinses Marijkesluis is gelegen in het Amsterdam-Rijnkanaal bij Ravenswaaij in Gelderland. Het complex bestaat uit twee sluiskolken, één vaste brug voor het wegverkeer, één keerschuif, één gemaal, drie lokale bediengebouwen, afmeervoorzieningen en remmingwerken. Het object is gebouwd in 1939 en in gebruik genomen na de Tweede Wereldoorlog.

Het complex is onderdeel van de primaire kering langs de Lek en beschermt bij hoogwater het Betuwepand en ongeveer 330.000 inwoners, het deel van het Amsterdam-Rijnkanaal tussen de Prinses Marijkesluis en de Prins Bernhardsluis in Tiel. De keerschuif is gerealiseerd in 1979. De kering wordt enkele keren per jaar gesloten vanwege hoogwater.

Delen

- Advertentie -

Meer

Laat een reactie achter

Vul uw opmerking in!
Vul je naam in

- Advertentie -
- Advertentie -

- Advertentie -
- Advertentie -