- Advertentie -
- Advertentie -
HomeNieuwsEuropees ontgasverbod pas in 2024

Europees ontgasverbod pas in 2024

- Advertentie -

Delen

Het Europees verbod op ontgassen wordt pas in 2024 van kracht. Dat blijkt uit de beantwoording van Kamervragen door minister Barbara Visser van Infrastructuur en Waterstaat.

Ze reageert op vragen van meerdere Tweede Kamerleden naar aanleiding van berichten dat “100 tot 400 keer per jaar grote hoeveelheden kankerverwekkende stoffen uit binnenvaarttankers worden vrijgelaten op het Marker- en IJsselmeer”. De provincie Flevoland klaagde erover dat de Inspectie Leefomgeving & Transport (ILT) daar niet op controleert.

Rijkswateren

Visser schrijft “een constructief overleg [te hebben] gehad met de gedeputeerden van de provincies Flevoland en Zeeland. “We zijn het erover eens dat het varend ontgassen van binnenvaarttankers zo snel mogelijk moet stoppen.”

Het provinciaal verbod op ontgassen geldt echter niet op rijkswateren, legt Visser uit, “en kan het dan ook niet als zodanig door de ILT worden gehandhaafd.” De Nederlandse regering maakt zich al langere tijd sterk voor een Europees verbod via het CDNI.

Wachten op ratificatie

In 2017 is overeenstemming bereikt om het Scheepsafvalstoffenverdrag uit te breiden met een verbod op het uitstoten van vervluchtigende gevaarlijke stoffen naar de atmosfeer en Nederland heeft dit ook al vastgelegd in nationale wetgeving.

Het verbod kan evenwel pas ingaan, nadat alle verdragslanden de uitbreiding hebben geratificeerd die daarvoor nodig is van het Scheepsafvalstoffenverdrag.

“Alle landen zijn het inhoudelijk eens over het feit dat er een ontgasverbod dient te komen”, aldus Visser. België, Frankrijk en Zwitserland moeten de verdragswijziging nog ratificeren. België rondt die procedure naar verwachting begin 2022 af. Dat hangt af van het Waalse gewest. Frankrijk heeft aangegeven half 2022 te zullen ratificeren. Zwitserland is de laatste: eind 2023. Zes maanden nadat de laatste verdragsstaat het verbod heeft opgenomen in de eigen nationale wetgeving wordt het van kracht.

ADN

Op dit moment biedt het ADN wel enig houvast voor rijksvaarwegen, door een aantal regulerende veiligheidsvoorschriften: ontgassen is niet toegestaan in dichtbevolkte gebieden, in de buurt van bruggen en in sluizen en hun voorhavens. “Van een algeheel verbod op ontgassen biedt het ADN echter geen basis. Zolang het CDNI-verbod nog niet in werking is getreden, regelt het ADN hoe een ontgassing binnen de kaders kan worden uitgevoerd.”

Op de ADN-regelgeving wordt wél gehandhaafd door de ILT. Zij voert geregeld controleacties uit. Dat gebeurt onder meer met drones. Tot half november zijn 24 incidenten (meldingen) behandeld.

 

Delen

- Advertentie -

Meer

Laat een reactie achter

Vul uw opmerking in!
Vul je naam in

- Advertentie -
- Advertentie -

- Advertentie -
- Advertentie -