- Advertentie -
- Advertentie -
HomeNieuwsElke week een kilometer dijk versterken

Elke week een kilometer dijk versterken

- Advertentie -

Delen

Tot 2050 moet in Nederland wekelijks een kilometer dijk versterkt worden. Op dit moment ligt de overheid op schema om de primaire keringen tegen die tijd te laten voldoen aan de nieuwe normen. Dat schrijft Deltacommissaris Peter glas in het Deltaprogramma 2020.

In 2019 is onder andere de voorbereiding gestart voor de versterking van de Markermeerdijken en zijn de Prins Hendrikzanddijk en de innovatieve dijkversterking van de Ringdijk Watergraafsmeer opgeleverd.

In de periode 2020-2033 is in het Deltafonds circa 17,9 miljard euro beschikbaar. Daarmee komt het jaarlijkse budget gemiddeld op bijna 1,3 miljard euro.

‘Waterrobuust’

Het is van het grootste belang dat Nederland zich goed blijft voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering. De grote uitdaging is om bij alle ruimtelijke plannen volop rekening te houden met de wateropgave en het veranderende klimaat, aldus Peter Glas in het Deltaprogramma 2020. “Klimaatadaptief en waterrobuust bouwen en ontwikkelen zou het ‘nieuwe normaal’ moeten zijn.”

Het Deltaprogramma 2020, voorbereid door de deltacommissaris, met daarin concrete maatregelen op het gebied van waterveiligheid, zoetwaterbeschikbaarheid en ruimtelijke adaptatie is op Prinsjesdag namens het kabinet door minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer aangeboden.

Ruimte

Een van de doelstellingen van het Deltaprogramma is dat Nederland in 2050 zo goed mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht. Nederland is klein en iedere opgave gaat gepaard met een forse ruimteclaim. Glas geeft de ruimte die nodig is voor woningbouw als voorbeeld. Daarom is het volgens hem van groot belang dat de doelen van het Deltaprogramma meewegen in het beleid van Rijk, provincies en gemeenten bij bestemmingsplannen en dergelijke.

Op schema

In het Deltaprogramma 2020 staat dat de geplande maatregelen op alle onderdelen op schema liggen. “Afgelopen jaar bleek dat Nederland steeds beter in staat is om met langdurige droogte om te gaan, mede door de maatregelen die de afgelopen jaren zijn gerealiseerd. Wel zorgde de ongebruikelijke lange droogteperiode van 2018 voor verzilting in het IJsselmeer en was er sprake van sterk dalende grondwaterstanden, met name op de Hoge Zandgronden en in de Zuidwestelijke Delta.”

Minister van Nieuwenhuizen heeft eind 2018 een tijdelijke ‘Beleidstafel Droogte’ ingesteld. De eerste aanbevelingen daarvan zijn inmiddels binnen het Deltaprogramma opgepakt. Ook is er 7 miljoen beschikbaar gesteld uit het Deltafonds voor urgente projecten. “Er is een grote inspanning nodig van alle betrokken partijen om water vast te houden in natte tijden, zodat dit beschikbaar is in tijden van droogte.”

Delen

- Advertentie -

Meer

1 reactie

  1. De Markermeerdijken versterken! Waar moet het water vandaan komen dat de dijken nu niet bedreigt? Moet dan eerst de Afsluitdijk en vervolgens de dijk Enkhuizen- Lelystad het begeven? Het plan is natuurlijk wel goed de werkgelegenheid en vooral, de grote werkgevers! De versterking van de Afsluitdijk kost een vermogen, als aanvulling hierop werd het plan gelanceerd ook de rest van de IJsselmeerdijken te verhogen, ook voor een gigantisch bedrag. Kan men dan niet beter de Afsluitdijk een extra`tje te geven? Dan hoedt de rest niet verhoogt te worden!

Laat een reactie achter

Vul uw opmerking in!
Vul je naam in

- Advertentie -
- Advertentie -

- Advertentie -
- Advertentie -