- Advertentie -
- Advertentie -
HomeNieuws4 juli: D-day voor subsidie op schone motor

4 juli: D-day voor subsidie op schone motor

- Advertentie -

Delen

De Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen (SRVB) is aangepast. Dat heeft te maken met een herziening van de achterliggende Europese regelgeving. Zo mag de overheid alleen nog maar subsidie verstrekken aan schone oplossingen. Voor binnenvaart wordt de term ‘Schoon Schip’ gehanteerd. Ook de subsidiepercentages zijn aangepast. Dat maakt het Expertise en InnovatieCentrum Binnenvaart bekend.

Begin 2021 wees het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat miljoenen euro’s toe voor verschillende initiatieven gericht op de verduurzaming van de binnenvaart. Het ging er met name om de uitstoot van stikstof (NOx)en fijnstof te verminderen. Daar werd de Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen voor in het leven geroepen.

De aanpassingen zijn gerelateerd aan een herziening van de Algemene GroepsVrijstellingsVerordening (AGVV). De nieuwe AGVV stelt nieuwe eisen aan overheden bij het verlenen van subsidies, ook bij bestaande regelingen. Die eisen zijn nu verwerkt in de aangepaste SRVB.

Nieuwe openingsdatum

Door de aanpassingen is de openstelling van de SRVB-regeling voor 2024 eerder dit jaar uitgesteld. De nieuwe datum is 4 juli. Vanaf 09.00 uur kunnen scheepseigenaren inschrijven.

De regeling loopt tot eind 2025. Maar in voorgaande jaren was het beschikbare geld al op de eerste dag op. De kans is groot dat dat nu weer gebeurt. Daarom is het volgens het EICB “raadzaam een aanvraag op de openingsdag in te dienen. Mocht er inderdaad sprake zijn van overvraging, dan volgt namelijk een loting met alle aanvragen die op de dag van uitputting van het budget zijn ontvangen.”

Aanpassingen

De regeling is op een aantal punten herzien:

1. Schoon Schip: volgens de nieuwe AGVV mag de overheid alleen subsidie verstrekken aan schone oplossingen. Voor binnenvaart bestaat de term Schoon Schip (Schoon Vervoermiddel). De aanvrager zal moeten verklaren dat zijn schip hieraan voldoet.

In de praktijk betekent het dat een binnenvaartschip voor vrachtvervoer schoon is als het 50 procent minder gram CO2 uitstoot per tonkilometer dan een vrachtwagen (grensgetal voor de binnenvaart in het goederenvervoer is 28,3 Gram CO2/tonkilometer). Er is een tabel met gemiddelde uitstootkengetallen per scheepstype beschikbaar uit het GLEC-framework. Hierin kan men controleren wat de gemiddelden voor het betreffende scheepstype zijn.

Na afloop van het subsidieproject kan (steekproefsgewijs) gevraagd worden om de CO2-uitstoot in grammen per tonkilometer inzichtelijk te maken, via de zogeheten EEOI-berekening. Die informatie is ook vooraf op de websites van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en EICB te vinden.

Voor passagiersvervoer moeten binnenvaartschepen, om een schoon schip te zijn, een hybride- of dual fuel-motor hebben die voor het normale functioneren minimaal 50 procent van zijn energie haalt uit brandstof zonder directe CO2-emissies, of uit plug-in power.

Om dit na afloop van het subsidietraject aan te tonen moet informatie over geïnstalleerde motoren en een energieboekhouding (bewijs van afname verschillende energiebronnen) overlegd worden.

2. Subsidiepercentages: In beginsel wordt nu 20 procent subsidie verleend, te vermeerderen met 20 procent voor een middelgrote onderneming en 30 procent voor een kleine onderneming. Wie na uitvoering van de maatregelen emissievrij, is mag nogmaals 10 procent optellen.

Het plafond per aanvraag van 400.000 euro blijft ongewijzigd.

3. Bedragen: De regeling bestond in voorgaande jaren uit twee aparte subisidiepotten. In 2024 en 2025 zijn deze twee samengevoegd. Zowel in 2024 als in 2025 is er 12,9 miljoen euro beschikbaar.


Aanvragen

Aanvragen kunnen online worden ingediend via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Binnenvaartondernemers en andere geïnteresseerden kunnen met vragen terecht bij het EICB. Op de website staan een uitgebreide beschrijving, de tekst van de regeling en een document met vragen en antwoorden.

Bellen of mailen met projectmanager Niels Kreukniet kan ook:
(010) 798 98 30
[email protected]

Delen

- Advertentie -

Meer

Laat een reactie achter

Vul uw opmerking in!
Vul je naam in

- Advertentie -
- Advertentie -

- Advertentie -
- Advertentie -