Van nood tot deugd

0

Na de zomermaanden heeft iedereen het werkritme langzamerhand weer herpakt. De afgelopen zomer heeft veelal in het teken gestaan van de opnieuw oplaaiende discussie rondom het verblijf van jeugdige vluchtelingen in Nederland en de lage waterstand.  Ondanks, of misschien wel mede dankzij, de lage waterstand draaien veel binnenvaartondernemers wel een goed derde kwartaal. De laagwaterperiode zette eind juni in en zorgde onder meer in de IJssel voor de nodige problemen. Op sommige smalle delen van de IJssel mochten binnenvaartschepen elkaar niet meer passeren; een soort inhaalverbod. Via onderling contact moest er worden afgesproken wie als eerste zou passeren, om problemen te voorkomen.

Het voordeel van het lage water was dat er minder ton per schip geladen kon worden en er vaak meer schepen nodig waren voor het vervoer van de betreffende tonnage. Er ontstond daardoor een tekort aan scheepsruimte, dus gingen de transportkosten omhoog.

Om aan de vraag te kunnen voldoen, is ook voldoende personeel nodig aan boord. Helaas hoort de SAB met regelmaat dat het niet altijd gemakkelijk is om jongeren te interesseren voor de binnenvaart. De branche biedt veel vrijheid maar heeft ook zijn beperkingen. Denk maar aan verjaardagsvisite of het nemen van een abonnement op bijvoorbeeld de sportschool of een voetbalvereniging.
Gelukkig komen er ieder jaar aan het begin van het schooljaar nog steeds veel scholieren voor de aanvraag van een dienst­boekje aan de SAB-balie.

Om de vraag naar scheepspersoneel op te lossen is het sinds kort voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning mogelijk om zich in vier maanden te laten opleiden tot matroos. Het bedrijf Emprove begeleidt de deelnemers op deze weg. In deze vier maanden maken de cursisten zich diverse onderdelen eigen, zoals kennis van gevaarlijke stoffen, veiligheidsmanagement, kennis van middelen en materialen, brandbestrijding en verschillende operationele en technische vaardigheden. Op het communicatieve vlak wordt gewerkt aan onderwerpen als conflictbeheersing, samenwerking, zelfkennis en inter­culturele communicatie.

Na één week training mogen de cursisten aan boord om de praktijk te ervaren. In de vrije weken zullen er aanvullende trainingen gevolgd worden om aan alle huidige eisen te voldoen.
De animo is groot en omdat het binnenvaartpersoneel in het bezit moet zijn van een geldig dienstboekje, heeft de SAB zich er sterk voor gemaakt om alle instromers tijdig van een boekje te voorzien.

Article bottom ad

Laat een reactie achter

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.