Sluiseiland Zeeburg verdwijnt

0

Rijkswaterstaat heeft besloten het sluiseiland Zeeburg te verwijderen. Hierdoor kan het Amsterdam-Rijnkanaal op deze plek verbreed worden van 50 meter naar 100 meter. Vlakbij het sluiseiland, in een breder gedeelte van het kanaal, wordt met de vrijkomende grond een natuurvriendelijke oever aangelegd. Op deze wijze ontstaat een betere doorstroming van en een veiliger situatie voor het scheepvaartverkeer op het Amsterdam-Rijnkanaal.

Geen stremmingen
Gedurende de werkzaamheden zullen geen stremmingen plaatsvinden voor de scheepvaart. “De vaargeul wordt tijdelijk verlegd”, vertelt plaatsvervangend districtshoofd RWS Utrecht Willem Wouters “Wij stellen als voorwaarde voor de uitbesteding dat het werk zonder hinder voor de scheepvaart moet worden uitgevoerd. De aannemer kan vanuit de sluiskolk beginnen met graven en ontgronden. Als dat op diepte en breedte is, wordt het vaarwater verlegd naar de westkant.”

Vanuit de lucht is de versmalling door het sluiseiland goed zichtbaar. (archieffoto E.J. Bruinekool Fotografie)

“Aan de oostkant is dan nog een stuk dat even niet kan worden gebruikt maar de breedte en diepte van het vaarwater zijn op dat moment gelijk aan de huidige situatie. Zodra de drempel en het oostelijke landhoofd zijn verwijderd, is de vaargeul op de gewenste breedte.”

Grote verbanden
Tijdens de werkzaamheden moeten schepen een beperkte snelheid aanhouden. “Maar dat is geen wijziging ten opzichte van de huidige situatie”, stelt Wouters. “Omdat het nu een versmalling is, varen de schepen al langzamer. Je kunt daar met de grote verbanden niet meer oplopen. Het is echt een aanzienlijke verbetering van de huidige doorvaart en het mooie is dat er tijdens het werk geen extra vertraging op die plek ontstaat.”
De huidige situatie beoordeelt RWS als onvoldoende veilig. “Vandaar ook dat al sinds 1995 verkeersbegeleiding is ingesteld vanaf Schellingswoude. En dankzij die begeleiding hebben zijn er nooit ongelukken gebeurd.”
De verkeersbegeleiding zal niet verdwijnen. “Er is op het Amsterdam-Rijnkanaal nog steeds sprake van een versmalling bij de Amsterdamsebrug. En zolang die situatie nog zo is, blijven wij zorgen voor extra begeleiding.”

Keerschuif
De sluis bij het sluiseiland Zeeburg heeft sinds het op Deltahoogte brengen van IJmuiden geen waterkerende functie meer. “Het eiland loopt langzaam leeg”, vertelt Wouters. “De keerschuif is een aantal jaar al verwijderd en ook de torens zijn neergehaald. Er staan nog enkele huizen op het eiland. Deze zullen binnenkort worden gesloopt. Dan is het letterlijk een heel kaal eiland waar alleen nog een radarmast staat.”
Ook die mast wordt verwijderd. “Dat heeft geen gevolgen voor de radardekking. Die is ook zonder die mast perfect dankzij de nieuwe scanners bij de Zeeburgbrug en Nesciobrug die een betere dekking geeft aan de zuidzijde van de sector.”

Laatste sluis
Dit jaar wordt de opdracht aanbesteed. In 2013 start de uitvoering van het project. De oplevering zal volgens de huidige planning plaatsvinden in 2015. Omdat het complex een historische waarde heeft, laat RWS een markering plaatsen om aan te geven waar de oude sluis heeft gestaan. Op de plaats waar de oude sluis staat, wordt de damwand een halve meter naar voren geplaatst.
“Het sluiscomplex dateert al van 1880, de periode dat het Merwedekanaal werd gegraven. Toen had je op dit traject sluis Zeeburg, de Muntsluis en de Koninginnesluis. Oorspronkelijk was het Zeeburgcomplex een dubbele schutsluis. Met de aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal is al een sluis verdwenen. Nu zal ook de laatste sluis worden verwijderd. Het is echt een stuk geschiedenis dat verdwijnt maar niet mag worden vergeten.”

(Evert Bruinekool)

Article bottom ad

Laat een reactie achter

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.