- Advertentie -
- Advertentie -
HomeNieuwsRotterdam: overslag is weer op peil - containers naar record

Rotterdam: overslag is weer op peil – containers naar record

- Advertentie -

Delen

De Rotterdamse haven sloeg in 2021 bijna weer net zoveel goederen over als in 2019, vóór de coronacrisis. De containers deden het buitengewoon goed: voor het eerst werd meer dan 15 miljoen TEU afgehandeld.

Havenbedrijf Rotterdam presenteerde de overslagcijfers op 24 februari. Vrijwel alle goederensoorten vertoonden een plus ten opzichte van 2020. Het totaal van in de haven overgeslagen goederen kwam uit op 468,7 miljoen ton. Ten opzichte van 2020 steeg de overslag met 7,3 procent.

15,3 miljoen TEU

CEO Allard Castelein: “De haven zit wat betreft overslagvolume weer op het niveau van vóór corona. Vooral de bedrijven in de containersector hebben een knappe prestatie geleverd door een recordaantal containers te behandelen, ondanks alle problemen die deze sector het afgelopen jaar wereldwijd kende.”

In TEU’s was het 15,3 miljoen, oftewel 6,6 procent meer dan in 2020. “We investeren nu in de bouw van extra terminalcapaciteit op de Maasvlakte om de containersector verder te faciliteren”, adus Castelein.

Een belangrijke verklaring voor de groei bij containers is dat consumenten door de pandemie verhoudingsgewijs meer geld uitgaven aan goederen dan aan diensten. Zo waren horeca en theaters een deel van 2021 gesloten en gaven mensen minder uit aan vliegvakanties. Ze kochten echter meer spullen.

Verstoring

De pandemie zorgde ook voor verstoring van de containerlogistiek doordat meer dan eens fabrieken en containerterminals in China werden stilgelegd om het aantal besmettingen terug te dringen. Schepen, die toch al meer lading te vervoeren hadden, haalden daarom regelmatig hun planning niet.

Dat had tot gevolg dat containers vaak langer op de terminal stonden, waardoor de opstelplaatsen voor containers erg vol waren. Dat kwam de efficiency van de terminals wereldwijd niet ten goede. Rederijen besloten minder havens aan te lopen en per haven meer containers te lossen en laden, om zo tijd te winnen.

In Rotterdam leidde dat tot 10 procent minder bezoeken van grote containerschepen, maar die brachten per keer gemiddeld wel 20 procent meer containers aan land. Dat vergrootte de druk op de deepsea terminals.

Nieuwe kades

Havenbedrijf Rotterdam verwacht dat de containerlogistiek in 2022 wereldwijd nog geruime tijd last houdt van die problemen. De coronapandemie is nog niet verdwenen en structurele aanpassingen vergen tijd. Rederijen laten extra schepen bouwen, maar een groot aantal daarvan komt pas in 2023 in de vaart.

Afgelopen jaar is het Havenbedrijf gestart met de bouw van nieuwe kades voor containerterminals op Maasvlakte 2. Dit levert op termijn een extra overslagcapaciteit op van circa 5 miljoen TEU. Van de ingebruikname van de Container Exchange Route tussen de verschillende terminals op de Maasvlakte wordt verwacht dat die de efficiency zal vergroten. Het vorig jaar in gebruik genomen Theemswegtracé is een belangrijke verbetering voor de 90 tot 100 goederentreinen die dagelijks over de Havenspoorlijn rijden. “Ook het plannen van de binnenvaart wordt met digitale service Nextlogic verder verbeterd”, stelt Havenbedrijf Rotterdam. “Steeds meer partijen sluiten zich aan.”

Veel meer kolen

Alle goederensegmenten lieten door het aantrekken van de economie een ‘plus’ zien, behalve agribulk. Dat segment is altijd gevoelig voor goede en slechte oogsten met regionale prijsverschillen en handelsstromen tot gevolg. Afgelopen jaar leidden hoge prijzen tot minder aanvoer van soja en mais.

In totaal werd in 2021 23,4% meer droge bulk goederen overgeslagen dan in 2020 en 5,6% meer dan in 2019. De Duitse staalproductie trok flink aan met als gevolg een grotere aanvoer van ijzererts, schroot en kolen. De belangrijkste reden voor de forse stijging van de kolenoverslag was echter de hoge gasprijs. Die zorgde ervoor dat kolencentrales goed konden concurreren met gasgestookte elektriciteitscentrales zodat ruim 40 procent meer kolen werden geïmporteerd dan het jaar ervoor, en bijna 10 procent meer dan in 2019. Ongeveer 90 procent van alle kolen via Rotterdam gaat naar Duitsland.

Ruwe olie

Bij het nat massagoed zorgde de aantrekkende economie voor meer overslag van ruwe olie, olieproducten, LNG en overig nat massagoed. In totaal werd vorig jaar 6,6 procent meer aan natte bulk overgeslagen dan het jaar ervoor, maar 3,1 procent minder dan in 2019.

De hoeveelheden ruwe olie en olieproducten bleven wel achter bij die van 2019. De toename van LNG werd vooral veroorzaakt door de hogere gasprijzen in Europa, waardoor meer van dit vloeibaar aardgas naar Europa getransporteerd werd.

Concurrentiepositie

Havenbedrijf Rotterdam verwacht dat de totale goederenoverslag in 2022 in lijn is met de trend van de afgelopen jaren en ongeveer op hetzelfde niveau zal uitkomen als in 2021. “Daarbij moet worden aangemerkt dat de (wereld)economie natuurlijk sterk beïnvloed kan worden door het verloop van de coronapandemie en mogelijke geopolitieke ontwikkelingen. Specifiek voor het containersegment is de verwachting dat de logistiek ook in 2022 nog lange tijd last houdt van verstoringen, maar dat de concurrentiepositie van Rotterdam gunstig is.”

“Voor de energietransitie zijn cruciale stappen te verwachten op het gebied van de aanleg van infrastructuur voor CO2-transport en opslag, infrastructuur voor waterstof, en de productie van waterstof en biobrandstoffen.”

Dividend

Een stijgende omzet en lagere kosten zorgen ook voor een beter bedrijfsresultaat dan in 2020: 512,2 miljoen euro tegenover 477,5 miljoen. Dat is vóór rente, afschrijvingen en belastingen). Het dividend dat de aandeelhouders – gemeente Rotterdam bezit ruim 70 procent van de aandelen en het Rijk bijna 30 procent – kunnen verwachten is in totaal 122,7 miljoen euro.

 

Delen

- Advertentie -

Meer

Laat een reactie achter

Vul uw opmerking in!
Vul je naam in

- Advertentie -
- Advertentie -

- Advertentie -
- Advertentie -