- Advertentie -
- Advertentie -
HomeNieuwsPort of Antwerp-Bruges kan terugval containers goed opvangen

Port of Antwerp-Bruges kan terugval containers goed opvangen

- Advertentie -

Delen

Port of Antwerp-Bruges kijkt terug op een goed eerste jaar, met stabiele prestaties. Annick De Ridder, havenschepen van Antwerpen en voorzitter van de raad van bestuur van het havenbedrijf: “Ondanks zeer grote uitdagingen hebben we een sterk resultaat neergezet. De fusie bewijst in de praktijk haar toegevoegde waarde.”

2022 was het jaar waarin de fusie tussen de twee Vlaamse havens tot stand kwam. Het was een jaar met geopolitieke spanningen, een energiecrisis en aanhoudende verstoringen en verschuivingen in wereldwijde goederenstromen, met vooral een aanhoudende druk op het containersegment. Dit had gevolgen voor de overslag. Het totaal kwam uit op 286,9 miljoen ton, en dat is een daling van 0,7 procent ten opzichte van 2021.

Positief

Maar bij de presentatie van de cijfers en ontwikkelingen op 11 januari werd positief vooruitgekeken. De Ridder: “De stroom aan nieuwe investeringen en projecten is een bevestiging van de aantrekkingskracht van de eengemaakte haven en van de toegevoegde waarde van de complementariteit van beide havenplatformen.”

“We hebben er alle vertrouwen in dat we in 2023 verder kunnen inzetten op duurzame economische groei; al zeker dankzij de vele investeringen die zijn aangekondigd door onze bedrijven. Zo is en blijft onze haven dé economische motor van Vlaanderen.”

Klappen bij containers

De containersector kreeg wel klappen. De wereldwijd ontregelde containerlijnvaart met vertragingen, piekende call sizes en daaruit voortvloeiende congestie zetten de volumes het hele jaar onder druk. Daarnaast zorgde het conflict in Oekraïne voor een afname van de aan Rusland gerelateerde lading met 59 procent. De hoge energieprijzen en economische onzekerheid zorgden ook nog voor vertraging in de vraag naar containervervoer.

Al met al daalde de containeroverslag daardoor in 2022 met 8,6 procent in tonnen gemeten (en met 5,2 in TEU’s). Met 145,2 miljoen ton maakt de containeroverslag meer dan de helft uit van alle goederen in Antwerpen en Zeebrugge. De omvang komt overeen met die van pre-coronajaar 2019.

Meer dan drie keer zoveel kolen

De oorlog in Oekraïne, de sancties tegen Rusland en de energiecrisis hebben het energielandschap en de energiestromen in Europa op hun kop gezet. Dat vertaalde zich in een sterke groei van bulklading in Antwerpen en Zeebrugge. De overslag van droge bulk nam in 2022 toe met 13,8 procent. De overslag van kolen steeg zelfs met 210 procent, veroorzaakt door de sterk gestegen vraag naar kolen voor energieopwekking. Meststoffen leverden juist 18,3 procent in. Dat kwam onder meer door de sancties tegen Rusland en de fors gestegen meststoffenprijzen.

Meer vloeibare brandstoffen

Het vloeibare bulksegment groeide met 10 procent, in belangrijke mate als gevolg van de sterke toename van de overslag van LNG (61,3 procent), als alternatief voor aardgas via pijpleidingen vanuit Rusland. Daarnaast was er ook groei voor LPG (30 procent), benzine (7 procent), diesel/stookolie (9,9 procent) en nafta (7,5 procent).

De overslag van chemicaliën, die in 2021 juist het beste jaar ooit kende, begon halverwege 2022 te dalen door de gestegen energieprijzen die de Europese chemiesector onder druk zetten. Dit segment kwam uiteindelijk op een min van 1 procent ten opzichte van 2021.

Staaloverslag loopt terug

Conventioneel stukgoed hield, na de recordcijfers van 2021, met 1,1 procent goed stand. Zeker in de eerste helft van het jaar, door de groei van de overslag van staal, de belangrijkste goederengroep binnen dit segment. Vanaf het derde kwartaal daalden de aangevoerde staalvolumes als resultaat van de verzwakkende economie.

De roll-on/roll-off trafieken lieten een stijging zien van 6,5 procent. Er werden 3,26 miljoen nieuwe auto’s overgeslagen, een groei van 10,5 procent. De overslag van zwaar rollend materiaal nam toe met 9,6 procent, terwijl de overslag van tweedehandswagens en vrachtwagens daalde.

(illustratie Port of Antwerp-Bruges)

Eengemaakte haven

De stroom aan investeringen en nieuwe projecten sinds de fusie van de Antwerpse en Zeebrugse havengebieden zien de havenbestuurders als een bevestiging van de concurrentiekracht en toegevoegde waarde van de ‘eengemaakte haven’. Het gaat met name om projecten die bijdragen aan de duurzame groei van de haven en de pioniersrol in energietransitie. In 2023 zal de waterstofstrategie om van Antwerpen-Zeebrugge een Europese waterstofhub te maken voor de import, lokale productie en doorzet van groene waterstof verder geconcretiseerd worden.

De invulling van het eerste deel van NextGen District, de toekomstige hotspot voor de circulaire economie, is bijna afgerond. Dit jaar gaat de eerste schop in de grond.

De vergroening van de vloot van het Havenbedrijf wordt concreet, met de komst van de Hydrotug en de Methatug, de eerste sleepboten ter wereld op respectievelijk waterstof en methanol.

Sterker

“2022 was, opnieuw, een bewogen jaar, met veel logistieke en geopolitieke uitdagingen”, aldus CEO Jacques Vandermeiren van Port of Antwerp-Bruges. “Als wereldhaven staan we in het middelpunt hiervan en houden we goed stand. Dankzij de complementariteit van beide platformen zien we wel al duidelijk de toegevoegde waarde van de fusie en als eengemaakte haven staan we sterker om ook toekomstige uitdagingen aan te gaan.”

“Bovendien maken we met onze sterke internationale positie het verschil in uitdagingen zoals de energietransitie. Samen met onze partners en dankzij financiële steun zoals bijvoorbeeld de belangrijke Europese financiering van 500 miljoen euro voor de Antwerp- en Kairois@C-projecten, kunnen we onze pioniersrol waarmaken en klimaatimpact realiseren die veel verder reikt dan de grenzen van de haven.”

Delen

- Advertentie -

Meer

Laat een reactie achter

Vul uw opmerking in!
Vul je naam in

- Advertentie -
- Advertentie -

- Advertentie -
- Advertentie -