- Advertentie -
- Advertentie -
HomeNieuwsLijdia Pater gaat kar trekken voor derde haven Werkendam

Lijdia Pater gaat kar trekken voor derde haven Werkendam

- Advertentie -

Delen

Gemeente Altena heeft een kwartiermaker aangetrokken voor het realiseren van de derde haven in Werkendam. Het is Lijdia Pater-de Groot van het Utrechtse advies- en ingenieursbureau Movares-Water. Tot eind vorig jaar was zij werkzaam bij Koninklijke Binnenvaart Nederland (en daarvoor bij CBRB).

De behoefte aan ruimte voor het Werkendamse maritieme cluster is groot en urgent, stelt de gemeente. “De bedrijven spelen een grote rol in het verduurzamen van de scheepvaart. Het Werkendamse maritieme cluster is dan ook meer dan ooit nodig voor de ontwikkeling en realisatie van innovatieve oplossingen voor een toekomstbestendige scheepvaart. En dat vergt ruimte in en aan de haven.”

Haalbaarheid

Eind vorig jaar is het MIRT-onderzoek afgerond naar de havenontwikkeling in Werkendam en de samenhang met het integraal riviermanagement. Het onderzoek was een eerste stap om met andere partijen – zoals het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, de provincies Noord-Brabant, Zuid Holland en Gelderland, Waterschap Rivierenland en Werkendam Maritime Industries – de haalbaarheid van de door de bedrijven al langer gewenste derde haven te onderzoeken.

Het onderzoek liet zien hoe die ambities, opgaven en initiatieven van verschillende partijen samenhangen, en dat er volgens gemeente Altena een unieke kans is om ze met de uitbreiding van de Werkendamse haven te combineren. Bijvoorbeeld een dijkversterking ter plaatse van de derde haven.

“Daarvoor is nog wel het nodige te doen”, aldus de gemeente. Om daar aan te werken heeft Altena Lijdia Pater-de Groot van Movares-Water als kwartiermaker aangetrokken. Zij krijgt een belangrijke rol in het “verbinden en aanhaken van belangrijke partijen zoals bedrijven, het Rijk, brancheorganisaties, provincies en de regio. Daarnaast gaat zij aan de slag om de haalbaarheid van de haven verder te onderzoeken onder andere op het gebied van financiën en benodigde vergunningen.”

Derde haven

“Het ontwikkelen van een derde haven is geen gemakkelijke opgave”, beseft wethouder Hans Tanis. “Maar we hechten er groot belang aan dat het Werkendamse maritieme cluster voldoende ruimte krijgt om de vooraanstaande positie, met name ook op het gebied van innovatie en vergroening van de scheepvaart, te kunnen blijven waarmaken. Schepen worden de komende jaren op grotere schaal gereviseerd of omgebouwd om aan duurzaamheidseisen te voldoen.”

“Continuïteit van een vooraanstaand en innovatief scheepvaartcluster in Werkendam vergt ruimte. En die willen we maken. Met een kwartiermaker als voorloper denken we hierin stappen vooruit te kunnen zetten.”

Klimaatneutrale scheepvaart

Lijdia Pater-de Groot heeft grote ervaring in de binnenvaart, is zelf scheepvaartondernemer geweest en heeft allerlei posities bekleed binnen de branche. “De maritieme maakindustrie – onmiskenbaar het hart van het Werkendamse scheepvaartcluster – is meer dan ooit nodig voor de ontwikkeling en realisatie van innovatieve oplossingen voor een toekomstbestendige scheepvaart”, zegt zij. “Het Werkendamse maritieme cluster kan bijdragen aan de transitie naar een klimaatneutrale en emissieloze scheepvaart én daarmee aan een bereikbaar, duurzaam en leefbaar Nederland en Europa. Namens de gemeente Altena ga ik mij inzetten om samen met andere partijen de plannen verder te ontwikkelen en stappen te zetten richting mogelijke uitbreiding.”

Delen

- Advertentie -

Meer

Laat een reactie achter

Vul uw opmerking in!
Vul je naam in

- Advertentie -
- Advertentie -

- Advertentie -
- Advertentie -