- Advertentie -
- Advertentie -
HomeNieuwsKBN: “Haast maken met uitbannen varend ontgassen”

KBN: “Haast maken met uitbannen varend ontgassen”

- Advertentie -

Delen

Koninklijke Binnenvaart Nederland maakt zich al vele jaren sterk voor het uitbannen van het varend ontgassen, zo stelt de brancheorganisatie in reactie op de berichten in de landelijke media over een mogelijk verbod. “Het is al gedurende een lange tijd een doorn in het oog van de sector. KBN werkt daarom mee aan diverse initiatieven om het varend ontgassen terug te brengen. “

KBN is actief in verschillende commissies en werkgroepen die tot doel hebben dit probleem op te lossen, ook vóórdat het wettelijk kader dit vereist. “In het huidige tijdperk is varend ontgassen een onhoudbare praktijk geworden. De schade voor het milieu is onacceptabel groot, bemanningsleden van schepen en burgers lopen ongewenste veiligheids- en gezondheidsrisico’s”, aldus directeur Rob Leussink.

Het varend ontgassen is voor de meeste gevaarlijke stoffen nog altijd toegestaan. Europese wet- en regelgeving zal er naar verwachting vanaf 2024 voor zorgen dat deze praktijk geleidelijk uit gefaseerd wordt. Het wachten is op Frankrijk en Zwitserland, die het CDNI-verdrag hierover nog moeten ratificeren.

Niet afwachten

Binnen Nederland is het varend ontgassen van de meeste gevaarlijk stoffen toegestaan op diverse trajecten. Het ontgassen is echter niet toegestaan in de nabijheid van dichtbevolkte gebieden, havens, sluizen en bruggen. Het ontgassen van benzinedampen en stoffen die meer dan 10 procent benzeen bevatten is nergens in Nederland toegestaan. Op jaarbasis is er sprake van 5.000 ontgassingen op Nederlandse bodem.

“Wij roepen overheidsinstanties en alle betrokken partijen in de keten op tot intensivering van de inspanningen om het varend ontgassen tot het verleden te laten behoren. Het is niet nodig om het in werking treden van wet- en regelgeving af te wachten. Resultaten kunnen op de korte termijn geboekt worden”, zegt Rob Leussink in lijn met de conclusies van hoogleraar internationaal recht Alessandra Arcuri en promovendus Abdurrahman Erol van de Erasmus Universiteit in hun juridische analyse.

Oplossingen

Om het aantal ontgassingen terug te dringen, zijn er twee oplossingsrichtingen, aldus KBN. “Ten eerste het ontgassen via een zogenaamde dampverwerkingsinstallatie. Het schip ontgast naar een dampverwerkingsinstallatie en ontdoet zich op deze wijze van de restdampen. De tweede oplossingsrichting betreft het zogenaamd dedicated en/of compatibel varen. Een vervolglading heeft in dit geval dezelfde eigenschappen als de vorige lading(-en) of kan zonder kwaliteits- of veiligheidsproblemen worden vervoerd. Ontgassing van de voorgaande lading is in die gevallen niet noodzakelijk.”

Die laatste vorm heeft al gezorgd voor een reductie van circa 20 tot 25 procent van het aantal ontgassingen.

Vergunningen

De vergunningsverlening voor dampverwerkingsinstallaties verloopt stroef. KBN pleit voort  een impuls vanuit provincies, gemeenten en rijksoverheid om de ontgassingen eerder terug te dringen. Op 9 februari heeft KBN overleg met minister Mark Harbers. Tijdens die bespreking zal de organisatie aandringen op spoedige vergunningverlening voor deze installaties.

Door dedicated en/of compatibel varen kan direct begonnen worden met het verder terugdringen van het aantal ontgassingen, raadt KBN aan. De brancheorganisatie ziet op dit vlak “verschillende ambitieniveaus” bij verladende partijen. KBN wil op de korte termijn samen met ambitieuze verladers en bevrachters een convenant sluiten om het terugdringen van het aantal ontgassingen sterk te reduceren.

Bedreiging

“Het terugdringen van ontgassingen heeft hoge prioriteit voor KBN. De sector werkt hard aan het terugdringen van diverse emissies. Ontgassingen dragen binnen het vervoer van vloeibare gevaarlijke stoffen bij aan ongewenste uitstoot en vormen derhalve een bedreiging voor het bereiken van duurzaamheidsdoelstellingen, zoals deze zijn vastgelegd in de Green Deal”, zegt Rob Leussink.

Delen

- Advertentie -

Meer

Laat een reactie achter

Vul uw opmerking in!
Vul je naam in

- Advertentie -
- Advertentie -

- Advertentie -
- Advertentie -