- Advertentie -
- Advertentie -
HomeNieuwsIn alle scenario's wordt Rotterdamse haven radicaal anders

In alle scenario’s wordt Rotterdamse haven radicaal anders

- Advertentie -

Delen

Afhankelijk van hoe de wereld(economie) zich ontwikkelt, kan de overslag in Rotterdam in 2050 variëren van 402 tot 576 miljoen ton. Dat blijkt uit de jongste toekomstscenario’s van Havenbedrijf Rotterdam.

In 2021 bedroeg de overslag 469 miljoen ton. Los van het volume staat wel vast dat de Rotterdamse haven de komende decennia radicaal zal veranderen. CEO Allard Castelein van Havenbedrijf Rotterdam zegt daarover: “Deze jongste inschattingen laten zien dat ons portfolio de komende dertig jaar ingrijpend verandert. De toekomstscenario’s helpen ons om de positie van het havenindustriële complex gericht te versterken door in te zetten op voldoende productie- en verwerkingscapaciteit, goede connectiviteit met de belangrijkste achterlandmarkten en het versnellen van duurzaamheid.”

4 toekomstscenario’s

Havenbedrijf Rotterdam heeft vier verschillende wereldbeelden geanalyseerd. Centraal stond de vraag hoe veranderingen in geopolitiek, economie, maatschappij en technologie van invloed kunnen zijn op de haven en op de omvang en samenstelling van de goederenoverslag.

Dat heeft vier toekomstscenario’s opgeleverd:

Connected Deep Green: Goede mondiale samenwerking met versnelde digitale transparantie in logistieke ketens en wereldwijde inzet tegen klimaatverandering. Resulterend in CO2-neutraliteit in 2050, brede welvaart en hoge economische groei en een maximale temperatuurstijging van 1,5 graad Celsius. Dit is het hoogste scenario, met 576 miljoen ton overslag in Rotterdam. Fossiele energie is verdwenen en in plaats van olie en gas draait de haven op overslag van hernieuwbare energie, bijvoorbeeld waterstof en ammoniak. Door de florerende wereldhandel neemt het aantal containers fors toe.

Scenario Wake-Up Call wordt getypeerd door toenemende zorgen om de economische gevolgen van externe schokken, zoals tekorten aan voedsel en energie of extreem weer. Dat zorgt voor een keerpunt. Het besef groeit dat strategische samenwerking en rigoureuze maatregelen nodig zijn om de CO2-uitstoot te beperken. Dit zorgt voor strategisch sterk EU-beleid, gematigde economische groei en een late maar snelle transitie naar duurzame energie. De Rotterdamse overslag komt, mede dankzij veel import van biomassa als grondstof voor energie en chemie, uit op 518 miljoen ton. Het gunstige economische klimaat zorgt voor een toename van containers.

Bij Regional Well-Being komt er door het ontbreken van voldoende mondiaal vertrouwen binnen clusters van landen een regionale focus op een schone en gezonde leefomgeving, privacy en welzijn. Dit resulteert in een verslechterend vestigingsklimaat voor de basisindustrie in Noordwest-Europa en een gematigde economische groei. Daardoor is er een sterke afname van ruwe olie, kolen en ijzererts. Met 427 miljoen ton overslag in Rotterdam als resultaat en meer breakbulk door de import van halffabrikaten.

Protective Markets is het meest negatieve scenario. Met wantrouwen tussen machtsblokken, geopolitieke spanningen en handelsbelemmeringen. Landen en regio’s focussen zich op zelfvoorziening, hun eigen financiële welvaart en verdediging. Er is geen wereldwijde CO2-neutraliteit vóór 2100 en een lage economische groei. De overslag in Rotterdam valt terug naar 402 miljoen ton, met fors minder ruwe olie-raffinage en minder containeroverslag.

Delen

- Advertentie -

Meer

Laat een reactie achter

Vul uw opmerking in!
Vul je naam in

- Advertentie -
- Advertentie -

- Advertentie -
- Advertentie -