- Advertentie -
- Advertentie -
HomeNieuwsILT: risico's belangrijker dan regels

ILT: risico’s belangrijker dan regels

- Advertentie -

Delen

De omvorming van de Inspectie Leefomgeving en Transport naar een wendbare organisatie wordt dit jaar een feit. Dat stelt ILT zelf. In 2016 is de inspectie stapsgewijs haar koers gaan verleggen en anders gaan werken. Daarbij staan risico’s voor mens en milieu meer dan ooit centraal. De inspectie kiest ervoor op te treden waar het meeste effect bereikt wordt.

“Wij kijken vooral naar wat schadelijk is, minder naar wat volgens regelgeving verboden is”, legt inspecteur-generaal Jan van den Bos uit. “Daarbij werken wij zoveel mogelijk risicogericht en informatiegestuurd (big data) en zetten ook nieuwe technieken in, zoals zwavelsnuffelapparatuur en drones. Ook zoeken we steeds meer de samenwerking met kenniscentra, omgevingsdiensten en een groot aantal ketenpartners.”

Risicoanalyse

Met de ILT-brede risicoanalyse (IBRA) bepaalt de inspectie waar de maatschappelijke risico’s het grootst zijn. In 2019 zegde minister Cora van Nieuwenhuizen extra geld toe voor 150 extra inspecteurs om de komende jaren steviger op te treden. Ondanks die extra capaciteit moet de ILT nog steeds keuzes maken. Het beoogde effect staat voorop en bepaalt voor welke interventies de inspectie kiest: in gesprek gaan, waarschuwen, bestuursrechtelijke boetes maar ook een strafrechtelijke aanpak is mogelijk.

Zo werden afgelopen jaar processen-verbaal opgemaakt voor diverse milieudelicten. Onderzoek van de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de ILT leverde sterke aanwijzingen op van grootschalige fraude met biodiesel. Bij doorzoekingen zijn in Nederland eind april vier personen als verdachte aangehouden. Om de provincie Noord-Holland zo ver te krijgen de milieuvergunning van Tata Steel aan te passen, stapte de ILT naar de bestuursrechter. De Inspectie wil dat de provincie in de vergunning vastlegt dat Tata Steel moet onderzoeken wat de best beschikbare technieken zijn om de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) in de pelletfabriek omlaag te krijgen.

Signaleren

Naast direct optreden bij misstanden, geeft de ILT signalen af aan politiek en samenleving. Steeds vaker zien signaalrapportages het licht, bijvoorbeeld in de biodieselzaak. Daarbij wees de ILT op de fraudegevoeligheid van het certificeringssysteem. Ook waarschuwde de inspectie voor fraude met tachografen in vrachtwagens waardoor de handhaving op de rij- en rusttijden in het geding komt.

Uit een andere ILT-rapportage blijkt dat er onvoldoende zicht is op verspreiding van GenX. Ook voor de steeds grotere risico’s die drones met zich meebrengen voor het vliegverkeer vraagt de inspectie proactief aandacht. De onderwerpen lopen sterk uiteen omdat de ILT toezicht houdt op zo’n 70 wetten en 80 verordeningen.

Samenwerken

De ILT versterkt de samenwerking met de buitenwereld. Een voorbeeld is de samenwerking met andere inspectiediensten op het gebied van marktevenwicht goederenvervoer en van afvalstoffen. “Door intensiever samen te werken én informatie te delen versterken we onze positie”, aldus Van den Bos.

(foto ILT)

Delen

- Advertentie -

Meer

Laat een reactie achter

Vul uw opmerking in!
Vul je naam in

- Advertentie -
- Advertentie -

- Advertentie -
- Advertentie -