- Advertentie -
- Advertentie -

Canon

- Advertentie -

Delen

Zoals we van Vereniging De Binnenvaart gewend zijn, is haar binnenvaartcanon schitterend geïllustreerd. Ik zag wat vensters voor me in een alternatieve binnenvaartcanon:

1577 Start van de passagiersvaart.Willem van Oranje vaart in trekschuit over kanaal Willebroek-Brussel.

1831 Akte van Mainz, opheffing van tol op de Rijn; samen met Rijnvaart-akte van 1868 één venster.

1862 Willem-Jan Schuttevaer krijgt eindelijk de tol op het Zwolsche Diep van tafel en richt schippersvereniging op. Zal zijn naam sneuvelen als BLN en CBRB deze eeuw één club vormen?

1915 Het gebrek aan internationaal vervoer leidt tot armoe in de binnenvaart en tot de eerste schippersbeurs in Amsterdam, met een beurtlijst en minimumtarieven. Echter niet wettelijk maar ‘afgedwongen’ door de schippers (door de hoofdstedelijke KvK omschreven als ‘terroristen’).

1933 De crisis raakt de binnenvaart keihard en nu wordt de schippersbeurs, althans voor de wilde vrachtvaart in Nederland, wettelijk met de tijdelijke wet Evenredige Vrachtverdeling (EV).

1957 De binnenvaart ontwikkelt razendsnel mee met het Marshallplan en het Wirtschaftswunder: sleeptreinen met kolen uit Limburg worden ingehaald door duwstellen en motorschepen. De tankvaart industrialiseert in rederijvorm.

1963 Niet vanwege de Tocht der Tochten, maar omdat de scheepvaart stijf bevroren tegen de kant ligt. Het wegvervoer slaat z’n slag ten koste van vooral de beurtvaart.

1975 (11 augustus) Staatssecretaris Michel van Hulten stelt achteloos voor de tijdelijke EV op te heffen. Hiermee luidt hij een tijdperk in van heftige protesten van schippers. Leo van Laak leidt als 21-jarige een blokkade van onder andere de Nieuwe Waterweg.

1983 Opnieuw blokkades: zand en grind moet ‘over de beurs’.

1988 Granaria-affaire: hoezo eigen vervoer? De Zes van Gorinchem zetten minister Smit-Kroes klem. Ze koopt (haar buurman?) de baas van Granaria af met miljoenen schadevergoeding.

1989 Kees de Vries start met binnenvaartbreed (BVB) promotiebureau om de sector wat positiever over het voetlicht te brengen.

1993 De laatste blokkades leiden na bemiddeling van oud-minister Albeda tot een sterfhuisconstructie van de inderdaad tijdelijke EV, waarvoor het doek valt in:

1998 Henk Wanders presenteert (op tv) een enorm containerschip. De Jowi neemt het volgens de nationale pers op tegen de Betuwelijn. Nadat de sloopregeling van 1989  was uitgewerkt, volgt een golf fantastische nieuwbouwschepen.

De rest is geschiedenis.

Wil je andere vensters? Alle suggesties zijn welkom.

- Advertentie -

Meer

Laat een reactie achter

Vul uw opmerking in!
Vul je naam in

- Advertentie -
- Advertentie -

- Advertentie -
- Advertentie -