Veka-Group ontwikkelt LNG-tankers

0

Veka-Group ontwikkelt drie nieuwe LNG-tankers die ook als bunkerschip dienst kunnen doen. Twee tankers zijn bestemd voor shortsea. De derde tanker, de LNG-binnenvaartbunkertanker, is een wereldprimeur. De tanker vaart vrijwel volledig op de ‘boil off’ van de lading en is 100 procent emissievrij.

De shortsea LNG-tanker. (illustraties Veka-Group)

Met de Pioneer Knutsen was Bijlsma Shipyard, onderdeel van de Veka-Group, haar tijd ver vooruit. “Het was de eerste bi-fuel LNG-tanker ooit gebouwd”, vertelt directeur Arend Bijlsma. “Wij hebben speciaal voor dat project nieuwe technieken ontwikkeld voor de opslag van LNG en voor het gebruik van LNG voor de voortstuwing. De combinatie van die twee technieken maakte het mogelijk dat de tanker voor een belangrijk deel kon varen op de ‘boil off’, het gas dat vrijkomt bij het op temperatuur houden van de lading. Is er onvoldoende ‘boil off’ beschikbaar dan schakelt de motor over naar diesel. Vandaar de naam bi-fuel.”
Om de in de Pioneer Knutsen toegepaste innovaties beloonde de Europese Commissie het ontwerp met de Clean Marine Award.

Schoon en kostenefficiënt
“LNG is aardgas dat vloeibaar is gemaakt door het te drogen, reinigen en koelen tot -164 ℃”, legt Bijlsma uit. “Het LNG blijft vloeibaar in de speciale thermisch geïsoleerde opslagtanks. Tijdens het transport komt een heel klein deel van de lading vrij als gas. Totdat wij een manier vonden om dat gas naar de motor te leiden en zo als brandstof te gebruiken, werd het simpelweg afgefakkeld. Het gas toepassen als brandstof spaart zowel het milieu als kosten.”
“Het gebruik van LNG in de kust- en binnenvaart zal snel toenemen”, verwacht Bijlsma. “Op LNG varen levert ten opzichte van gasolie nu al een besparing op van rond de 25 procent. De prijs van gasolie zal volgens deskundigen binnen niet al te lange termijn richting de 1.000 europer ton gaan terwijl de prijs voor LNG niet of nauwelijks zal stijgen. Het wordt dus financieel steeds aantrekkelijker om over te stappen op LNG.”
“Daarbij komt dat in steeds meer gebieden de regels strenger worden. In bijvoorbeeld de Oostzee en de Botnische Golf mocht je tot enkele jaren geleden varen met hoogzwavelige zware olie. Nu is daar alleen nog laagzwavelige olie toegestaan. Op termijn worden wereldwijd de milieueisen steeds verder aangescherpt. De verwachting is dat je dan terug moet naar gasolie of een scrubber moet installeren voor het verwijderen van zwavel en hydraten uit de uitlaatgassen. Wil je echt schoon en kostenefficiënt varen, dan kom je uit op LNG.”

Kleine tankschepen
Naarmate meer schepen gebruikmaken van LNG zal meer behoefte ontstaan aan LNG-bunkerstations en aan tankers die deze stations bevoorraden. “Er zijn op dit moment nog geen kleine LNG-tankers die LNG vanuit grote terminals naar kleinere terminals of direct aan schepen kunnen leveren”, weet Bijlsma. “Afgelopen jaar is voor het eerst een LNG-schip in Rotterdam afgemeerd. Het zal zeker niet bij dit ene schip blijven. Op korte termijn zal behoefte ontstaan aan kleine tankschepen. Wij willen in die ontwikkeling graag voorop lopen en hebben daarom de LNG-shortsea-tanker en de LNG-Oil Combi-tanker ontwikkeld.”
Beide schepen zijn uitgerust met een dual fuel-motor. “Ze varen voor 25 procent op de boil off en gebruiken verder de eigen LNG-lading”, legt Bijlsma uit. “Omdat nu is gekozen voor een motor die ook op diesel kan draaien, wordt gebruik gemaakt van 1 procent dieselinspuiting. De tankers zijn nagenoeg emissievrij. Kiest de klant voor een gasmotor dan kunnen ze 100 procent emissievrij varen.”

De LNG-binnenvaartbunkertanker wordt 86 meter lang.

Boil off
Dat is nu al het geval met de LNG-binnenvaartbunkertanker. “De 100 procent-gasmotor verbrandt de boil off voor de volle 100 procent”, stelt Veka-projectmanager Robin Sijbrands. “Voordeel van deze motoren is dat ze wat betreft rendement hoger scoren dan de dual fuel-motoren. Daarom is het ook nauwelijks nodig om de LNG-lading aan te spreken voor brandstof.”
Deze tanker is zo vernieuwend dat het ontwerp ter goedkeuring is voorgelegd aan de Centrale Commissie voor de Rijnvaart in Straatsburg en de maritieme veiligheidscommissie (ADN) van de UNECE (Economische Raad voor Europa van de Verenigde Naties) in Genève. “De resultaten van de uitgevoerde risicoanalyses zijn bijzonder positief. Het casco ligt al klaar. Zodra de plannen goedgekeurd zijn, gaan wij direct aan het werk.” Naar verwachting komt de LNG-bunkertanker in het najaar van 2013 in de vaart.

Containerschip
Rond dezelfde periode wordt ook een binnenvaartcontainerschip op LNG opgeleverd. “Dit schip, uitgerust met 100 procent-gasmotoren, wordt ingezet op het traject Rotterdam-Duisburg”, vertelt Sijbrands. “Het wordt voorzien van twee LNG-tanks met ieder een inhoud van 40 kubieke meter.”
Ook dit schip is volgens Veka een wereldprimeur. “Wij hebben een systeem ontwikkeld waardoor het schip in de haven het boordnet op batterijen kan laten lopen. Dan ontstaat een situatie dat er nul procent vervuiling is en dat is werkelijk uniek. Het schip kan op extra accusets volledig elektrisch varen.”
In de praktijk blijkt dat de gasmotoren aanmerkelijk minder onderhoud vergen dan dieselmotoren. “Je kunt veel langer doorvaren voordat revisie nodig is.”
Sijbrands verwacht dat dit concept snel zal aanslaan in de markt. “Zeker voor langere trajecten is zo’n schip interessant. Wij houden er rekening mee dat dit, net als de LNG-binnenvaartbunkertanker, een nieuw succesproduct wordt voor Veka-Group.”

Shortsea LNG-tanker
Lengte          99,00 meter
Breedte        15,40 meter
Holte              9,60 meter
Diepgang       5,30 meter
Tonnage       3.600 ton
Ladingtanks  2 LNG (-164 ℃) 2 x 2.000 m3
Gasolie         50 m3
Hoofdmotor   dual fuel 1.400 kW

LNG-Oil Combi-tanker
Lengte           99,00 meter
Breedte         15,40 meter
Holte               9,60 meter
Diepgang        4,30 meter
Tonnage        2.500 ton
Ladingtanks  1 LNG (-164 ℃) 1 x 2.000 m3,  4 HFO, 2 MDO, 2 MGO: gezamenlijke capaciteit circa 2.960 m3
Gasolie            50 m3
Hoofdmotor     dual fuel 1.400 kW

LNG-binnenvaartbunkertanker
Lengte            86,00 meter
Breedte          11,45 meter
Diepgang         3,60 meter
Tonnage         2.050 ton
Ladingtanks    4 LNG (-164 ℃) 4 x 200 m3
Hoofdmotor     gasmotor 1.000 kW

Eerder bouwde Veka Bijslam de eerste bi-fuel tanker ter wereld, de Pioneer Knutsen.

LNG-containerschip Theodela, ontwikkeld in samenspraak met de heer Carion.

LNG-containerschip
Lengte                    135,00 meter
Breedte                     11,45 meter
Diepgang                    3,50 meter
Tonnage                     4.000 ton
laadvermogen              268 TEU
Generatoren gasmotor 2.400 kW totaal vermogen

 
 
 

Article bottom ad

Laat een reactie achter

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.