- Advertentie -
- Advertentie -
HomeNieuwsScheepswerf en bunkercentrum overvallen door waterschap

Scheepswerf en bunkercentrum overvallen door waterschap

- Advertentie -

Delen

Brabantse Delta verbreedt de zogenoemde beschermingszones langs de Donge en de Amer. Dat betekent dat voor nieuwe ontwikkelingen toestemming nodig is van het waterschap.

Al in 2015 startte Waterschap Brabantse Delta de verkenningsfase voor het verstevigen van dijken. In die fase is onderzocht of het plaatsen van dynamische keermiddelen in de monding van de Amertak en de Donge een alternatief is voor dijkversterking. Het laatste overleg met betrokkenen vond plaats in 2019. Door nieuwe inzichten en andere rekenmethodes werd het plan door het waterschap geparkeerd.

Op 13 september van dit jaar ontvingen ondernemers van bedrijven aan de Rivierkade in Geertruidenberg geheel onverwacht een brief van Brabantse Delta over de uitbreiding van de beschermingszone. Dat heeft verstrekkende gevolgen voor onder andere Nieuwenhuijsen Scheepsbouw en Bunkercentrum Dongemond. Twee goed draaiende bedrijven waarvoor de toekomst bijzonder onzeker wordt door de plannen van het waterschap.

Wethouder Mike Hofkens: “Ik vind de werkwijze van Brabantse Delta niet bepaald chic.” (foto gemeente Geertruidenberg)

Niet chic

Ook wethouder Mike Hofkens (Lokaal+) is enorm verrast door de brief van Brabantse Delta. “Ik kreeg de brief via de ondernemers in handen en dat overviel ons als gemeente wel heel erg. De normale gang van zaken is dat het waterschap eerst contact opneemt met de gemeente en dan pas de ondernemers en omwonenden benaderd. Ik vind de werkwijze van Brabantse Delta dan ook niet bepaald chic.”

Het besluit heeft nogal wat impact op tal van plannen en projecten. Het zorgt niet alleen voor een financiële aderlating voor de ondernemers, maar ook kunnen gemeentelijke plannen, bijvoorbeeld de herbestemmingsplannen bij Dok 12 en het programma Donge-oevers, in de prullenbak.

Doodsteek

Het perceel van Nieuwenhuijsen Scheepsbouw ligt in de door het waterschap nieuw vastgestelde legger in beschermingszone A. In zo’n legger stelt een beheerder vast waaraan waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en constructie moeten voldoen. De aanpassing door Brabantse Delta betekent dat de familie Nieuwenhuijsen een streep kan zetten door de voorgenomen moderniseringsplannen.

Dat is mogelijk de doodsteek voor de goed draaiende scheepswerf, terwijl er volgens directeur Martijn Nieuwenhuijsen ter hoogte van de werf nog nooit sprake is geweest van wateroverlast. De  hele helling is voorzien van damwanden.

Dure schapenweide

Ook Maurice de Wijs, directeur-eigenaar van Bunkercentrum Dongemond, ontving een brief van het waterschap en zit in dezelfde beschermingszone. Hij staat namelijk op het punt om van de gemeente Geertruidenberg in de genoemde zone een 8.250 m2 groot stuk grond over te nemen, waarop voor de noodzakelijke uitbreiding een nieuw bedrijfspand gebouwd zou worden.

“Dat stuk grond ligt in de beschermingszone en als de dijkverbreding doorgaat, koop ik voor mijn geld een wel heel dure schapenweide. Zonder de uitbreiding zie ik de toekomst van mijn bedrijf somber in”, is de alleszeggende reactie van De Wijs.

De uitbreiding van Bunkercentrum Dongemond wordt nu onzeker. (foto Bunkercentrum Dongemond)

Consequenties

De brief van Waterschap Brabantse Delta mag, gezien de consequenties, op zijn zacht gezegd dubieus worden genoemd. De niet-aangetekende brieven, nogal onpersoonlijk gericht aan ‘de eigenaar van dit adres’, zijn niet voorzien van een logo en de naam van het waterschap. De brief is ondertekend door Rob Wolbrink, zonder functievermelding en ook hier zonder naamsvermelding van het bedrijf. Nader onderzoek maakt duidelijk dat de ondertekenaar programmadirecteur waterveiligheid is bij Waterschap Bredase Delta en lid van het directieteam.

Een onopvallende brief derhalve, die al gauw onderop het stapeltje inkomende post komt te liggen, waarmee het risico bestaat dat de termijn van zes weken om een zienswijze of bezwaar in te dienen, te snel voorbij is.

Gesprek

Op 29 september zegde Brabantse Delta de ondernemers toe dat er binnen een week een gesprek volgt met de keringsspecialist van het Waterschap. “Die afspraak is, ondanks diverse verzoeken van ons, nog steeds niet gemaakt. Maar Brabantse Delta heeft op 7 oktober al wel het ontwerp leggertabellen gepubliceerd, hetgeen inhoudt dat we vanaf die datum zes weken de tijd hebben om te reageren”, zeggen Martijn Nieuwenhuijsen en Maurice de Wijs.

Ze zijn dan ook in hoge mate ongerust over de snelheid waarmee Brabantse Delta hun problemen oppakt.  “We voelen ons als ondernemers totaal niet serieus genomen door het waterschap. Met de regels die horen bij beschermingszone A, waarin sprake is van een enorme dijkverbreding, wordt ons bedrijfseconomisch de nek omgedraaid”, vrezen de ondernemers.

tekst: Jan Hoek

 

Delen

- Advertentie -

Meer

Laat een reactie achter

Vul uw opmerking in!
Vul je naam in

- Advertentie -
- Advertentie -

- Advertentie -
- Advertentie -