- Advertentie -
- Advertentie -
HomeNieuwsRotterdam: meer containers, minder bulk

Rotterdam: meer containers, minder bulk

- Advertentie -

Delen

In de eerste negen maanden van 2018 was de totale overslag in de Rotterdamse haven 0,4 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar. De overslag van containers blijft sterk groeien, met een maandrecord in augustus. In de droge en natte bulk was echter een afname te zien.

Uit de op 30 oktober gepubliceerde kwartaalcijfers blijkt dat tot en met september in totaal 350 miljoen ton is overgeslagen in het Rotterdamse havengebied. Dat is 1,5 miljoen ton minder dan in de eerste negen maanden van 2017. Havenbedrijf Rotterdam verwacht dat de totale overslag voor heel 2018 nagenoeg op hetzelfde niveau zal liggen als vorig jaar.

CEO Allard Castelein analyseert: “De onderliggende verschuiving in de overslagcijfers die voorgaande kwartalen al zichtbaar was, zet door. Ik ben verheugd dat de gezonde groei bij containers, een van de strategische speerpunten van het Havenbedrijf, doorzet. Gelet op de energietransitie en het Klimaatakkoord lijkt een geleidelijke krimp bij fossiele brandstoffen onvermijdelijk. Dat biedt ruimte voor groei in LNG en biobrandstoffen, zoals ook dit kwartaal weer blijkt.”

 

Containers

De containervolumes zijn dit jaar tot nu toe gegroeid met 5,7 procent ten opzichte van vorig jaar naar 10.780.204 TEU. De sterkste stijging werd geboekt in de eerste zeven maanden.

De groei in de eerste negen maanden van 2018 verschilt per handelsroute: op Azië-Europa nam de aanvoer van beladen containers met 10 procent toe, maar daalde de afvoer met 7,6 procent. Op Noord-Amerika groeide de totale overslag met bijna 10 procent en op Zuid-Amerika zelfs met ruim 20 procent.

Bij de shortsea is de groei kleiner. Dat kot volgens Havenbedrijf Rotterdam vooral door de diensten op Engeland, die ondervinden dat de Britse economie minder goed presteert.

Nat Massagoed

De overslag van nat massagoed daalde met ruim 1 procent. Met name de overslag van ruwe olie verminderde als gevolg van minder raffinageproductie in Duitsland en België én een onderhoudsstop bij een raffinaderij in Rotterdam.

De overslag van minerale olieproducten kwam in de eerste negen maanden 1,5 procent lager uit dan vorig jaar. Die daling was vooral het gevolg van minder overgeslagen stookolie, wat op zijn beurt weer het gevolg was van minder handel met Singapore. Andere olieproducten zoals diesel en benzine lieten juist een toename zien.

De overslag van LNG bleef sterk stijgen en noteerde in september een maandrecord met bijna 800.000 ton. Deze stijging had grotendeels te maken met de blijvende aanvoer van LNG via kleine schepen vanuit het Yamal-veld in Rusland, die voor wederuitvoer naar andere bestemmingen in de wereld in grote LNG-carriers wordt overgeslagen.

Droog massagoed

De overslag van droog massagoed was 7,3 procent lager. Met name agribulk en ijzererts werden minder overgeslagen. De overslag van agribulk ligt flink onder het niveau van vorig jaar: min 18 procent. Dit komt onder andere door minder aanvoer uit Zuid-Amerika als gevolg van slechte oogsten, alsmede door lagere tarweprijzen waardoor meer in Europa geproduceerde tarwe werd gebruikt, met als gevolg minder maritieme aanvoer.

De aanvoer van ertsen was vooral lager in het eerste halfjaar en is tot en met het derde kwartaal bijna 6 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Door toenemende staalproductie en lage ertsvoorraden in Europa wordt wel weer meer aanvoer verwacht in de komende maanden.

De overslag van kolen is ten opzichte van vorig jaar 4,6 procent lager. Als gevolg van de bovengemiddeld warme zomer, de stijgende prijs van CO2-uitstootrechten en de groei van duurzaam opgewekte stroom was er minder vraag naar energiekolen. De aanvoer van cokeskolen voor de industrie trekt juist aan door de groeiende productie van staal.

Breakbulk

De overslag van roll on-roll off-lading was 1,3 procent hoger dan vorig jaar. De handelsvolumes op roro-diensten van en naar Engeland groeien niet ten gevolge van de krimpende Engelse economie (door de aanhoudende onzekerheid over de Brexit). Het volume vervoerd naar het Iberisch schiereiland nam daarentegen wel toe.

De overslag van overig stukgoed is vooral in het eerste kwartaal lager geweest waardoor het overslagvolume tot en met september nog steeds een min van 6,5 procent laat zien ten opzichte van vorig jaar. In het derde kwartaal stabiliseerden de volumes zich echter weer.

Delen

- Advertentie -

Meer

Laat een reactie achter

Vul uw opmerking in!
Vul je naam in

- Advertentie -
- Advertentie -

- Advertentie -
- Advertentie -