- Advertentie -
- Advertentie -
HomeNieuwsProef met langere ligtijden

Proef met langere ligtijden

- Advertentie -

Delen

Op aandringen van de binnenvaart doet Rijkswaterstaat een proef om een langere ligtijd toe te staan dan de op veel plaatsen geldende termijn van 3 x 24 uur. Het gaat om circa vijftien locaties.

In bijzondere omstandigheden kan het voorkomen dat een schip langer moet wachten op lading, aldus Rijkswaterstaat. Om te voorkomen dat een schip steeds op zoek moet naar een andere ligplaats na het verstrijken van de maximale ligtijd, mag men de komende tijd tot twee weken blijven liggen op de aangewezen locaties. De proefperiode loopt van 10 januari tot 10 april. “Daarna STOPT deze proef en vindt evaluatie plaats.”

Geselecteerde locaties

“De geselecteerde plekken zijn mede bepaald op aangeven van de schippers zelf”, schrijft Rijkswaterstaat in een toelichting. De gangbare procedure van aanmelden blijft van kracht. “Het kan zijn dat de proeflocatie een deel van de beschikbare ligplaatsen betreft. Er moet namelijk altijd gelegenheid voor de doorgaande vaart zijn om op efficiënte wijze nachtrust te nemen.”

Het gaat om Lemmer-Delfzijl (Friesland en Groningen), Nijkerk en Ramspol, Tholen en Sas van Gent, de Maas en Brabantse kanalen en het Merwedekanaal (provincie Zuid-Holland). Havenbedrijf Amsterdam houdt ook een proef met langer liggen in de IJ-haven. Hiervoor bestaat aparte procedure op de website van haven Amsterdam.

selectie ligplaatsen voor proef langer liggen (EXTERN)

De geselecteerde vaarwegen en locaties komen voort uit het gesprek dat de ASV vorig jaar juni voerde met gedeputeerde Baljeu van Zuid-Holland, samen met Erik Schultz van BLN-Schuttevaer. De Tweede Kamer had, na lobbywerk van de ASV, via een aangenomen motie ook gevraagd om samen met de sector te kijken naar mogelijkheden om de ligplaatsduur te verlengen. “Een belangrijk punt voor ons was een landelijke afstemming, waarbij Rijkswaterstaat de coördinatie rol voor afstemming van het ligplaatsenbeleid tussen alle vaarwegbeheerders op zou pakken”, aldus de ASV.

Eerste stap

De vereniging vindt het jammer dat het een half jaar heeft geduurd voordat er iets geregeld werd – en dat van de provincies alleen Zuid-Holland meedoet. “Dankzij dit recente schrijven lijkt het eindelijk zo te zijn dat schippers weten waar ze dan langer zouden mogen blijven liggen, waarbij helaas naast de provincie Zuid-Holland geen enkele andere provincie, waterschap of gemeente (behalve de haven van Amsterdam, maar dat hadden we al zelf met Amsterdam afgesproken) een rol blijkt te spelen in deze situatie. Waarom niet, is onze vraag.”

Maar constateert de ASV ook: “Het is een begin om het rigide beleid aan de orde te stellen en het is goed dat dit opgepakt is.” Maar voor de schippersvereniging is het “nog maar het eerste kleine stapje, wat er gezet is om de situatie wat ligplaatsen betreft in de binnenvaart te verbeteren”.

“Wij denken dat er (net als we in het verleden gekend hebben) helemaal niet altijd een maximumtermijn op hoeft te zitten. Men lijkt ervanuit te gaan dat dat maximumtermijn moet. En natuurlijk willen wij de doorgaande vaart niet blokkeren, dat zijn we tenslotte zelf ook. Maar die extreme angst die er nu blijkt te heersen voor obstakels (wij dus) voor vlot en veilig vervoer is volgens ons echt ongegrond. Het bewijs zie je in landen als België en Frankrijk, waar deze beperking bijna nergens geldt en je in principe overal mag blijven liggen tenzij er een bordje staat.”

Ligplaatsen voor langere termijn

De ASV herhaalt nog eens haar voorstel op basis van de enquête die de vereniging vorig jaar onder schippers hield. Daarbij gaat het onder meer om uitgangspunten als:

– Alleen beperkte ligplaatsduur als dat echt nodig is. Alle borden met een maximale ligduur zouden weg moeten. “Plaats ze alleen als het aantoonbaar nodig is.”

– Ligplaatsen realiseren voor langere termijn. Verspreid over het land zijn ligplaatsen nodig waar schepen voor langere tijd kunnen afmeren zonder daarvoor toestemming te hoeven vragen.

Langere tijd is in de ogen van de ASV minimaal twee maanden, met een uitloop naar zes maanden. “Daarbij dienen alle voorzieningen aanwezig te zijn: auto-afzetplaats, goede afloopmogelijkheden, walstroom, afvalvoorziening, drinkwater.”

 

 

Delen

- Advertentie -

Meer

Laat een reactie achter

Vul uw opmerking in!
Vul je naam in

- Advertentie -
- Advertentie -

- Advertentie -
- Advertentie -