Onderzoek naar economische effecten van smart shipping

0

In het algemeen wordt aangenomen dat smart shipping de sector flink zal veranderen. Ook de veiligheid op het water kan er door verbeteren. Maar wat zullen de economische effecten zijn? Daar wordt nu onderzoek naar gedaan.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Panteia en Ecorys. Zij zijn in augustus gestart. Doel van het onderzoek is om antwoord te geven op de vraag welke baten smart shipping kan opleveren voor de BV Nederland en welke investeringen daar dan voor nodig zijn. De resultaten worden vóór het einde van het jaar verwacht.

Impact

“Het in kaart brengen van investeringen en kosten en baten die samenhangen met smart shipping is van belang om de juiste strategie te kiezen”, aldus Panteia. “Daarom is het projectteam Smart Shipping van het ministerie van IenW een onderzoek gestart naar de economische effecten. De impact zal bepaald worden voor de scheepsbouwsector, transportsector en de overheid.”

 

 

Laat een reactie achter

Vul uw opmerking in!
Vul je naam in